Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ φύλλου 17.583 Τιμή 0,60 6. Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
/ Γραφeίας Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]Οριoinosiogos.gr
Μέσω της ELVALXALCOR αποκτά εξαγωγικό προσανατολισμό ..
IΗΗΛΛΟΥΡΙΚ ΗΠΕΡWANOIEAΗN
Ο Εκονγχρονίζειπς εγχαταστάσεις ης στο εργοστάστ0 Κέφαλοβρίσου | ΟΥ Eρυτας προανίγτειλε πότα ατριτικά μας φυλάκια μία.
στο οποίο οιμόνμες θέσες Βα ξπερόσουνης 150
Η άρση των Capital Contros ευνοεί τις εξαγωγς
Νέα φιλοσοφία στην επιτήρηση
της Ελληνο-αλβανικής μεθορίου
. Η αντίστροφη μέτρηση για
αξαναζωντάνεμα, mης cΜετα
λουργικής Κεφαλοβρύσου - και
pαd με συτή και της ευρύτερη
περιοχής Του ακρτικού Πωγων.
ου- έχει ξεκηνήσει τυπικά πριν σπό ένα και πλέον χρόνο με την
κατακύρωση Του διαγωνισμού
Ρ Hoούταρκτη φίλαξη των συνόρων η διακήηση ναρκωτικν, Το στρατόπεδο ταν Τζχαντστόν
οόρμο διαφθοράς και η έλλειψη Δκαιοσύνης διαρκής απελή για ην Ήτερο .
. Η σημερινή mpοβληματική
εικόνα στην Ελληνο-αλβανική με
θόριο δεν επτρέπει εφησυχσσμά.
Απαιτείται μία νέα φιλοσοφία στον
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
στην ΕίvaHaicor, εταιρείας που σ.
νήκει στον όμιλο ΒΙΟΧΑΚΟ ΠΟυ
είναι από nς μεγαλύτερες παρο
γωγικές, βομηχανικές μονάδες
της Ελλάδος
Τότε βέβαια υπήρχαν πολλές
αμφβολίες για το κατά πόσο η cΜταλλουργιοής θα μπορούσε να σταθαί ξανά όρθα στα κπόδα της
Ένα χρόνο σχεδόν μετά πην εγκατάσταση των νtων διοκτητν
στο εργοστάσιο , Τίmοτε πλέον δεν να το ίδιο όπως πριν
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Τομέα επτήρησης Των συνόρων με
σύγχρονους Τρόπους και πpακ
κές στε να κλείσουν οι τρύπες
: και να πάψουν αυτά να Ουμίζουν .
ξέφραγο αμπέλι
Ριζικός είναι ο εκουχρονσμός της αΜΜεταλλουρικκής amό
τους νέους ιδιοκτήτες , α οποίου διατηρούν όμως Το ιστοp κό της όνομα και σήpα στης εμπορικές συναλλαγές . .
Αναλαμβάνουν από In Σεπτεμβρίου
Λύσεις απ' τους νέους Δημάρχους
περιμένουν τρα οι πολίτες
Ο Υρυπουργός Άμονας Αλαβιάδης Στεφανής κατά
την πρόσφατη επίσκεφή του στα φυλάκια
τωων Ελληνο-αλβανικν συνόρων. .
πουμγός Αμυνος Αλpοδης Σεpo Εννεα εικονες εκλάπησαν
νήςο σmοίος εmισκiφθηκε τα ακpτικά
φυλάτα Κοντοας κα Πωγωνίου, αλ λά και το στρατηγίο της δης Ταξκχος και συζήτσε με το στραπωτικό
προσωπικό για τα προβλήματα που
αντιμετωτίζ η περοχή
Είναι γεγονός ότ στις μέρες μας
: η φύλαξη νι σχεδόν ανύπαρκτη, E
νη διακίνηση ναpωτικν, Το στρο
τόπεδο χιλάδων ιχα Την αλλαγή προανήγγειλε ο Υφu
Ποιο: περορισμοί αίροντα
από το Πληκάτ!
>Ορχωμοσίες στους Δήμους Κόνιτσας, Ζαγορίου, Σουλίο , Ζηρού
στη διακίηση κεφαλαων
Σελ 6
. Με rους πολίτες να περιμέ.
νουν λύσεις στα καυτά καθημερνά
προβλήματα που αντμετωπζουν.
αα νέες Αυοδιοκητικές Αρχές της
Ηπείρου από την 1η Σεπτεμβρίου.
δηλαδή σε λγoτερο από μία εβδομάδα , αναλαμβάνουν κασθήκοντα.
Ηδη στους Δήμους Ζαγορίου , Κό
Vπσος και Σουλίου 11ησελ
. Οως ανακοινθηκε χθες
aτό την Αστυνομική Δεύθυν.
| σης , μετά από αυτοψία που
| πραγματοποήθηκε από υπάλ
| Αηλο της Εφορίας Αρχαιoτήτων
| ωσννίνων , Τελικά από τον ερό
I ναό Αγίου Αθανοσ. 1ησ
Κπταργήρηκε η απόρση.
pα ης Διεταηελματικς
2ησελ.
Σελ. 12|
Τέλος η αγωνία των υποψηφίων
Σήμερα μετά τις 11 π.μ.
των σχολν
Κατασβήστηκε έγκαιρα, χωρίς μεγάλες ζαμμές.
Δίωρη <μάχην με τις
φλόγες στη Ζωοδόχο
Ατό την ορωμοσία
οτο Δήμο 2Ζαyορίου
βάσεις
Εχει συξηθεί αισθητά ο πληθυσμός Τους
Οι αλεπούδες... κατακλύζουν
τους δρόμους της Ηπείρο!
-Αυξημένες λόγω Airbnb οι Τιμές Των σπιτιν και στα Γιάνενα
ν Νέα φωτιά χθες βράδυ στη Βουνοπλαγιά ..
. Η αγωνία των
μαθητν για τα αποε.
λέσματα εισαγωγής
Τους στα Πανεπστή .
μια , λαμβάνει rέλος
σήμερα.
Από το Υπουργείο
Παιδείας κα θρηστευpάτων γνωστοποήθηκε
χθες βράδυ πως μετά ς
11:00, θα ανακοινωθούν
τα αποπλέσματα των mανελλαδν
Εξετάσεων έτους 2019 γα εσαγωή
στην Τρποβάθμια Εκπαίδευση.
Ταυτόχρονα με ηις βάσεις αρχί
Το εκυνήγιn γα mν εξεύρεση στένης
σης πόλες που εισάγοντα οι φοπητές , μειαξύ των οποkων είναι φυσκά
. nολύ δ .
σκολο αποδε κνύεται το φεπ νό καλοκαίρι για
Την χρα μας
καθς σε καθ .
μερινή βάση η
Πυροσβεστική
Υπηρεσία καλε .
/ Κνδυνείουν ατό τα συχά τετα r με διερχόμενα ήματα
. Από αλεπούδες έχουν κα τακλυστεί οι δρόμοι Τη Ηπείρου,
κοντά σε κατοικημένες περιοχές ,
Το τελευταίο διάστημα , όπως δια
πιστνουν καθημερινά πολίτες
και οδηγοί που διασχίζουν Το δί.
κτυο Της περιοχής μας! Τις αντ
κρίζουν ζωντανές , νεκρές ή
Τραυματισμένες
Εξοκεωμένες , ό - 11η σελ.
ΟΚαΤΑ
και τα Γάννενα, το οποίο φέτος καθσταται ακόμα δυσκολότερο λόγω και
ης . tπέλασης του Airb.
Τ αnοτελέσματα
πίσει δεκάδες
πυρκαγιές που
ξεσπούν σε διά
φορα σημεία.
0 υψηλές θερμοκφασίες , που
επικρατούν σε συνδυασμό με τος
κατά Τόπους ανέμους , δυσχερα - δα σε κόκκνο συνουν ακόμη περισσότερο την καΤάσταση κα θέτουν όλη την Ελλά Γα τα αποελέσματα παν βόσεων
ουποψηφιο α μπο 1η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΠΟμΕΙΣ
ΧΤΥΠΗΤΕΣ ΑΛΥΝΑΜΕΣ ΣΤΟΝΠΑΣ
Το στοίημα
του αισύλου
Μια λύση για
. Στην ισοπαλία (1-1)
έμεινε ο ΠΑΣ Πά
να με Τη Βέρουα,
προβημomζοντος
: η συνολική εικό.
να του . Το γκoλ για
Τους Γιαννιτες πe.
πιχε ο Λιάσος (84).
. Ακολουθούν δύο ε
ντός έδρας φικά
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με Παναχαϊκή και Καραίσκάκη
Αρτας , Παράταση έως 30/8 για ανανέωση Των διαρκείας.
. Σης 2 Σεπεμβρίου Το Τζάμπολ για Τις ακοδημες Του ΠΑΣ . Συνεχζονται οι εγγρoφές δρομέων για Τον 130 Γύρο λνης ωaννίων.
Ολη η αθλητική επικαιρόπητα των ημερν και α
του Ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στη σελδα 7
την λειψυδρία .
> Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ.
> ου MΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.
Ο Το πανειστημιακό άσυλο λειτούργησε επί δε .
καετίες ως ερό τοτέμ για σύμπασα την αpιστερά . Η
βασική λεπουργία του ήταν η υπενύμιση Του αντστασιακού της παρελθόντος, η διαρκής ηρωσποη
ση των στελεχν της. Αυτός ήταν άλλωστε κ ο λό .
γος που ο φάγος, Της πολιτικής σημαολογίας
Ανδρέας Παπανδρέου έσπευσε να κατοχυρσει ως θεσμό , κάτι που
ήταν ήδη ξεπερασμένο από την εξελιξη Των γεγονότων . Η Ελλάδα
ης δεκαετίας του 1980 είχε αφήσει μακράν πίσω της τα μαύρα χρόνα της δικτατορίας Των συνταγματαρχν, το αστυνομοκρατούμενο
κράτος, Τς διξες για ιδεολογικούς λόγους . Η μεταπο - σελ
. Τρα που είμαστε αντιμέτωπο με τα προβλή
ματα της λειψυδρία και στην Ήπειρο , πρέπει να δια χειριστούμε τους υδάπνους πόρους μας πιο σποτε λεσμαπικά , καθς το νερό είναι απαραίτητο στην
κοινωνία και είναι πολύτιμο για να το σπαταλάμε
Σε ολόκληρη την Ευρπη, τα περιστατικά λειψυ
δρίας και ξηρασίας , ιδίως στον Μότο , έχουν αυξηθ ί
δραματικά την τελευταία δεκαετία και είναι ιθανό να γίνουν πιο συχνά και πιο έντονα στο μέλλον. Η λειψυδρία, πλήττει τουλάχιστον το
11% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 17% του εδάφους της Ευρπης Μέχρι το 2030, η πίεση στα υδάτινα αποθέματα -4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα