Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής- Νινοος Καραθάνος 1%1-174 *Ιδωκτήρια - Εκδότρια Στουρίδον Ι. Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αp. φίλλου 630-11.935
Περίοδος 1' (1974)
Δεν συμφωνεί
Κληρνει
Αύριο η ορκωμοσία
του νέου Δημοτικού
υπο την Παλιά Δράμα..
με την έναρξη του
την Τετάρτη στη
HΡΧΙΣΕΝ ΑΠ0 ΧΘΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συμβουλίου Δράμας
Ποιοι αναμένεται να στελεχ σουν αντιδημαρχίες και Νομικά
Πρόσωπα και Επιχειρήσεις
Uελ 5η
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
πρωταθλήματος
Super League 2 ()
Όμιλετ ό Διευθυντής ovipoμότον κοί Χολάν
leyνoy Το Yioupγτίoυ Παιδεία . Eολδδτος
η Δόξα Δράμας
Ψέχνει φυσικοθεραπευτή
η Δόξα Δράμας
σεA Υη
σελ. 8η
σελ. Τη
Εναρκτήριο Συνέδριο Παρουσίασης του έργου CB Water Geopark
Για πρτη φορά εντάσσονται | Η ένταξη του γεωπάρκου στην UNESCO
σημαίνει παγκόσμια προβολή
της περιοχής και χρηματοδοτήσεις
Επέκταση του προγράμματος σε 1.227 σχολεία
σχολεία της Δράμας
στα σχολικά γεύματα
A ΠΡΩΤΗ φορά μετά
από μερικά χρόνα
λεπουργίας του προγράμματος των σχολικν
γευμάτων, εντάσσονται και.
Δημοτικά Σχολεία του
Νομού Δράμας.
Όταν ξεκίησε για πρτη
φορά το πρόγραμμα των
σχολικν γευμάτων , ο
νομός Δράμας απουσίαε
χαρακτηρστικά από αυτό.
και ήταν ο μοναδικός
Νομός ετός , από το σύνολο της Περιpέρειας Αν . Μακεδονίας . στα, στο πρόγραμμα και 10 συναλικά δη
Το θέμα είχε προκαλέσει έντονες συφητήσεις και μόλιστα οι δύο βουλευτές γραμμα έχει επειταθεί συνολικά σε
της αντπολίτευσης , και το 2017 και το
2018 , τόσοο κ. Κυριαζδης από τη Ν.Δ.
όσο και η κα. Κεφολίδου από το ΚΝΑA , Δράμας που εντάχθηκαν στο πρό
εχαν προβεί σε σχετικές ερωτήσες στη ΥΡ ημοτικό Σχολείο Δράμας
Μιλάνε στον Λ.Τ.ν οι κες Ιωσηφίδου και Μέρου και ο κ . Εμμανουλούδης
Του θανάση Πολυμένη
ΤΗΝ λατοίηση του έργου με τίτλο
"CB Walor Geopark, στο πλαίσιο
-του Προγράμματος Ευρωπαίκής
Εδαφιής Σνεργασίας , Interreg V-A B
λάδα-Βουλγορία 20142020 , συμμετέ
χει ο Δήμος Δράμας .
Το έργο υλοποείται σε συνεργασία με
4οργανομούς από την Ελλάδα και Βουλ
γαρία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους των
συμμετεχουσν χωρν.
Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από το
Δήμο Δράμας από την Ελλάδα ως επικε
φαλής εταίρος , το Δημοκρίτεο Πανεπστήμιο Θράκης , Τμήμα Φυσυκής Αγωγής και
Αθλημισμού, από την Ελλάδα , το Δήμο του Hadidimoo
από τη Βουλγαρία, και το Κέντρο Βισμης Ανάτυξης
του Βουνού , από τη Βουλγορία .
Σε δηλσεις της στον
-nT η κα Ακατερίη ωσηφίδου , Περιβολλοντο
λόγος , MSC Προσταμένη
Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ορ
Υάνωσης Δήμου Δράμας
επισημαίνει ότι σκοπός
του προγρόμματος είναι
να αναδείξει τον ορενό
όγκο και τον φυσικό πλούτος της περιοχής μας , δη μιουργντας
Ταμείο
Περιφερειαής
μοτικά σχολεία της Δρόμας, εν το πρό
Δημιουργία γεωπάρκου
στην ορενή περιοχή του
Δήμου Δράμας με τοΔήμο
Χατζηδήμοβο Βουλγαρίας
1277 σχολεία σε όλη τη χρα .
Ακολουθούν τα Δημοτικά Σχολεία της
Βουλή.
Οι απατήσεις του κυβερνηπικού εππε
λείου, ήταν ότι δεν είχε υπάρξει ενδιαφ ρον από το Νομό Δράμος , χωρίς όμως
να γνεται κατανοητό ποος ακρβς ευθυνόταν γ ' αυτό . Όπως μάλιστα τονό
ταν χαρακτηριστικά
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ , ρου
σταχεία είχε δσει ο ΟΑΕΔ για τις πe ροχές και φαινόταν όπ η Δράμα δεν
είχε , καμιά ανάγκη σίτισης μαθητν
καθς τα νούμερά τους , έδειχναν ότι
δεν είχε μάλλον προβλήματα ανεργίας! φικές ανάγκες 1.277 σχολείων , στε να
Τρα , φαίνεται ότι το ζήτημα επαιεξε επιτευχθούν αφενός η μείωση των κοι
τάστηκε η επέκταση του προγράμματος νωνικν ανισοτήτων και του κοινωνικού
των σχολκν γευμάτων στα δημοτικά αποκλεισμού , και αφετέρου η βελτίωση
σχολεία, και το Υπουργείο Εργασίας και των παιδαγωνικν και γνωστικν αποτε
Κοινωνικν Υπαθέσεων σε συνεργασία λεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευ
μετο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ - σης.
μάτων , εντάσσει για πρτη φορά μάλ
- 40 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
- 100 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
- 110 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
- Εδικό Σχολείο Δράμας
- Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμοού
.Δημοτικό Σχολείο Αδριανής/Νκηφό
ίδια χαρακτηριστικά, αποφασίσαμε ναυλοπαήσουμε ένα
έργο για να υλοπαήσουμε το γεωπάρκο-.
Οπως η ίδα επισημαίνε, για τη δημιουργία του γεω πάρκου , θα καταγραφούν , θα χαρτογραφηθούν και θα
περιγραφούν σε δάφορα επίπεδα (γεωγραφικά, γεωpu σικά και βιοκλιματικά , σε επίπεδο πανίδας και λωρίδας)
οι σχετικές περιοχές . Μ αυτή τη διαδικασία, σκοπεύουμε
να αναδείξουμε την περιοχή τόσο τουριστικά , όσο και να
καταλάβουμε τη σημασία της noιότητας του περιβάλλοντος που έχουμε και τον πλούτο που διαθέτει η περιοχή
Το Γεωπάρκο και οι Γετοποι θα προωθηβούν μέσω
. Δημοτικό Σκολείο Φωτολίβους
- Δημοτικό Σχολείο Κυργων
- 10 Δημοτικό Σχολείο Αy. Αθανασίου
Το πρόγραμμα , θα καλύψει τις διατρο
διασυνορακό γεωπάρκο, Η κα Κατερήνα lωσηφίδου δροστηριστήτων επικανωνίος και διάδοσης και μέοω της
περβαλλοντυνής εκπαίδευσης καιτων υπαθριων δραστη
Ξέρουμε πάρα πολύ καλά , ότι η περιοή μας φημεται ριοτήτων και θα μτορούν να ενοωματωθούν στις τοπικές
για την διαπερότητά της αναφορεκά με τον φυσυό της τουριστικές αγο nολαστυή κληροναμιά του χρου
πλούτο ως προς την πανίδα και τηχχωρίδα , αλλά και τα
χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου , με κύριο στοχείο το
Έτσ, η φυσική και
συνεργοσίας και ειδκότεραο γεωγραφικός και γεωφυ λ3η
νερό . Με νμονα το ερο ουκός χαρακτήρος της περοχής θα διατηρηθούν , θα ε και επειδή οι δυο χρες σχυθουν και θα αξιοποηθούν για βυσμες
έχουν το ίδιο στοιχείο τα τουριστικές προτάσες .
|σελ5η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Τα πιστοποιητικά
που παρέχονται
Ψηφιακά από τα ΚΕΠ
Νέες υπερούγκρονες υnηpeoίες
διαγνωστκν εξτάσων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Για περισσότερες από με τα πληροφοριακό σύ1.000 υπηρεσίες, ο πολτης στημα του Φορέα που τς
μπορεί να εξυτηρετηθεί παρέχει . Το αποτέλεσμα
από τα Κέντρα Εξυπηρέτη- της υτηρεσίας ( πχ. ιστοσης Πολιτν της χρας . ποητικό γένησης) παρα Τα ΚΕΠ επικοινωνού με δίδεται αυτόματα στον ποτον αρμόδιο φορέα που εκ , λίτη χωρίς να απατούντα.
διδει το απστέλεσμα της 2 επσκέψεις στο ΚΕΠ μία
υπηρεσίας και την παρέ για αίτηση και μία για πaχουν στον πολίτη χωρίς ραλαβή.
αυτός να απαπεται να
νωρίζει την δομή και τις
διαδικασίες της δημόσιας
δούησης
Για επιλεγμένες υπηρε σίες της δημόσιας διοίκησης , τα ΚΕΠ έχουν
διασυνδεθεί ηλεκτρονικά
Πάνκος-Μοσμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τpιοδιόστατης anεκόνσης
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnος Μαστού
Τoμέα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxο-Τriplex aγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγειογραφίες
Ανολυτικά οι υτηρεσίες
του ΟΑΕΔ που παρέχονται
on ine από τα ΚΕΠ
1. Βεβαίωση χρόνου ανερ .
γίας τρέχουσα κατά
σταση
2. Βeβαίωση χρόνου ανερ
γίας για προηγούμενο χρο
νικό δάστημα
3 Βεβαίωση ανεργίας για
την παροχή ατροφαρμα
κευτικής περίθαλψης σε
ανέργους ηλκίας έως 29
4 Βeβαίωση εξατομικευμέ
νης προσέγγισης
5 Βεβοίωση επιδοτούμε
νης ανεργίος
6 Βεβαίωση συμμετοχής
σε δράσεις συμβουλευτ
κν υπηρεσιν
7. Βεβαίωση οικονομκν
συναλλαγν
8 Ανανέωση Δελτίου ανερ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22425, Faκ 25210 22413
emal iatdiagnos @gma coοm
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Πάγεα δίπλα 6ας αξυτιέτη
μαiπo τράντο
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΟpοφo
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2 25210 55122 Φ6977 472890
| σελ.5η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα