Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2504

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΣΤΟ ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΝΤΙΣΗ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

«Όαση» στέγης
για φοιτητές
η Πάτρα

400.000
βολτ στον
...πυθµένα
ΣΕΛ.5

ΣΕΛ.3

Ι.Χ. ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΕ 67ΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΓΩΝ ΜΗΝΩΝ ΕΓΓΟΝΑΚΙ ΤΗΣ!

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΡΙΚΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Φλόγες
αλλά και…
συλλήψεις!
ΣΕΛ.7

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

∆υστύχηµα-σοκ

στις Καµάρες Αιγίου
Τα θύµατα βρίσκονταν στο πεζοδρόµιο
(η γιαγιά µε το µωρό στην αγκαλιά),
όταν το όχηµα έπεσε πάνω τους

Μετά το συµβάν, ο οδηγός του αυτοκινήτου
φέρεται να το εγκατέλειψε και µάλιστα…
έπεσε στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη

Ξεκινάει
η διαδικασία
διαδοχής

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 17-23

ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΕΛ.6

O ΠΕΛΑΤΗΣ ΗΤΑΝ… ΛΗΣΤΗΣ

Κούρσα
τρόµου για
οδηγό ταξί
ΣΕΛ.7

Με χρώµα...
Μεσογειακό

Η Λ. ΜΕΝ∆ΩΝΗ ΘΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡ. ∆ΗΜΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Υπουργικές επισκέψεις στην Πάτρα
ΣΕΛ.4

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α α λ λά . . .
κ α ι « θ ε ρ µ ή » π ερ ί ο δ ο ς

ΤΙ «Ε∆ΕΙΞΕ» Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

«Ό,τι εισπράττει
ο κόσµος,
αποδίδει...»
ΣΕΛ.15

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ:

ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΣΕΛ. 8-9

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «∆ΟΥΛΕΙΑ» ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ