Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Στο ύψωμα
Χορήγηση
αγροτικής
ενίσχυσης
Γιορτάζοντας
:ΕΛΤΑ
Αννίτσας
Kουκ ΕΝΤΠΟΥ.683
ορεινά
MOe κα mpοφiρας σεό
τηνηρoμσμκάηpο
Σε285
Σελδο
ΕΛΥΤHE
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑMOΣ omΟY 87
Ετα 16ο ΤΙΗ 0506
napaoεu 258.20 19
ΛΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΑ τΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡEΒΕΝΩΝ
ahehhtv κ. Γρεβενά | TnA. 2462 087772. Fa 24652 09775
jeml: chrorkρα α εnetgr
Σύμβαση για τη βεητίωση του οδικού
τμήματος Σπηλαίου.γεφυριού Πορτίτσας
Υnεγρoφn την Τρί 20 Αυγούστου Βνnτα rpεβeνν στο nλaίoo ων δε2019 ατό τον nεpφepeάρη Δυτκίς Μa - αεύσεων της για την ανάδεη των non .
κεδονος η Σύμβαση για τη βεht του υστκν μνημείων των rpεβενν και την
οδού τμήματος Σnnλοίοu . γεφυρού τουριστκή τους nροβαλn , rpoέpn σuς
Πορτίtoος μεταξύ Περφέρεος Δυτιής σκετκές ενέργεες onnmpνοντος με
Mακεδονίος nεpφεpεακή Ενoττα Γpe - enmυχία τις anaτούμενες διαδικασες και
βενν κα της αναδοου εοιρίας , ενος οντομα 0α ξεκνήσουν το έργα
έργω noυ nooκoεί στην τουρστκ
αξononon της neριος, Η Περφερεοκή
Σελίδο 6.
ΑΠΩΛΕΙΑ
Ένος καλός άνθρωnος φεύγει αnό τη ζωή και είναι απηεια για ό nους μος.
ο Χρήστος Σίμος έφυγε aπό κοντά μος στην nλικία των 53 ετν .
0 θεός να τον αναπούει και να δίνει κουράγιο στους οικείους του .
θεολογία Δ. Τοουκoλά
Αντνης Ν. Παnαβοσneίου
Ι.ΚΤΕΟ
ΓΡΕΕΝΑΝ
ΔΙΩΤΗΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝΕ
50 ΧΛΜ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡ ΣΙ ΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Το Hensche 12 των Παιoμκοήη.ΤεμενετζΖή ανοουρετα σην μνήμη.
Το uroλeμματα ενός σερατλάνου στον Σμόλκα Ουμζpυν τον ηρωαμό του 1940.
Σελ. 15-16.
Στούροs Χρ . Καραγκούνηns M.D.
Μaιευτήρas- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
Πρότυπο Κέντρο Μοευτικής Γυναικολογρa
σ Υπαβonθούμενηs Αναιαρaγωγήs
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Καρνα βά. 1.4ο
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενά
Τηλ.: 24625 02144
Εnείyoντaι 6944 286795
όροφος
οΟΔ0NΑ ΥΛΑ, ΕΙΗ ΥΠΕΝΗ2.μπουρα
ΠΛΑΜΑ
ryuaANΔΕ-EΡΑ ΜΟΡΘΗΣ ΛΑΜΑΡΝΕΙ
MOΝETΚΑΥΛΚΑ-ΕΡΓΑΛΕAEΗΡΚΑ
- Ασφ λεες αυτοκινήτων
tpuoς . Τέστ ηom-0teon Μαστο0-Βoiς
.nopdho00ιoη κύποης-Aκή δοtora- 0ooor
Καρδιοτοpoppα
.Oυpoγuoοoia -θηpαna Ακpάος
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣE ΟΙ 20
ΓΡΕΒΕΝΑ
Μακε δονομάχων 14
Γρεβενά
Τrn.: 29520 28954-29620 2514
Μκponmμέατκή καροφικt Λoοpoooo Υoupοoόo
ερύοon & Αντμτλιon Ynooνμόττος -Υποβοσθούμεα Anopoωμ
Brautριας npατέγση -Εξωσωμακί γonμoinon
ΦΑΟ ΛΕΙΤΟΡΠΑΣ Τρο-nopο 0a00-1400 18.00-210
noτάν eoντβο
κn: 6377 019452-6332 2
525 1
Τmn. 2462080550