Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5219

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΡΑ (19:00) ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ «ΦΕΡΝΟΥΝ» ΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ

Ορκωµοσία για
το νέο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο
της Πάτρας

Κλείνουν
οι δρόµοι
προς Πλαζ
και Φάρο

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΟΝ

Ελλάς - Γαλλία
ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αναβάθµιση
...κινδύνου
για την Αχαΐα

συµµαχία... και στο Αιγαίο!

ΣΕΛ. 4

u

«∆ε θα δείξουµε την παραµικρή
αδυναµία στον τοµέα αυτό», είπε
ο Γάλλος πρόεδρος σχετικά µε
τις κινήσεις της Τουρκίας στην
κυπριακή ΑΟΖ
Πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού σε επενδυτές, να συµµετέχουν στο αναπτυξιακό άλµα
της χώρας

u
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΑ

Ένας χρόνος
χωρίς την
Ιωάννα Αράπη
ΣΕΛ. 4

ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

Οδύνη στο
«αντίο» για
τον πιλότο

ΣΕΛ.11

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΠΟΥ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μέρες
ζυµώσεων,
αποφάσεων
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
∆ΗΛΩΝΕΙ Ο Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 5

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΞΑΝΑ) ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΣΕΛ. 19-24

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Μπροστά ο δήµος και
πίσω... οι βάνδαλοι!
ΣΕΛ. 7

Στο Πήλιο για
σκληρή δουλειά
u ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2: ΣΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΕΛ.12

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]