Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eΤ ΗA.
ΕΠΙΛΟΓΕ
ΣΤ es
στην Ολυμπία Οδό
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ -μυμα
Mnv χόσεπ ούριο
Δευτέρα με
τν εφ Πapίς
ΠΑΤΡΙΕ
ΚΥΝΗΓΙ
ΤΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΚΥΝΗΓΙ
Κυριοκό 3ερίτο 210
www.patrisnews.com
1ΥΡΠΑ Η Σ
Α0δς pάλλου 4095
Gέ06/ tμή Α0ήνoς 1
ΗB' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΟEΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ
για τη Ζαχάρω
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σος nρoσκολούμε στην τελετή opκω
pοσίος του Πεppερειdρκη και των Περι
φερειακν Ευμβούλων Δυτκής Ελάδος
nou θα npoφοτononeei την nέμπτm 29.
Aυγούστου 2019 και ρα 1900 σuν κεΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΕΕΝΟΔΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΑΙΣΘΗΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
pική oΒoυσ0 τοu Ευνεδριοκού και nολ .
αστικού Κένpou Πaνenστημίου Πατρ .
Με εκίμηση
Οντοκλετίς Περpeρεάρκης
Νεκτάριος Οορμάη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
BΕΤΕΤΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΟΡKOΝΟΣΑ
ΔΗΜΟΤΙ
Έχω mv mμή να οος nροσκ λέσω στην τελετ ορκωμοσίος του
κου Anμοκού Συμβουλου tou
Δίμου Αρχoίος Οlυμnίος ou θα
poμaτononθεί ούpιο Κυριοκή
στις 25 Αυγούστου 2019 και ρα
1100 nμ . στο Δημοτικό κατάστημα (oioυο0 εκδηλσεων του
Δήμου .
Ο ΕΚΝΕΕΙΣΔΗΜΑΡΟ ΑΡΧΑΑΣ ΟΛΜΠ
ΑΡΝ ΠΕΡΟΔΟΥ 2019-202
Σος nροσκολούμε στην πλετή opu
μοσίος Του νέου Δημoτικού Ευμpουλίου
του Δήμου nuprou nou Banpoγpotono ηθεί των Τετόρ 23 Αυγούστου 2019 και
όρο 9 1ο βροδυ στην Βουσο εκδολσεων του nάρκου Ευστρή στον Πuργa
Lος npoσκαούμε νο tpήσετε με v noρου oίο οος τmν πλετή ορκομοσίος της Νέος Δημοτκίς Ασς του Δήμου Ανδρίτooroς- Κρεστένων.
onoia ea δεξαθί τν Δευρo 26 Αυούστου
2019 και pα 20.00 στο κipo του Κέντpοu Πεp.
βαλοντικής Εκnoευoης Κρεστένuν nρnv Manή Eσα .
0 Μψοpς
Ανdpioovoς-Κρεστένων
Διονόσιος Μnaodo
Με εκτμηoη.
Aνwνακόnουος Πανογτης
Δήμορος npγou
ΓEDΡTO ΕΟΡΠΟΠΟΥΛΟ
50 istante
ΧΗΜΕΙΟ
Σοi Χopού
Ζωή νdprσο
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
χρόνια
Σκοντέρης Γεργιος
nύμΗm Εκαμά
εν m ν
κα ον
ΧΕΙΜΩΝΑΣ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
uina on η Μ
Nης 051ΜΗΝ
sί αα
ngpwa
Εμνετας,
ΤμΜ τ
40 νΝ
Τα μyματατou ελοό μna ον
κατης μοσοκνη εικης αρωγής
yieoντμε τη ουνrio mόνή
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
μμω Σ0ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
me u α
Μ ήρε Ηhρς Nt ααι
NΜΕΑΝΟΥΕΕΝεmΡ ΕA
ΤΗ Ε0 2Η-or0α20
saim 2tς έενdμ4.ης 30
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ