Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠPADM
,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑNΟN%Η
ΗΜEA AΣΑΡΤΤΗ ΠΕοεΡΕANΗ E6EPA - Εxwnε
Οαθληισμός
ani Παλομά
Η Πάφα στο
εniχεντpo
Η n eυbκ
9 pοpe oυ
Epό με 6tua
enkιφa .
A pεu p 5. nν
po tpηε με μόν
Η ηρωίδα Που
δεν τιμήσαμε
ΘΑ ΜΙΛΗΣΟ
Εrn ΠΑ
ΤΟ ΣΧΗΜΑ
οκουpκne
Μo m p
mppεk pe ppou
ΑΣΟΡΑ
διάοωoης nou
αγνοάθηκε .
αναδακνύεται
με δομόοια
napέμβασn toυ
ΧΡουκάλα
ΙωατN OΡOΥΡΟΣ
διέχρινε οκτ
νεορούς nου
Ηγνun ootp
pέ aό a
μεε parnd. με a
μn εx pe
ο εμβas
ζaτούοαν βοάθεια pμονο m
ΤΟΤΡΕΝΟ, οι
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΣ
ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ
4 r pe στν
σtβοo Her p
bbcroi μς
400 μέρα anό
tnvακτή του Pioυ
και έσευo
σοpοK λ
4νn m po
μw tu
Δύο σκόλια.
Η Ελλάδα
είναι
χρα των
ευκαιριων
δύο αντιδρόσεκ
oMvο e
ppo Ν0d
ο mpo 1ω
ΑΡΟΡΟ ΤΗE n
ο μνεpα Mm
wνpυd Mp
po8 με ο abrη
pn2000 y
Dee ίφor o
Εpa μ us
sp ..
ArΟ ΠΡΙΝ
ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ
ηe ς erus
ΑΝΑΝΕΟΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΖΕ]
Ο ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ
nov θνική θ
6910 δpε όν ε
ΑυεαΚΗΡΑ
zuE ντείν 1.16
Το αρινταο Εoηερινό ΕΠΑ.Λ.
vnφμο 5 ομκο
φ p Ο όό
θα μου nίε:
Τόεε, γατί
χόσομε
Τα βλένματα
σον νtο
δόμορχο
00ω D
Arοmop ο
eboγa ΡΝ a)
wpb5Ν
wpKΗμ o
όομ p
ό ww aDP
taepo μαο
adeoux
20 αθανά
- 30Εε
133 χρόνια
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΝΟΙΚΙΑΣΑΝ
άνθρωποι
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κάθε μέρα
στα περίπτερα .. ]
1ΕΝEA
Σα 1πΕα