Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Αυγούστου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0843
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
ΟΑΕΔ : Πωs
μπορείτε να
Πάρετε έως
12.000 ευρ
για δική σαs
επιχείρηση
Καυτός Σεπτέμβριοs για
την κυβέρνηση στα οικονομικά
- Οι ημερομηνίεs-σταθμοί -Αισιοδοξία για την Πορεία τns οικονομίαs
Κομβικός μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβριος να παρουσιάσει στους
για το οικονομικό επιτελείο , με ημερομη .
νίες- σταθμούς για την
πορεία των μεγεθν
του προύπολογισμού, του προϋπολογισμού,
τις επαφές με τους Ευρωπαίους εταίρους και
τους εκπροσπους νομία, αλλά και την
των θεσμν.
Πρτη η μερομηνία ται σε βασικά προαπα
είναι η 4η Σεπτεμ
Αργυρού . Αναμένεται
συναδέλφους του αno
τα υπόλοιπα κράτη.
μέλη της ευρωζνης
την πορεία εκτέλεσης
τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, στην οικοΠρόγραμμα απασχόλησης για 10.000
ανέργους από τον
ΟΑΕΔ-Ο αριθμός
ωφελουμένων | βρίου, όταν η ΕΛΣΤΑΤ
ανέργων της δράσης
κατανέμεται ηλικιακά
ως εξής: 2.000 άτομα
ηλικίας 18-29 ετν
και 8.000 άτομα ηλι
συνέχεια στην 11
πρόοδο που συντελεί
τούμενα
μεταμνημονιακής πε .
ριόδου .
θα δημοσιοποιήσει τα
προσωρινά στοιχεία Το Σάββατο 7 Σεπτεμ- με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να έργια την πορεία του
ΑΕΠ για το β ' τρίμηνο
του 2019. Σημεινεται
ότι ο ρυθμός ανάππυξης της οικονομίας το
a τρίμηνο
αναμένεται, σύμφωνα
προϋπολογισμού,
καθς και το μεγάλο
φορολογικό νομοσχέ .
διο του φθινοπρου .
Σύμφωνα με πληροφορίες, τοεν λόγω νομοβρίου ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης θα δσει
το στίγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης από το βήμα
της ΔΕΘ. Στις 13 Σε θουν στην Αθήνα τα
τεχνικά κλιμάκια των
θεσμν και μια εβδο μάδα μετά , στις 23 Σε
πτεμβρίου,
επικεφαλής , στο πλαίσιο της 4ης μεταμνημον ι α κής
Κυριάκος
σχέδιο
( που
εφέτος
Ένas xρόν0s ήταν 1ςεππεμβρίου ππεμβρίου ουηστος αξιολόγησης,
περιλαμβάνει και τη
μείωση των φορολογι
κν συντελεστν για
τις , επιχειρήσεις ) μπορεί να κατατεθεί στη
χωρίs
Πρόγραμμα
Στήριξηs
-Η εικόνα
τns Ελλάδas
θα συνέλθει το Εuro
Working Group , με τον
νέο εκπρόσωπο της
χρας μας , πρόεδρο
του Συμβουλίου Οικονομικν Εμπειρογνωμόνων
Σταϊκούρας θα βρίσκεΣτις συζητήσεις με
εκπροσν
, ιδιαί μετάσχει στο ( άτυπo) τερο βάρος αναμένεται στο, Ελσίνκι της του.βέρνησης ς Βουλή με το προσχέ.
διο προϋπολογισμού
του 2020 στις 7 ΟκτωΦινλανδίας για να συμ
της κ
Eurogroup.
Μιχάλη Στις 16 Σεπτεμβρίου κατάοτοέχουν η βρίου , ή ακόμη και τον
συνέχεια στην 10
του νέου
ΒΟ ΕuR9
Αλλαγέs
στα τέλn
κυκλοφορίαs
1005M
Συμπληρθηκε χθες
ένας χρόνος από τότε
που η Ελλάδα ολοκλή.
ρωσε επιτυχς το
πρόγραμμα οικονομικής στήριξης του Ευρω π αϊκο ύ
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ .
Το τριετές πρόγραμμα aποτέλεσε μια
συνέχεια στην 2
αυτοκινήτων
Σελίδα 9