Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" διοφων μο ou. μ
ΓΟ αγωστό όpως 1
μέpν θονότου γp
1 νοεκφρόζε
1)1 λεύθερο/
| την όποo
|οου"
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασχευή
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 583
Τιμή φύλ: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
Οι τέσσερις νέοι Αντιπρυτάνεις
που εκλέγονται στη διοίκηση
του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
- Αναλυτικά τα αποτελέσματα
-Το μήνυμα του απερχόμενου Πρύτανη Α Τουρλιδάκη
Σελίδα Ε
Ορκωμοσία του νέου δημάρχου
και του νέου δημοτικού
συμβουλίου Κοζάνης
ΛουκέτΟν
Την Δευτέρα 26 Αυγούστου
στο Πνευματικό Κέντρο Αιανής
Σελίδα 11
στο Ορυχείο Καρδιάς
- Προσωρινό Μουκέτο
έχει μπει εδ
hίγes ημέρεs
στο Ορυχείο Καρδιάς
- Σε υποχρεωτική
άδεια οι εργαζόμενο
Τοποθέτηση
120 Απινιδωτν
Δημόσιας Πρόσβασης
Σελίδα 13
ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση
Πρόβλημα
με το πόσιμο
VelvetRides
Σελίδα 11.
Enduro
αΟΟIα&c
ΠοΨΕΙΣ
στο Φρούριο
στις 14-15/9/2019, στο Βελβεντό
Νερό με ντρικά
καταγγέλλουν ότι
πίνουν κάτοικοι
του οικισμου
Η άνοδος των άκρων και
η σιωπή του χρυσού. .
Σελίδα 24
Μπορεί τα φτα της δημοοιότητας να είναι στραμμένα στα
| αμερικάνικα χρηματιστήρια nou καταρρίπτουν το ένα ιστορικό
|υψηλό μετά το άλλο , ωστόσο καλύτερη απόδοση το τελευταί
Ι δωδεκάμηνο napouoιo eι η τιμή του χρυοού .
Και αυτό ενδεχομένως να έχει σημασία για την κατάσταση
|των αγορν και της δεθνούς οικονομίας ( τελευταία τρύna της
|Φλογέρας της onoiaς είναι και η ελληνική .
Ο χρυσός το τελευταίο δωδεκάμηνο napouσιάζει aπόδοση
nάνω aπό 22% έναντι 0,70% του S&P 500 στο ίδιο διάστημα , .
6,75% του Λονδίνου, 7,67% του DAX και +10% του Γενικού Δεί
|κτη Αθήνας. Η τιμή του αργού πετρελαίου στο ίδιο διάστημα
| nopouoιdζει πτση. 1
Η άνοδος της τιμής του χρυσού μέχρι τρα είναι αΒόρυβη
ι και το μεγαλύτερο μέρος του ράλι το έχει κάνει το τελευταίο.
Νερό με νιτρικά καταγγέλλουν ότι πίνουν κάτοι .
κοι του οικισμού του
Φρουρίου , αφού - όπως
λένε - Παρά την απαγόρευση χρήσης Πόσιμου
νερού από τη γετρηση
του Φρουρίου που εμφάνισε νιτρικά ( NO3) εδ
και 3 χρόνια περinou ,
συνέχεια στη σελιδα 4
Σελίδα 9
ΖΟΝιU