Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

33oC, 21:00

27oC - Υγρασία 34%-61% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:03 - Δύση ηλίου: 20:19

€0.80

Óêïõðßäéá êáé íåñü, øçëÜ óôçí áôæÝíôá

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι ορκωμοσίες με την
προεκλογική ρητορική. Πολλές από τα βάθη της καρδιάς
μας ευχαριστίες κι άλλες τόσες αναφορές στην περιλάλητη ενότητα, στις τελετές ορκωμοσίας, μια βδομάδα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Αρχών. Όπως και προεκλογικά έτσι και τώρα, η αναφορά των προβλημάτων έγινε σε τίτλους, με το περιεχόμενο να
εννοείται. Η κριτική στιγμή απαιτεί μεγαλοψυχία και διάθεση παραχώρησης περιόδου χάριτος όμως οι καινούργιες Αρχές δεν είναι νέες.
Απαρτίζονται κατά κανόνα από γνωστούς αυτοδιοικητικούς και τοπικούς, πολιτικούς παράγοντες, που με τον έναν και τον άλλον τρόπο
συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια (σ.σ. αν δεν συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του τοπίου) στη διοίκηση του τόπου. Γι’ αυτό δεν
ακούσαμε ούτε μια αυτοκριτική κουβέντα, ενδεχομένως υπό την πεποίθηση ότι η κερκυραϊκή μνήμη είναι κοντή. 3>>>

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4948

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΓΗΠΕΔΑΚΙ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ, «ΑΣΠΙΡΙΝΗ» ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ

ÐáãéäåõìÝíïé óôá äÝìáôá óêïõðéäéþí


Αυτοψία της
Ïñêùìïóßåò, óôïí óôáõñü ðïõ óïõ êÜíù, ìÜôéá!
Εισαγγελέως Εφετών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Ασπιρίνη σε βαριά
άρρωστο», χαρακτηρίζεται η αδειοδότηση ενός ακόμα μικρού
γηπέδου, περίπου δυο στρ. στο
Τεμπλόνι, ώστε να δεχθεί εκεί
προσωρινά, λίγα από τα στοιβαγμένα δέματα σκουπιδιών. Στο μεταξύ η εργολαβία αποκατάστασης Με την ορκωμοσία των Βορείων το Σάββατο ολοκληρώνεται το τελετουργικό της ανάληψης των καθηκόντων των
των βουνών των σκουπιδιών, άλ- νέων τοπικών Αρχών σ’ ένα περιβάλλον ασφυκτικό από τα χρονίζοντα προβλήματα στην υποδομή κυρίως, και το νηλοτε κυττάρων υγειονομικής τα- σί να αναπτύσσεται οικονομικά λεληλατούμενο χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. 6,7 & 16»
φής, αναλώνεται να ανακαλύψει
τα ίχνη της μεμβράνης τους.
Σελίδα 5>>

ÑÜâå-îÞëùíå
óôç ÃÝöõñá
ôïõ Ðïôáìïý,
âãÜæïõí ôþñá
ôá ìðÜæá 4>>>

Èá âïçèÞóåé
ç ¢íôæåëá
óôçí Üñóç ôçò...
ðáñåîÞãçóçò! 8>>>

Ôñßôç 27 Áõãïýóôïõ

Seabourn Odyssey
08:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 462
Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star
10:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.800
Aida Blu
12:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

9282 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

Ìå ðñüêñéóç îåêßíçóå ç
÷ñïíéÜ ãéá ôïí Èéíáëéáêü

14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα