Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Συνεχίζει τιν προετοιμασία
ετοιμίζεται για φλικό
Eελ 15
NEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρακσευή 23
Αυγούστου 201
Αρ. Φύλλου 6407
Τιμή 0,60
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΤΤΙΚΗ ΕΦΗΜEΡΙΔΑ ΤΗΣΗΠΕ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα 1 τηλ 26510 774661 fax: 26510 37880 1e-mail: [email protected] ] wwwneoiagones.gr
Ιδρυτής ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΓαΑπΟ175
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΠΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κλείνει τον κύκλο του το
ΗΕΝOΤHΤΑΠΟΛΤΟΝ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΕΤEIKE ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Επιμένει σε
νέα συνίντηση
Περιφερειακό Συμβούλιο
ΣΕΛ. 2
Συλλάψεις λαθροθήρων,
σε Ανθοχόρι και
Περιστέρι
Αμεση ήταν η κινητοΠοin on της
Θηροφυλακής της σε δύο Περιστατικά, Που έλαβαν χρα σε Περιο
χές των [ωαννίνων και τα οnοίa
αφορούσαν στην άσκηση Παράνο.
μης δήρας, Στην Πρτη περίπτωση,
η θιροφυλακή αSiΟΠοιντας σχε
τικές Πληροφορίες, έαεσε υπό διαΠαρακολού an ση
κριτική
σημείο , ό Που υπήρχαν καταγγελίες
an pας τριχωτν
aηραμάτων, τις νυχτερινές ρες
ΣΕΛ. 8
άσκηση
ΔΗΜΑ ΧΕ1Ο
TΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗKΕ
Η τελευταία συνεδρίασηn.
του Δ.Σ. Ζαγορίου
Στην έγκριση της μελέτης και στην
υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα