Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

27

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5222

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Νέος πρόεδρος
του ΕΑΠ
ο Οδυσσέας
Ζώρας

Επιστροφή
στην
κανονικότητα
TI ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 7

ΠΕΙΡΟΣ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΓΩΝΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

11 π.µ.:
Η ώρα
των βάσεων!
ΣΕΛ. 7

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ
Β. ΣΙΩΡΟΥ ΣΤΑ 52 ΤΗΣ

Πέταξε
στα ουράνια
η Βάσω
ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ
ΣΕΛ. 8

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΟΝΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

Ενεργειακός
κόµβος η
Πελοπόννησος

Μπήκε...νερό
στο Φράγµα!
Σε 20 µήνες
η πλήρης κάλυψη, ποιοτικές
ποσότητες
σε Πάτρα,
Ερύµανθο,
∆υτική Αχαΐα

Οι έξι
βασικές
προτεραιότητες

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τι είδε
ο ∆ήµας στο
Επιστηµονικό
Πάρκο
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

Η ΥΠ.ΠΟ. ΛΙΝΑ ΜΕΝ∆ΩΝΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ∆ΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΛ.19-23

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΕΛ. 10

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΜΥΛΩΝΑ

Ό
Π
Α
Ά
ΜΕΤ ΌΝΙΑ
14 ΧΡ

«Από την Πάτρα
περνούν οι δρόµοι
της Μεσογείου»

ΣΕΛ. 5

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Παναχαϊκή:
Πήρε Ιντζόγλου!
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ:
ΣΕΛ. 4

8 ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α