Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SEL01Layout 2 23/08/2019 2:11 μμ Page 1
n Aridea
Βάσεις 2019"
0 Γιργος
Αμβροσίου
σχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 887
- ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
TΗΛ: 24410 80888
Τ0018λια
9*007
ΝΤΡΩΝ
Πανηγύρι στο Ρσι
Πετρίλου...
Σελ. 12
ΕΟΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Τελιχή tκτύπωση για αυάρτηση στα σχολεία
Αριβp Πωτeκάν λου 101
Ημερ-μηνίn ειδματης Σ019-06.05 1720:24.053.
MΕΙ 1ΝΑΠΤΥΕΙ ΕΦΑΗΜ0ΓΙΝ ΣΕ ΠΟΤΗΜ, ΠΕΓΑΜΟΝ Ο
ΝΕ 201 ΜΗ ΔΕ Α ΑΟΗΝΑS
ΣΚΝΟ0151007 Ι% ΑΤΚ ΜΕΝΠΝ
ΚωΤΚΟΣ
υ5215Ν
007701Τ
Πο9Κη
Ε10οΤ
Τ460Η
T5041877
Τ0063Ρ
Τ6ύ08
15033363
1000778
ο0070
Ηβοδδηά3
Ε000η
ΤΗΛΙΚω
υι 1ΟΜΟΝΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
-Σελ. 8-Ο)
ποική rετέnτη γα uκάριηρη στα σολεία.
Φλέγεταιο πνεύμονας
του πλανήτης μας...
Εκτιμήσεις βάσεων από τον Μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, ΣτράΤο Στρατηγάκη.
ΜAΤ και επεισόδια για τα αιολικά
ΜΑΑNη
ΜΑ ΝΚΣΑ
ΤΝΑΣ 2839ΤΗ
Σελ. 12-13
Οι φορείς της Καρδίτσας
απέτρεψαν συνεδρίαση της
οικονομικής επιτροπής και
ματαίωσαν την συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
που θα επικύρωνε το αποΤέλεσμα δημοπρασίας για
την εκμίσθωση αγροτεμαχίων για την δημιουργία
γραμμής μεταφοράς του
ηλεκτρικού ρεύματος από
Τις κορυφές των Αγράφων
έως το Μοσχάτο.
Λικαιοσύνη . .
Γράφει ο Ηλίας
Γεωργάκης
Σελ. 10
Φεστιβάλ Λιμνν 2019
Σελ. 6-7
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πωλείται το Olympia Mall
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΠΡΩΤ ΟΨΑΛΤΗ
FACTORY
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ
Τα σκουπίδια πληγνουν τον
Δήμο Λίμνης Πλαστήρα .
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201
ΚΥΡΙΑΚΗ Ώρα2130
ΠΛΑΖ ΠΕΖΟΥΛΑΣ- ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Η αντιπαλότητα της δημοτικής αρχής
με τον εργολάβο, έφεραν σε απόγνωση
τους κατοίκους μιας και οι κάδοι παραμένουν γεμάτοι. .
Το οlympia Mall στο Αγναντερό που
το 2008 κόστισε 30 εκ. Ε, σήμερα
πωλείται προς 3.5 εκ. ε και είναι ζήτημα
αν βρεθεί επενδυτής.. .
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΧΟΡΗΓΟ:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σροί!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕukρuAαφ
tar,vo toί+ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Totel
Σελ. 5
Σελ. 3
ΣΥΝΔΙΟΡΓΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
4τp οpu Atο
C MYΚ
Ε365Ε03
0οugύey