Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Νέος πρόεδρος
ΔΕΗ: Η
κατάσταση
είναι δραματική
- Αυξάνεται
το ταμειακό
έλλειμμα

Εγκαινιάστηκε
η νέα πτέρυγα του
Γηροκομείου της Κοζάνης

7051

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Nέος πρύτανης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας ο Θεοδουλίδης
Θοδωρος - Οι τέσσερις
αντιπρυτάνεις - Τα αποτελέσματα Ράδιο
σελ ~ 5

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

Το
Λιάπειο ανοίγει
το Σεπτέμβριο;
- Ακόμα
κατεδαφίζεται
το ΔΑΚ

σελ ~ 7

Το Μουσείο
Σύγχρονης Τοπικής
Ιστορίας άνοιξε
μετά από χρόνια

σελ ~ 7

σελ ~ 3

Μετά από 144
συνεδριάσεις
και 3.800
αποφάσεις
ολοκλήρωσε
την πενταετή
θητεία της η
δημοτική αρχή
με επικεφαλής
το Λευτέρη
Ιωαννίδη

σελ ~ 9

Νίκος Πατσιούρας:
«Σε δύομιση μήνες
ξεκινούν οι εργασίες
για το Μουσείου
Κρόκου Κοζάνης»
- «Το Σεπτέμβριο
αναμένεται
η υπογραφή
κροκοπαραγωγών
και Κινέζων»

σελ ~ 24

Θεόδωρος
Καρυπίδης:
«Η περιφέρεια
πρέπει να μείνει
το ενεργειακό
κέντρο της χώρας»
Αναγνώριση
της εικοσαετούς
προσφοράς του
Γεώργιου Δακή
στην αυτοδιοίκηση

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 24

Καμία άπορη
κορασίδα δεν
προικίστηκε
από το
κληροδότημα
των «Ι. και
Γ. Μικρού»
- Θα εκδοθεί
νέα
προκήρυξη

σελ ~ 3