Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ φύλλου 17.581. Τιμή 0,60. Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 * Τηλ. Κέντρο 2651025.67,3.791-Fac 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
Προς αξιοποίηση του μοναδικού αυτού φυσικού πλούτου της Ηπείρου
ΕΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΦΙΑΙΑΤΙΚΕ ΠΗΤΕ
Ο Επτάτην πστΟτοήση και Την υποβολή τρότασης για χρηματοδότηση. η
Περιφέραια ονογ Το οδικό δίπιο που οδηεί στα λοντρό Αμοράντου
. Μ ΚΑΡΙΜΑΝΗΣ: θα αξοποιηδούν προς όφελος τουτόπου. .
Τλος του έτους ημονάδα επεξεργασίας λυμάτων
Μεζον θέμα οι παράνομες συνδέσεις
μετο δίκτυο αποχέτευσης Παπήκου!
. Εξαιρετικά ευοίωνες προο πτικές ανοίγονται για την Ήπειpο όσον αφορά στην ανάπτυξη
του αματικού τουρισμού , μέσω .
της ανάδειξης και προβολής
των μοναδικν στο είδος τους
πηγν με θεραπευτικές ιδιότητες που αυτή διαθέτει .
Ηαξοποίηση, μετά από δεκαετίες στασιμότητας Των προνομούχων εγκαταστάσεων που υΟ απερχόμενος δήμαρχος Ζαγορίου ενημέρωσε το Δημ. Συμβούλιο για
διάφορα θέματα και για τα προβλήματα που ανέκυψαν στην ύδρευση ,
λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. .
Για τα προβλήματα που
υπάρχουν , αλλά καα συτά που
ανέκυψαν κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγορίου ο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ανακατασκεοή Του οδικού δικτύου που οδηγεί στον
Αμάραντο αποτελεί οoαστικό βήμα γα ην ανάδειξη
: και αύξηση της εmσκεψμοτητας των Λουπρν της
περιοχής Σην ένθετ φωό ο Αλ Κaypμάνης
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
PΕΠΟΡΤΑΖ)
πάρχουν στην περιοχή μας , μέσω ης συνεργασίας Της Περιφe
ρειας Ηπείρου με όλους τους ενδαφερόμενους φορείς Της Πρωτοβάθμας Αυτοδιοίκησης , αλλά
και τους επιχειρηματίες του κλάδου είναι σίγοuρο όι θα αποδεχθεί ωφέλιμη για όλους . εμπλουτ
απερχόμενος Δήμαρχος Βασ.
Σπύρου στην τελευταία συνε δρίαση της θητείας του , από την
οποία δεν έλειταν και οι στιγμές
έντονης συγκινησιακής φόρτ .
σης .
. Οστόσο αυτό πουπροκαλεί t
ντονο προβληματισμό από το δε Τίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος.
ζοντας με ουσιαστικό τρόπο το
τουριστικό μας προόν.
Έτσι, λοπόν , έπετα από την
επίσημη πιστοποίηση πέρυσι σπό πλευράς του υπουργείου Τοpσμού , ως αματικν Των πηγν
Αμαράντου και Καβασίλων του
Δήμου Κόνιτσυς και την υποβαλή
από την Περφέρεια πρότασης
στο interreg Ελλάδα . Ιταλία
2014-20 για την χρηματοδότη
ση mς αναβάθμισης των ιαματκν λουτρν της Ηπείρου , αν κοινθηκε χθες η σ- 11ησελ
Είνει τουλάστον εξοργστικό
να ακούευ κανείς για παράνομες συνδέσεις με το αποχετευ
Τικό δίτυο Παπήκου, μια π .
ριοχή πραpαικό στολίδι πoυ
προσελκει επιoκέπτες από
την Ελλάδα και Το εξωτερικό .
ενα το θέμα με ης παράνομες
συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης Παπίγκου . Ας σημθεί ότι
δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα επεξεργασίας -11η σe
πάντηση με ωμές του νυν προς τον τε0εκλεγέντα μαρχο Luavrivων
Θ. ΜΠΕΓΚΑΣ: Αφήστε τις επιστολές
και ελάτε να τα πούμε τετατετ!
Σαρωπκοί εειχαιγια
Τν δδήλωτη ερασία και
στα παράλια της Ηπείρου
Με ωράριο .γpαφείου λεπουργούν τα Κέντρα Υγείας
Τραγική από πλευράς περίθαλψης
η κατάσταση στα παράλια Της Ηπείρου
> Ηπρότασή του για συνάντηση των δύο
Καταδοφη λαύμικουτηρό
νΣε κίνδυνο η ζωή χιλιάδων παραθεριστν λέαιη ΠΟΕΔΗΝ
αντιπροσωτειν στη βάση ζωντανής
χουβέντας ατομακρύνει κάθε πιθανή
συνεργασία μ τον Μ. Ελιοάφ
. Με ανταλλαγή εmιστολν ξύ τους συνερανάμεσα σε νυν και νεοεκλεγ γασίας ενόψει
ντα Δήμαρχο Ιωαννίνων, συνε - της νέας δημοτ χίστηκε Τις Τελευταίες ημέρες ο κής περιόδου
κδιάλογος που αφορά στη διε . που ξεκινάa την
ρεύνηση της πιθανότητας μετασην τροχή του Μευάβου
Σεί 12
. Τραγική χαρα κτηρίζει την κατάσταση ων Κέντρων
Υγείας του Νομού
Πρέβεζας η Πανελ λήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία ( ΠΟΕΔΗΝ ) , Το
νίζοντας χαρακτηρ : στικά σε σχετική ανακοίνωση
(την υπογράφουν ο Πρόεδρος
μΕΧένρο Υγ ι
Βμοnth Cerive ,
bμkετή τημήοmμα.
mπtργρ πς απής οαρμής
τραήητλε ο π.ίοτρικό
Σελ 12
1η Σεπτεμβρίου.
Φυσικά , η συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχε κα Ταλήξει σε κάποιο σπτό αποτέλσμα και δικααλογημένα ο Θωμός
Μπέγκας στην χθεσινή δεύτερη
κατά σειρά επιστολή-11ησελ .
Μιχ. Γιαννακος και ο Γεν. Γραμ .
ματέας Χρ. Παπαναστάσης) όι
αστην κορύφωση Του καλοκαιριού που εξυπηρετούν χιλιάδες
παραθεριστές και μόνιμους κα roίκoυς ( 100 χιλιόμετρα ακτές ίoviου) δεν ελήφθη καμία μέριμνα
για την στελέχωσή τους, για άλ λον ένα χρόνο!
Όπως σημονει εξαπίας ης
έλλειψης γιατρν λε - -11η σελ.
Εδιαίαναφορά έκανεχθες ο Κστας Τασούλας
Η διασταύρωση της πληροφορίας
κανάχωμΟν στα fake news
Προωθντας με τα όργανά τους Τοπικές υποθέσεις.. .
Και οι Κοινότητες θα συμμετέχουν
στη λήψη αποφάσεων των Δήμων
Βουπάν θανάτου για
νομιλία του Προέδρου της Βουλής σε Διεθνές Συνέδριο
Εποχή των λεγ μενων cfake news ή
αλλις των Ψευδν
ειδήσεων είναι η ση,
μερινή και ως εκ τού .
>Χρήoμος αοδηγό λειτουργίας τους από το . Εσωτπρικν
52χρονο χθες στα Γιάννενα
ο Χρήσιμο γχειρίδιο με
πληροφορίες και διευκρ νίσεις για τη λεπουργα
των Κοινοτήτων , αποτε .
λεί η εγκύκλιος που εξ.
δωσε το Υπουργείο Εσωτερικν , ενόψει της νέας
αυτοδιοικητικής περιόδου
: (1 Σεπτεμβρίου 2019-31
Δεκεμβρίου - 2η σελ.
12 Τραγικό θάνατο βρήκε
Χθες βράδυ ένας 52χρονος στα
Γάννενα, ότον έπεσε από βρά
| χο που βρίσκεται σε αλούλλιο
| στην περιοχή της Περιβλέπτου.
| Στην επιχείρηση ανόσυρσης
| Του άτυχου άνδρα συμμετεήαν
οκτ mupοσβέστες με τρία οχή| ματα, εν η Αστυνομίαα διερευ
νά την υπόθεση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ IΗΜΕΡΑ:
του , για να αποφευχθούν τα φαινόμενα
παραπληροφόρησης
που παρατηρούνται
σήμερα , κάθε πληρο φορία θα 11ησελ
ΗMAΡΧΕΙΟΝ
| Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
επιοΛΛΙΔΕΣ
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός
ως προφήτης ..
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Λιαπιστσεις.
Φτχειan αγίαν
Πάει για 15Σετεμβρίου η σίντρα
Την ερχόμενη Τετάρτη η κλήρωση
του πρωταθλήματος Super League 2
των Ηπειρωτν!
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
> Του ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΤΡΙΤΟΥ
. Καλς εχόντων των
πραγμάτων , Την ερχόμε.
νη Τετάρτη 28 Αυγούστου,
θα γίνει η κλήρωση του
πρωταθλήματος της
Supor League 2, με την
σέντρα να δίνεται , εκτός
συγκλονιστικού απρο πτου στις 15 Σεπτεμβρίου,
όπως αρχικά είχε προΥραμματιστεί , μιας και
φαίνεται ότι ξΕΕΛ ΔΑ
Καθηγητή ΑΠ.Θ.
. Ο πατροΚοσμάς ο Απωλός δεν υπήρξε μονάχα
ο μεγάλος θρησκευτικός, εθνικός και κοινωνικός
αναμορφωτής των χρόνων της σκλαβιάς , αλλά και
ένας μεγάλος μετά Χριστόν προφήτης που εντυ πωσιάζει με το Πλήθος, Την ποικιλία και την ακρ βολόγο διατύπωση Των προφητειν του , από Τς oπoίες οι περιο σότερες έχουν ήδη εκπληρωθεί.
Ο καθαρμένος από τα πόθη και Το ενικότερο συσκοτισμό της καθημερινότηνας νους του αγίου έγνε το δεκτικό σκεύος ησε
.Ο Αύγουστος για Τηνπεριοχή μος, αλλά και για
ολόκληρη την Ήπειρο , είναι ο μήνας που ζωντανεύ ει ο τόπος pας, η παράδοσή μας ανασταίνεται και η
κοσμοσύναξη δίνει ζωή σε κάθε γωνά . Παντού,
όπου να γυρίσεις, χαίρεσαι Τον κόσμο, τους χορούς , 4
ης πολmστικές εκδηλσεις Τίποτε αυτές Τς μέρες δεν λείπει aπό
mν ξεχασμένη Ηπειρο , οφού όπου κα να βρεθείς βέπεις ανθρ .
mouς χαρούμενους, καλοντυμένους να χορεύουν
- 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα