Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εξπρές έλεγχοι σε φορο-καταγγελίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 59216 2
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.013
Εξπρές έλεγχοι σε φορο-καταγγελίες
Η αξιολόγησή τους θα γίνεται το αργότερο εντός δέκα ημερν- Θα υπάρχει διαβάθμισην - Κριτήρια point system
Νέο ασκηνικόν ελέγχων στήνει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων , αξιοποιντας όλες τις
ΚΠηγές) , nλεκτρονικές ή μη , σε συνδυασμό και
ρόλου των καταγγελιν
να εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Μέσα δε από Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) Α'Τάξεως οι τριμελείς
επιτροπές, που συγκροτήθηκαν μάλιστα από τον
Περασμένο Μάρτιο , έχουν αναλάβει έργο και προκαι την καταγραφή των
'υφιστάμενων
σε όλες τις υΠη ρεσίες, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοΠοίησή τους , με δεδομένο άλλωστε ότι μέχρι τις
Αξιολόγησης 30 Σεπτεμβρίου 2019 θα έχει ολοκληρωθε :
σημειωθεί ότι τροφοδοσία της εφαρμογής με τις καταγγελίες
των έκτακτων φοροΜειθηκε
καταγγελιν θα επιλέγονται με κριτη λίστα των
το δημόσιο χρέος
τήρια point system οιυποθέσεις για τις οποίες
θα δρομολογείται ο άμεσος έλεγχος, καθς , με
βάση τον σχεδιασμό
Που έχουν τεθεί , μέχρι το τέλος του
έτους θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον
3.500 ληφθείσες πληροφορίες-καταγγελίες από
η Διεύθυνση Προγραμματισμού
με την αναβάθμιση
Που δίνουν σημαντικό χέρι βοηθείας
χωρούν στην αξιολόγηση
Πληροφοριακν δελτίων , τόσο των
όσο κα αυτν Που
και τα χρονοδιαγράμματα
τρέχοντος
στην αΠοΜείωση κατέγραψε το συνολικό δημόσιο
χρέος στοβ' τρίμηνο του 2019 σε σχέση τόσο
με το Πρτο τρίμηνο όσο και με τον Δεκέμβριο
του 2018. Ωστόσο, Παραμένει σε υψηλά εππεδα, τόσο ως Ποσό όσο και ως Ποσοστό του
ΑΕΠ (κοντά στο 180%). Σύμφωνα με τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το
ύψος του χρέους Κεντρικής Διοίκησης στο
τέλος του Ιουνίου ήταν 356,55 δισ. ευρ,
μειωμένο κατά 1,14 δισ. ευρ σε σχέση με
τον Μάρτιο
με τον Δεκέμβριο του 2018 σελ. 3
κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος
μαύρου χρήματος. Στο Πλαίσιο αυτό, από τις 13
φθάνουν
στα γραφεία της ΑΑΔΕ θα αξιολογούνται το αργό
εισάγονται ,
Σεπτεμβρίου όλες οι καταγγελίες που
και η
τερο εντός δέκα ημερν και μάλιστα θα υπάρχει Ελέγχων και Ερευνν. Αξίζει να
κδιαβάθμισήν τους, με συγκεκριμένα κριτήρια , ήδη στο
στε αυτές
Κέντρο Ελέγκου Φορολογουμένων Μεγά
λου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ
λογικν ελέγχων. σελ . 3
Που θα αποτελέσει τη
Που κινούν το ενδιαφέρον
ελεγκτν
: όλες τις Δημόσιες
και σε
Οδικός χάρτης για νέες
συγχωνεύσεις εφοριν
και κατά 2,4 δισ. ευρ σε σχέση
Eήλωμα διοίκησης σε ΔΕΔΔΗΕ
Τις Παραιτήσεις των μελν του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε χθες ο υφυπουργός Ενέργειας , Γεράσιμος Θωμάς μετά το
αεροπορικό δυστύχημα που έλαβε χρα στη
θαλάσσια περιοχή του Πόρου και το οποίο
κόστισε τη ζωή τριν ανθρπων. σελ.9
Σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το 2020
ΥιoΥΡΓΕΙg OΚΟΝΟΜ κΩΝ
Το χρονοδιάγραμμα των συγ
των ΔΟΥ υποδοχής άλλων ΔΟ
χωνεύσεων εφοριν της Αθή -καθς και των ΔΟΥστις οΠοίες
Περιέρχονται αρμοδιότηες του
και του δικαστικού
και των ΔΟΥ από τις οΠοίες
αποσπνται αυτές . Το Προσωκαι θα ολοκληρωθεί Πικό τωνσυγχωνευόμενων ΔΟΥ
τον Ιούνιο του επόμενου έτους . μεταφέρεται στις ΔΟΥ που τις
υποδέχονται ή μετακινείται ή
διοικητή της ΑΑΔΕ Γιργου Πι- μετατίθεται σε άλλες υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ , ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης ανατων φονας και της Θεσσαλονίκης το
2020 δημοσιοποίησε n AΑΔΕ ,
το οΠοίο θα αρχίσει να υλοποείται από τον Προσεχή Φεβρουάριο
ελέγχου
Αύξηση των επενδύσεων
σε νεοφυείς επιχειρήσεις
Συνολικά στα 116,5 εκατ. ευρ ανήλθαν τα
κεφάλαια Που επενδύθηκαν στις ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις το 2018 , με το 70%
αυτού του Ποσού να κατευθύνεται σε 3 νεοσύΜε τη σχετική απόφαση
τσιλή Προβλέπεται ότι οι Προ
ίστάμενοι
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό
όλων των ενεργειν Που απΠαι
τούνται για την επΠιτυχή διαδι κασία των
των ΔΟΥ υποδοχής
στατες επιχειρήσεις Που Προσέλκυσαν και τη
μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Πρόκειται για ποσά
αρκετά πιοΠάνω σε σύγκριση με το 2017, οπότε
επενδύθηκαν περίπου 100 εκατ. ευρ. σελ . 13
φέρει ότι ημεταγραφή
Οδηγός για φόρους κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν
ρολογουμένων στις ΔΟΥ υποδοχής δύναται να αρχίσει έως
τέσσερις ημέρες Πριν από
την ημερομηνία παύσης λεινα φροντίσουν στε να εξασφα- τουργίας των συγχωνευόμενων
λισθεί η εύρυθμη λειτουργία ΔΟΥ, Α-Β' τάξεως. σελ.5
διεκπεραίωση
και τη
Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τους φόρους κληρονομιν, δωρεν και γονικν Παροχν παρουσιάζει σήμερα η 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα