Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡEAΕP
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1233
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αδυναμίες σε κράτος δικαίου. αντιμετπιση της διαφθοράς
Μoody's: Αβεβαuιότητα για τις προοτικές της Ελλάδας
Τα δυσμενή δημογραφικά και οι χαμηλές επιδόσεις σε επίπεδο επενδύσεων και αποταμιεύσεων δημιουργούν αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, εν
υπάρχει υψηλό επίπεδο ευπάθειας της χρας σε κινδύνους γεγονότων , κυρίως λόγω
του τραπεζικού κλάδου, αναφέρει η Moody's .
Το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας (B1) στηρίζεται από την αμέτριαν οικονομική ισχύ
της χρας, αντανακλντας τα υψηλότερα επίπεδα πλούτου συγκριτικά με άλλες χρες που βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα αξιολόγησης, μια μετρίου μεγέθους οικονομία με μέτρια επίπεδα διαφοροποίησης που εξισορροπείται από την σημαντική ακόμα αβεβαιότητα ως προς τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένων των
δυσμενν δημογραφικν καθς και των χαμηλν επιπέδων επενδύσεων και αποταμιεύσεων.
Η εμέτριαν θεσμική ισχύς της Ελλάδας λαμβάνει υπ' όψιν τις αδύναμες ακόμα επιδόσεις της χρας για το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα του κράτους και τον
έλεγχο της διαφθοράς
Η ΔΕΗ κατεβάζει μαζικά
Αμαζόνιος SOS
Οριακή μείωση
του Δημοσίου τον Ιούνιο
στα φέσια
τους διακόπτες για οφειλές
Ο πνεύμονας
πλανήτη στις φλόγες
Λους διακόπτες σχεδιάζει να κατεβάσει η
ΔΕΗ για απλήρωτους λογαριασμούς , προ σβλέποντας στην είσπραξη άνω του 15
δισ. βάζοντας στο στόχαστρο 1.477.000 πελάτες .
Οι 582.000 εξαυτν χαραχτηρίζονται ως στρατηγικού κακοπληρωτές , αφού έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές άνω των 6 μηνν , ύψους 545 εκατ..
Την ίδια ρα , το κυνηγητό- αφορά 895.000 πε
λάτες , έχοντας αφήσει φέσι 1 δισ . στη ΔΕΗ. Στην
τελευταία κατηγορία ήδη
30.000 εντολές αποκοπν ρεύματος .
Το φαινόμενο των στρατηγικν κακοπληρωτν
πλήττει τα εκατομμύρια συνεπν πελατν , Στελ .
νουμε ηχηρό μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές
πλέον δε θα γίνονται αποδεχτές" , δηλνει ο νέος
πρόεδρος και CEO, Γ. Στάσσης .
Qακά μειωμένες κατά 9 εκατ . ήταν
| τον Ιούνιο eφέτος ο ληξιπρόθεσμες
οgειλές τον Δημοσίου προς τους ιδι .
ότες και διαμορφθηκαν σε 1,686 δισ . από
1,695 δισ. τον Μάιο . Οι μεγαλύτερες οqe
| τή συνοδο της G7 στο Μπισρίτς της Γαλλίας θα συζητη .
, θει το θέμα της οιχολογικής καταστροφής στον Αμαζό νο με τις εκατοντάδες πυρκαγιές. Στο μεγαλύτερο τροπ
κό δάσος του πλανήτη , μαίνονται πολλαπλές πυρκαγιές εδ και
μέρες με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (NPE) να
κάνει λόγο για κάπου 2.500 νέες εστίες φωτιάς μέσα σε χρονικό
διάστημα 48 ορν σε όλη τη Βραζιλία . Το σπίτι μας καίγεται.
Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20%
του οξυγόνου μας , είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή χρ
σην, τόνισε ο Μακρόν χαρακτηρίζοντας διεθνή χρίση τις πυρκα .
nές στη Βραξιλία.
αφορούν στα αoφαστικά ταμεία με 594
εκατ . ( από 602 εκατ . τον Μάιο ) και στα νοσο.
κομεία με 546 εκατ. ( από 531 εκατ.) , Ειδικά
μα τους ασφαλιστικούς φορείς, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται σε 200
εκατ. ( από 196 εκατ.) και των λοιπν φορέων
εταιρίαέχει στείλε
σε 393 εχατ ( από 406 εχατ.). Τeλος, ο εκρe
μείς επιστροφές φόρων ανήλθαν τον Ιούνιο σε
493 εκατ. από 457 εκατ . τον Μάιο.
Ε.Ε: Ταμείο 100 δισεκ. για να
Hard Rock: Επένδυση 1 δισ.
αν πάρουμε το καζίνο Ελληνικού
Λεωφορεία: Νέο διανωνισμό
για ανορά σχεδιάζει η κυβέρνηση
αντανωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα
Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά αστιχν
Αλεωφορείων προσανατολίζεται το υπουγγείο Υποδομν . Σύμφωνα με την Καθημερινή+, το υπουργείο εξe.
τάζει την προμήθεια 1.000 οχημάτων, ε των οποίων 350
θα δοθούν στον ΟΑΣe. ο διαγωνισμός θα αφορά κυρίως
την προμήθεια 600 έως 700 πράσινων ηλεκτριχν λεωφο .
Qείων , τα οποία μπορούν να επιδοτηθούν από ευpωπαί.
κούς πόρους.
σύσταση ειδικού ταμείου με 100 δισεκατ , το οποίο
, θα υποστηρίζει ευpωπαϊκές εταιρείες-πρωταθλητές πένδυση άνω του 1 δισ. σχεδιά ει στο Ελληνιχό η
υαμεριχανική Hard Rock International, στην περί
πτωση πον κερδίσει τον διαγωνισμό για την παραχρηση άδειας καζίνο, όπως υποστήριξεο πρόεδρος και διεν
θύνων σύμβουλος της εταιρείας Jim Alen κατά τη διάρ χεια της παρουσίασης της νποψηφιότητας για την άδεια
του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζ
νο στο Ελληνικό .
στε να ανταγωνιστούν αμεριχανικούς και κινεζικούς κο
λοσσούς εξετάζει η Ενρωπαϊκή Επιτροπή , σύμφωνα με
δημοσιεύματα των "Finncial Tmes και του Ρolitico.
Το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί από τα χράτη-μέλη και θα
εστιάζει σε κλάδους στρατηγικής σημασίας όπου η Ευρ
πη νστερεί .