Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής -Νκα. aος Καραθάνς 1951-1974*Ιδωκτήρια-Εκδότρια Στουρίδου L Στανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974"
Αp. φύλλου 6380-11.934
0.50 ε
Κίνδυνος για πτση
| του συρματοπλέγματος
στους χρους
αθλοπαιδιν
Η αντισυστημικότητα
ως φάρμακο
στη συμμόρφωση
και το δογματισμό
Χάντμπολ
Κατά πλειοψηφία από το Δήμο Δράμος
Αγορά drone για
έλεγχο πυρκαγιν ,
πλημμυρν καθς και
εντοπισμό επίζντων
σε κάθε περίπτωση
Επιστροφή του
Lazar Adamovic
στη "Δράμα '86"
στην ανάπλαση
σελ η
Του Δημήτρη Μαυράπουλου
σελ. 5η
σελ. Υη
σελ. Jη
Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
897.797 ευρ στο Δήμο
Δράμας για τη διαχείριση
των βιοαπο βλήτων
Εκνέου συζήτηση για τη ΔΕΚΠΟΤΑ .
Πρόταση για εκκαθάριση
και διάλυση της ΔΕΚΠΟΤΑ
Ετοιμάζουν οι αντιπολπεύσεις από το νέα δημοτική θη
τεία!
Πλήρη ταύτιση απόψε ων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον των δύο μεγάλων δημοτικν παρατάξεων
11.300 κάδοι των 10 Μτρων , 1.130.000 βιοδιασπμενες σακούλες και δύο ει δικά απορριμματοφόρα
Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση για την αποκομιδή της νέας γραμμής λόγω
έλλειψης προσωπικού
Του θανόση
Πολυμένη
Ν και προεκλογκά υπήρξε έν
τονη κόντρα και
διαμάχη μεταξύ των
δηματικν παρατάξεων -nλη+ Ζωήκαι -Πρότζεκτ Δράμα
2020 , εντούτοις φαί.
νεται ότι συμφωνούν
τουλάχστον σε ένα
θέμα: σ ' αυτό του ορστικού κλεσίματος τν Ελεγκτν , εν το δεύτερο θέμα
ης ΔΕΚΠΟΤΑ ως επιείρησης του αφορούσε την έγκριση απόφασης του
Δήμου Δράμας
ούτως οι άλλως , όλες οι σημερινές 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού
παρατάξεις του Δήμου Δράμας o έτους 2019 .
Πάλη+ Ζωή, Αυποδιούηση Παλπν
Πρότζεκτ Δράμα 2020- και Λaϊκή Συ - φία καθς απαπεί μόνο τις ψήφους επί
στείρωση- κατά καιρούς έχουν εχφρ στεί θετικά κατά της εοκαθάρισης και το εύτερο καταψηpίστηκε καθς απο οριστικής διάλυσης της ΔΕΚΠΟΤΑ με τούσε aιξημένη πλειοψηφία 17 ψήφων,
την μεταφορά των αρμοδιοτήτων της που η δημοτική αρχήά να άλλη μια φορά
στις κεντρικές υπηρeσίες του Δήμου δεν δέθετε κατά τη συνεδρίαση (Απου
Δράμας Όλοι συμφωνούν , ότι δεν σίες δημοτικν συμβούλων , ανεξαρτηυπάρχει λόγος να υφίσταται μα τέταα τοποήσεις και άλλοι που δεν εξρλέγη ξεχωριστή επιχείρηση εν συχνά-σαν .
πυκά μιλάνε για αδιαφάνεια, επισημαίνοντας ότι δονται μεγάλα ποσά και ότι ήτηση για την επιeίρηση και στα δύο
πλέον η δημοτκή αρχή την χρησματοιε eέματα τα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί
για ψηφοθηρικούς λόγους
Στην 14η και τελουταία συνεδρίαση Π.Το
του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας το Πρόταση της αντπολίτευσης
απόγευμα της Τετάρτης 21 Αυγούστου , Ο
τα δύο πρτα τακτικά θέματα αφορού Πόλη+Ζωή- κ ΜMεκάνης επεσήμανε
σαν τη ΔΕΠΟΤΑ Το πρτο από αυτά μεταξύ άλλων ότι τα θέματα της ΔΕΚ.
αφορούσε την έγκριση απόφασης του ΠΟΤΑ θα πρέπει να συζτούντα επί
ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ για τροποποηση με άλλης βάσης πλέον , εν πρw aπό λίγα
Του Θανά η Πολυμένη
ΠΟΛY ενδιαφέρον
και σημαντκό θέμα
της διαχείρισης βιοα ποβλήτων, συζητήθηκε το
απόγευμα της Τετάρτης 21
Αυγούστου στο τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο της
περόδου 1 Σεπτεμβρίου
2014-31 Αυγούστου 2019.
Πρόκεπαι για ένα πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ , από το
οποίο θα ωρεληθούν 22
Δήμοι σε όλη την Περφe
ρεα της Aw. Μακεδοίας.
Θράκης Από την Π.Ε Δράμας , εντάσοονται και οι πέντε είναι ότι μέοω αυτού , θα πρέπει να ευαισθητοποήσει
Δήμα: Δράμας, Δοξάτου , Κ Νευροκατίου , Παρανεστίου τους πολίτες στη λογική της δαλογής στην πηγή.
Προσοτοάνης Ήδη , για το Δήμο Δοξάτου αναφερθή Οι mpuλάξεις της αντmολίτπευσης.
καμε διεξpδεκά σε προηγούμενο σημείωμα πρw από μερικές ημέρες .
Αναλυτικότερα, το eέμα rou
eέμα την πρόταση για τον ορισμό ΟρκωΔΣης ίδας ειχείρησης , σετκά με την
Το πρτο θέμα πέρασε κατά πλειοψητων παρόντων μελν του σματος εν
ταφή των απορρμμάτων στις Σέρρες. Σημαντικό επίσης
θα πρέπει να σημεκωθεί αρχικά, ότι η αντιπολίτευση
, ήρθε στο Δημοτικό Σιμ ηταν θετική και ψήpσεαμόφωνα το θέμα Παρ όλα αυτά,
ρασαν τις eπιφυλάξεις τους μέ
βούλο Δράμας , αφορούσε την έγκρση υποβολής πρό - εξέοαξας "Πόλη + Ζωή- και -Πρότζεκτ Δράμα 2020βιααποβλήτων- στην Περφέρεα ΑMe, καθς ρoη λής ταυς κκ Μλεκάνη και Τοιαμπου φησε "γατί δεν
Για άλλη μα φορά , υπήρξε έντονη συ των δύο επικεφατασης χρηματοδότησης στο
; και την έγμε παλαότερα δημοσιεύματα στον
Με αφορμή το θέμα , οκ Μλεκάνης
έχει έpeει ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο γα ενημέ .
ρωση, ο κανούρος Κανοιομός της ΔΙΑΑΜΑΘ για τοπ
οφeλές έχει ο κάθε Δήμος στη ΔΙΑΑΜΑΘ . Για το 2020, n
γνεται, Πού πάνε οι εισφορές μας στη ΔΙΑΑΜΑΘ και που
θα πάνε τα δημοτικά τέλη κατ ' επέκταση με τις αυξημένες
κριση σχεδίου Προγραμματυής Σύμβασης Το θετικό
στην όλη υπόθεση είναι
φάνθηκε ομόφωνα θετικά και έται αναμένεται να συτεχστούν οι διαδικασίες από εδ και πέρα.
Οικονομία στο Δήμο
Το θέμα εισηγήθηκε από την πλευρά της
το Δημοτικό Σμβούλιο αποεπικeφαλής της παράταξης
ορχίς , ο εντεταλμένος σύμβουλος καθαριoμοτικής ειοφορές προς τη ΔΙΑΜΑΘ- Νασημειωθεί ότιο δήμαρότητας κ . Χa - χος Δράμας κ . Μαμσάκος είναι ο πρεδρος της ΔΙΑΑλεπτά, ο ίδος κατά τη
διάρκεια της προ ηε
ρησίας διάταξης συ
τηση , έθeσε ανοτά το
ήτημα της διάλυσης
της ΔΕΚΠΟΤΑ
τζηγιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα, εν ΜΑΘ.
σημείωσε χαρακτηριστικά ότ , η πλήρης εφαρμογή του
θα συμβάλει στη μείωση
των απορρμμάτων περάτου
κατά 40% και αυτό θα βοηθήσει και στη μείωση εξόδων του Δήμου γα την
σελ.5η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υηηρeoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
Τρίη με Πέμπτη θα ανακοινωθούν
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τριοδιόστατης anεικόνση .
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnος Μαστού
Τoμέα
οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ
Που θα δουν τα ονόματά τους οι επιτυχόντες
Την άλλη εβδομάδα , με μπορούν να ηληpοφορού
ταξύ της Τρίτης και Πέμ ται τα aποτελέσματα μέσω
πτης (27-29 Αυγούστου ) , ηλεκτρονής πλατφόρμας
θα ανακοινωθούν από το του υπουργείου Παιδείας
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxο -Τriplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
υπουργείο Παιδείας α βά - πλητρολογντας
σεις εσαγωγής στα ΑΕL a) τον οκταψήφο κωδεκό
αρθμό τους.
καθς και τα ονόματα των
eπτυχόντων . Πέροι οι βά - β ) τα τέοσερα αρχικά
σεις ανακονθηκαν σης γράμματα των προοωπικν
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
27 Αυγούστου.
τους σταχείων (
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
Παυ θα δείτε τα ονόματα Όναμα- nuνμο- Μη
τρνυμο .
Ταυτόχρονα , τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλ κτρονικά σης Δευθύνσεις
Δευτεροβάθμας Εκπαίδευ
σης, πρακεμένου να προωθηθούν στα σχολεία
ευθύνης τους για να ετυπωθούν καταστάσες των
επτιχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκeιa .
Διευκρινίζςται ότι α καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λυκεια θα
περιέχουν μόνο τον κωδοκό
κάθε υποψηφου και τα
στοοχεία της επιτυίας του
και όι τα ονομαστικά στο χεία το .
των επιτυχόντων
οι ενδιαφερόμενο θα
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάγεα δίπλα 6ας αξυτιέτη
μαiπo τράντο
Νέα Διεύθυνση
T. Παπανδρέου 34-2οsΟpοφo
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2 25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα