Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ερδομαδιοία Εφημερίδα
Apoa ΠΑΡΑΕΗ 23 ΑΥΤΟΥτοr 019
ΕTOE 190- Αρeμς Φunα: 313
www2nggela.g.200ε
ΔΩΡΕΑΝ MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣζ 2641ο 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; ΟΧΙ ΠΙΑ. .
, Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους... και τποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν δεπάειχαμένο.
μκρές αγελίς
κάθε είδους
Οέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Η ορκωμοσία
του Περιφερειάρχη
Οι τιμές και τα κριτήρια για τη
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
nάνω aro 60 Μρές Αγγε
Κς δαpoων καηopν σε
ατήντηνέκδοση της" Αναν
κλίας ΕΕ 1420
Σες 29 Αυγούστου προγραμτζ ηop κμοσία του ου Πpφepεέm Δυτής
Ελλάδος κατων μλν το νέου npφpe
aούσυμpολου . Απότην1η Σπτμθρίουο
vως περpφεάρχης θα βρίσιε ται στη θάση
του γιαν αναλάβα στσήμς καθήμοντα
Η ορκωμοσία του
Δημάρχου Αγρινίου
μκρίς αγλίς γα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την Παpασαή 30 Αυρύστου 2019 (ρα
1200)θα ταγατατοηβd η Τδπή Ορ
μοσίας του Δημάρχου αι των μελν του
νάου Δημοτκού Σμpου Αγpoίou Ητοeή
θαγίνα στο Aνς
raνω ατό 2 στς tpγaσίας
διαθάσμες ατή την πpίοδο
στο Αγpoνο και όχ μόνα
Αναλτοά ΕΛΔΕΣ 14& 23
Ορκωμοσία στον
Δήμο Θέρμου
Την Κυραή 25 Αγούστουθα γίει η o κμοσία του Δημάρχου Θέμου καιτου έου
Δηματοού Συμβουλίου Η εήλαση θα γα
σης 1130 ο πρω, στην αθουσa εnλσε
wν ου Δημαχείου .
μκρές αγελίς
γα γιαρσονέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικαση
Ηθευση πυ Arinb a αλάτάρδηντα δεδομόα καιστην αοήτηση φοτητοής στήγη Σεπου
απρσχές τηκ χρος παρουσάζονται προφήματα Που κμανονται αι uμς, Συμβουλές τρος σττυδστός
κα γονiξπρν κατλήουνα ενουίοση σπτmoού. ΣΕΛΔΑ7
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η επιστροφή
των δημιουργν
Εβδομάδα πληρωμν η επόμενη
nάνω arό 0 δαμεpίσματ
κα γκαρσονρες pος ενo .
καση θα βράτε σε συτή την
6δοση της Αναγκλία.
Ειατοντάδας άλλς ΜΚΡΕ
ΑΤΕΛΕΣ ΣΕΛΔΕΣ 1423
Μrapζ πλρωμν ασμέντα την επόμεη εβδομόδαγια εκατομμέρια δοαούχους αφού θα πλη
ρωθούν ουντάε Κoνωνοό Εσόδημα Αηλογόης, φοακά στιδόματα και στίδομα νοoo Πo
πληρνετο w επίδεμα παδούΣΕΛΔΑ8
ΣΤΑ ΧΡΟHA της μτσηλτοσης ένον
πράματαmuφaoαν npάγτα mou
&ν φίνοταν Ενα 'πό στά ήμαν η από
δοση τμν α αθρνους του mματος
noυ δεν o5o, αό τη μα α. ΣΕΛΔΑ 2
Λακή βραδιά ση
Μυρτιά
8η Γιορτή Αθερίνας
στον Αλιά Μυρτιάς
Ο ειδικότητες
σα Δημόσια
ΕΚΑγρινίου και
Μεσολογίου
ΠΑΡΑΜIEE Ο ατοβάνος
ΡONOPAΗΜΜ Βαριά σεκλέτια
κoH αμχνία uK aτπολίτωσης
ΑAAΜΚΤΙ
Μουσυή λα βραb δργoννa στην
aria της Αω Μpτάς ω Σβα 24 Αυγούστου (pα 2200) ο Σύλοος Φδων Μapτς
Τουpoa .
Την θη Γopτή Αθεpiνος διοργοννει ο Ποε
τιστκός Σλυογος Μυpτν το βράδο του Σαφ
βάτου 31 Αuγούστου στον Αά Μpτάς Η Α
pνα προσφέpεδupεά Το γλon δδομνα
ΕΝΣ04 Γρopα ο nvτοής Ολωρooυλος
Ανακον0ηε η Υοωpγή
Απφαση με ος αδoότημς
Tν Δημοσων ΙΕΚ ανά Πεpφpaa Aναλυτuά α οδκό
τπς στα ΔΕΚ ΤουΑγγνίου
κιτου Μοσολογίου
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψάχνει γιασένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσιεύει στς σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛΔΑ &