Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
Αυγούστου
3-ΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7326
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΔΚΟΣ
Φθηνότερη"
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου Γρεβενν
την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019
Συνέχεια στην 4
η αποδοχή κληρονομιάς
Οι αλλαγές
MMAPHEΙΟ
θα προκύψουν μέσω
της νέας πάγιας
ρύθμισης που προωθεί
η κυβέρνηση
Συνέχεια στην 10
Έκθεση ΚEA0:
Ένας στους δύο
αγρότες χρωστά
στον-τέωςΟΓΑ
Αλλαγές
στα τέλη κυκλοφορίας
νέων αυτοκινήτων
Συνέχεια στην 6
κΑ CMHO
Συνέχεια στην 11
.ΚTEΟ
ΓΡΕΒΕΝΝ
Έρευνα σοκ:
Το 50% χωρίs
κάρτα υγείαs στην
Προετοιμασία!
5ο χλμ. Γρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ.: 2462029200
E-mail: [email protected]
Σιον αέρα τα εραστεικά πρωπθλήματα
τns xραs
Συνέχεια στην 20