Πρωτοσέλιδο Πρώτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- Αεγτέρnς
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΤΑ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Πρύτη
ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Μέτωπο για
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
την Ολυμπία Οδό
AP. ΦΥΛΛΟΥ 5205
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 17ο
ΤΜΗ: 80λ (Εκτός Νομού 1 ευρ)
Σελ. 5
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΥ ΣΤΗΝ <ΠΡΩΤΗ>
ΣΤΗ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
έργα και
στην απασχόληση
Πυρκαγιά ξανά
και συλλήψεις
Σελ 6
<Ο καλύτερος
αυτοδιοικηπικός είναι αυτός
Που αυτοαναιρείται υπέρ των
απόψεων της κοινωνίας τουν,
τονίζει ο Δήμαρχος
Ανδρίτσαινας -Κρεστένων
Που εξελέγη για 6" συνεχή
φορά και συνεχίζει
μετά από 21 χρόνια θητείας
ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ατμομηχανή
ανάπτυξης
Αρχαία Ολυμπίαν
Σελ. 11
Σελ 8-9
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚPΕΤΕΝΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ
Σος προοαούμε σν τελεή οppoσάς του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρου
nou θα ρoμταnonθεί m Τετάρη 2
Αυγρύστου 2019 κοι έρα9 βρόδυ σην oου| σα εδηλσεων του Πρου Ξυστρή στον Πiργa
Μ οτμηση
Αντωνακάηοος Ποογτς
Δήμαρος Πύργου
Σες Προoολούμε να ήσετε μνηpοuία σος
τν ελετή ορωοoίος τις Νος Δημοκής Αρχής
του Δήμου Ανδρίσοος-Κρεστν η aoiaθα
δεεξοθεί σήμερο Δευτέρο 25 Αυγούστου 2019 κα
ρο 2000 στο κφο τυ Κόpου Περβoονκής
Enoευης Κοστνν ρν Mαθruκ Εσ .
Ο Δήμρος Ανδρσoνος. Κρεστένων
Δονύσως Μαλούκος
Δηλσεις
Κτηματολόγιο
Η Ολυμπισκή Εnαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠE
οναλαμβόνει για εσός
>την συμπλήρωση της δήλωσης
τον έλεγο των τίλων κτήσης
τον εντοπισμό του ακινήτου
>Tw Unoβολή της δλωσης.
θα μας βρείτε στον Πύργο. στο κτίριο της Forum AΕ.
Ρήγα Φεραίου 113 Ενατι καρετέρις Due Siradel, στο
ισόγειο - είμαστε σπο διο κτίριο με το Υροφείο
κτηματογρφισης. Τηλέφωνα: 2621035525 40215,420 .
Βάρδα 25ης Μαρτίυ 5 ροφείο Εμιυριού Συλλάγου, όπου
Υόοντα κα α δλσες ΟΣΑΒ, 6375301 324, 262κ) 72510
Ζακόρ Κεντρική πλστεία τηλ: 26250 34577
IS Δρο ΣΠ. Ρέβελου
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Παoν & Μi Μ νpeo, Πypς (. έρογο)
DFIX: 361 1M5-Er 9805/emtderviκPhoniln
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Iaς mpomλομ οτην εή apouμoeίa
τoυ npφepεpωη wν Πωεpeuoν Ιυμpow Δυτής Εος
του Βa npαμooη ei
Τν Πίμττη 19 υpoόστον 2019 και ρα 19:00.
e poή oibooa nou
Σφαpοο nnσιo Eίνψοu nοoτημίου nατpow
3Πρόημε
--ε τα