Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Hneipou- ρuτήs Euθ. Taάλλαs-Εos 930-Αp Φυλλου 24629-Παρασκευή 28 Αυοίστου 2019-0,60 6
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέφτει η αυλαία
με το Platoon
Καλύτερη απόδοση
Περιμένει ο Γαννίκης
Η βία στους αθους
δε σταμάτησε στο Κομμένο
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ2
Με συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις στους αιμοδότες έγνε δυνατόν να καλυφθούν εν μέρει οι μεγάλες
ανάγκες σε αίμα, Που παρουσιάζονταικαι αυτό το καλοκαίρι στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Προς αναβάθμιση
το αθλητικό κέντρο
Τσεπελόβου
ΠΕΡΑΣΤΕ
ΝΑ ΙΜΟΔΟΤΗΣΕΤΕ
Στην έγκριση της μελέτης και στην
υποβολή ηρόταoης χρηματοδότηoης στο ηρόγραμμα Οιλόδημος is
για ένα σημαντικό αθλητκό έργο
στο Τοεπέλοβο , npoxuρnoε ομόφωνα το δημοτικό ουμβούλιο του
Βήμου Ζαγορίου.
ΣΕΛΙΔΑ4
Λαθροθήρες
στο Μέτσοβο
Αμεση ήταν η κινητοnoίηση της
θηροφυλακής της Ε Κυνηγετικής
Ομοσηονδας Hηείρου σε δύο n ριστατικό λαθροθηρίας Μετά από
κατοδίωξη στη διάρκεια της onoίoς
Πέταξε το κυνηγετικό όηλο , ουνε λήφθη napάνομος κυνηγός .
Τεράστιο πρόβλημα
δημιουργεί ο
αποκλεισμός
εκατοντάδων
ΣΕΛΙΔΑ 5
αιμοδοτν Πou
διαμένουν ή
έχουν ταξίδέψει το
τελευταίο εξάμηνο
σε Περιοχές της
χρας στις οποίες
έχουν καταγραφεί
κρούσματα του ιού
του Δυτικού Νείλου .
Ορκωμοσία
στον δήμο Φιλιατν
Με τη δέσμευση να ουνεχίoουν να
εργάζονται με ευθύνη ηρος όφελος
των Πολπν και με γνμονα την
εξυπηρέτηon τους , ο εηανεκλεγείς
δήμαρχος Φλιστν Σnύρος Παn Πός οι δημοτικοί σύμβουλοι και
nρόεδροι των τοηικν συμβουλ
ων ορκίστηκαν χθες το ηpuίστην
κατάμεστη oίθουσα του δηματικού
ουμβουλίου.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΤΟ ΔΑΣΥΛΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ5
ΕΠΕΣΕ Η ΣΤΑΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Βουτιά στο κενό
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΟ
Ευκαιρία
για καθαρισμό
και μετρήσεις
έκανε 52χρονος
Επιμένει σε απευθείας
ΣΕΛΙΔΑ 3
Δ.ΣΙΔΕΡΗΣ
οθ. Μπέγκας
διάλογο
Κάλλιο
γαϊδουρόδενε
Τη δεξογωγή μας εκτου σύνεγγυς συζήτησης ζητά η nαράταξη Ενότητα Πολιτν Νέα Γάννενα με επιστολή της Προς τον νεοεκλεγέντα δή μαρχο Μωυσn Ελιοάφ, oημεινοντας τη διάθεσή της για ουνεργασία
και τονίοντας nως οι nρoτενόμενοι όξονες Προγραμματικής σύγκλισης
anοτελούν σοβορή Βάση διαλόγου , κάποια σημεία τους όμως χρήζουν
δεευκρινίσεων και εξειδίκευσης.
Dnως επιonμανεται, όμως οι διευκρνίος ουτές δεν μπορούν να υnάρξουν μέσα από τη διοδικασία ανταλλαγής σύντομων επιστολν, nou ακολουθείτοι, και αυτό ήταν το νόημα προηγούμενης πρότασης για συνάντηση των αντιπροσωπειν των δύο
napατάξεων, την οnoίa ουσιαστικά δεν anoδέxθηκεη naράταξη άννενα Νέα Εnοχή .
ΣΕΛΙΔΑ 8
Βελτίωση της nοιότητος των
νερν της Παμβτιδος δσn στνει ο Φορέας Διακείριoης
Λίμνης Παμβτιδος , κάτι β βαια, nou δεν anοδίδεται μόνο
στη λήψη μέτρων Προστοσίος αλλά κυρίως στις ευνοίκές
ουνθήκες, ούμφωνα με τον
πρόεδρό του οίλnna oλιο.
Αθλητισμός
Γ' ΕΝΙΚΗ
Νέες μεταγραφές για
τον Α.Ο. Ανατολής
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ5
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
2,68 ΕΚ. ΕΥΡΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ Η ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
καΠΗΛΑΣΙΑΣ
Βελτινεται η πρόσβαση στα ιαματικά λουτρά Αμαράντου
Έτοιμα
και τα μετάλλια
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 13