Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
EΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ
Sport
Σπουδοία πρόκριση στο
Κύπελλο Ελλόδας
Τρίτος στο
Diamond League
ΠΑΤΡΙΕ.
Μην κόσετε σήμεpα
Δευτέρα με
tν φ .lapί.
ΔΕΥΤΕΑ
20 AΥΓΟΥΤΤα7 2019
AP. ΟΤΑΛΟΥ 625
υ/pος 1.
www.patrisnews.com
ΚΥΝΗΓΙΕ
ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΥΝΗΠ
<Μα χτίσουμε στο brand name
της Αρχαίας Ολυμπίας
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 43XΡΟΝΟΣ ΓΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ο ΠΥΡΟΜΑΝΗΣ
της Βουπρασίας
ΠΟΣ Ο.
0ΒΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ
Λυμπρό θέαμα
ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
στην τελετή
έναρξης
οΙ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ .
ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΩΝ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ
Γα βραβείο
Γκίνες η
ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓ0
ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ ΑΛΒΕΡΤΟΣ
Παρέσυρε
και σκότωσε
γιαγιά και
εγγονάκι!
istante om
σέρφερ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΜΑΣ
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝTΟΙ ΔΜΑΡΟΥ
4ΟOΝoA
Eος ηροσκο .
λούμε στην τε
κτή opuοσίας
tου νέοu Δημου
κού Eυμβουloυ
του Δήμου nup
γοu nou θa rpoy
ματοnonθεί v
Τετάρτη 28 Αυ
γούστου 2019 κοι ρο 9 1 βράδυ στην
aουοο εκδηλσεων 1ou Πopnοu Ξυστpή στον Πopγo
ΔΗΜΟΤ ΑΡ
ΕΟTΝ1000
Τος npoσκολούμε
στην τελετή ορκωμοgine
Eος rpooοίμε να
μio με ν napoue
σος mv tλετ opupe oος ης Nέας Δημon
Αρiς του Δου Aνopioνος-Κρoτt.
κwnon οδξο opο Δευp 2
Αυpοooτou 20 και apa 20 στο κριο
wυ Kέpou ntpeonknouon
Κρεστνν ρnv Μaή Eo
olaς του nεριpερe .
όρrη κο w nεp .
φερειακν Ευμβού .
λων Δυικής Ελάδος
nou θa npoμοιonooi τmv nέumm 29Αuούστου 2019 και ρο 1000 στην κεντpκή
aθουσο του Ευνεδριακού και Πολmιστo
Κέντpου Πoνηστηuίοu nοpo .
wa tνήμα 4 Εm uΤ
ol - bndpn μ
[ΕΝΕΧΥΡΟΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ
SARAFIS
| ΑΜΕΣΑΜΕΤΡΗΤΑ
Μεοpo
Ο νοεκλεγες nepιpepεiόρης
Νonάρος Φορμάκης
Με εκτuno
Αντωνοκόoυλος Πανοης
Δήμοpος ndppou
ΟΔμαμος
Ανδρίσoνος-Κρεστένων
Δυονύσος Μnaoύ
ΠΥΡΓΟΣ- ΠΑΤΡΟΝ 1-106ΟΡΟΦΟΣ
| 2021020290 u6031 173 αrO
ΠΕΡΣ ΣΤΣ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ