Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αντιναύαρχος
Ελευθέριος Χανδρινός:
ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ !
ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ
ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 20-23
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
L1721
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4931 (11531)
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
www.elora.gr
ΠΑΓΡΟΚΟΣΜΑΣ ΤΑ ΑΣΚΗΜΑΒΑΓΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΝΑΡ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΡΙΑ ΚΚΙ EVΑΠΕ
ΣΕΛΙΔΕΣ 4,8-9
Σε τελική φάση επαλήθευσης η προφητεία του Αγίου
.Ετσι κατασκευάστηκαν τα "Προσκυνήματα" της Νέας Εποχής!
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Αυνάμεις: Έρχεται τρίμηνη αύξηση θητείας στον Στρατό, Προσλή
Ψεις μόνιμων οπλιτν καιεθελοντική στράτευση των γυνακν-Σκινικό κρίσης ετοιμάζει ο Ερντογάν:
Κομάντο των Ιμίων στην ηγεσία του στόλου στην Αν Μεσόγειο-Ήγγικενη ρα των Προφητειν: "Τα Ελ
ληνικά ντρόουνς στο Αιγωίο και στην Κπρο είναι οι Αγγελικές καιΑρχαγγελικές επουράνιες δυνάμεις"
ΑΥΕΑΝΕΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ
ΠΟ ΤΟ ΦΟΒΟΕ
1ΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
2,6-7