Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
ΡΩΙΝΗ
Αυγούστου
Αριθ.φύλλου 7327
. Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
KΟΑΚΟΣ
ΕΠι τάτητος
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενν
Παρέμβαση
2.5 Εκατ. Ευρ
για τη διάσωση τηs
Μεγάλns Παναγιάs
στη Σαμαρίνα
Συνέχεια στην 7
ημείωση εισφορν στους επιγγελμιτίες
Το "φρένο" στο σχέδιο
μείωσης των εισφορν
κύριας ασφάλισης
στους μισθωτούς και
η "εναλλακτική λύση"
που εξετάζεται
Συνέχεια στην 10
Δεσκάτη- Π.Ε Γρεβενν:
Μέος Πρύτονης στο Πανετιστήμο|
Διτικής Μακεδονίς
Φυσικό αέριο
σε 6 μήνες
-Εναρξη εργασιν
εγκατάστασης δικτύου
Συνέχεια στην 4
Φοκ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης νικητής
στις πρυτανικές εκλογές
Συνέχεια στην 11
YCKOAEPIO
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μεινεται στο 24%
η φορολογία
επιχειρήσεων από
τα κέρδη του 2019
- Στο 5% οφόρos στα μερίσματα
5οχλμ . Γρεβενν-Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 14