Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
AN ΔΕΝ
AΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΗ
ΧΩΡΑ.
ΑΝΑΠΤΥΕΗ
ΔΕΝ ΟΑ
Νηπιαγω
γός στη
έκανε το
βιβλίο
παιχνί
δι και
κέρδισε
διεθνές
βραβείο
ΟΡΦΟΑΟ
. A. Φλου 1247
Ευρ 0,50
ΠΕΜΠΤΗ 2 Αηγούστου 2019
Ετος 25ο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙκΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΑΚΗΣ
Γροφeία r . Μικολάου 369100 Κομοτη4 Τηλ και faκ: 25310-26500, cnstinfostraiingwag, www.thrakikiagora gr
Προχωρά
κάθετος άξονας Ξάνθη-Εχίνος
- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα . .
και εντυπωσιάζει ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
>Η Ελλάδα απολαμβάνει σταθερή
αλά μέτρα ανάπτυξηύστερα από αρκε .
τάχoνα αρνητν
κλοδωνισμν. Οι ε .
ξωτερικοί κίνδυνο
όμος (χουν αuδιeu
κα η λεψη πιστ
στων , οι μικρές κεφα.
λαιουχικές δαπάνsς
και η υψηλή pβa ότητα διατηρήσαν
την ανάομη σεχα .
μηλό επίπεδο.
Μετά την άνετη
νοη της Νέας Δημο ρατίος στις Ευpo
κλογίς και Τς δημο
τικές εκλογές τον
Μάο, ήρθ κ η άνε .
τη επικράτηση στης
Εθνικές Εκλογίς
>Ηνία κρηoη
θα ότι mνυκοpίνα
αντμτωπίo μα ot .
ρά από δύσκολες
mροήσε, Η δρο
οοομή κτστοση
ενδέτ να έχu βu
εκτός πορείο Το a κόμη mou υφn) a
πόθεμα των επop
λν περιουσιακν
στοχεονν στις ολη
κές τράπεζες mapa μνυ ο αδύνμος κρe
κος της Εδς κα .
ουνra στην σελ 23
Εγκαίνια νέας μονάδας από την
κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία
Pharmathen στις Σάπες
Τα εγκαίνα θα πραγματοποιήσει ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Αδωνις Γεωγιάδης
Δυναμική κονοβουλευτική
παράμβαση του Ευρπιδη
| Στυλιανίδη κατά ης 4ης Νομικής
στην Πάτρα και υπέρ του ΔΠΟ
Κοινωνία, ΣΕΛ 4
Δοκηής ΑΜΟΜAποστολδης
" Το 97% των πυρκαγιν
οφελεται στην ανθρπινη
αμέλεια"
Πρωτοβουλία Χαρίτου
για την υποστελέχωση
του ΕΛΓΑ Θράκης
Επιστολή
Χαριτόπου ,
λου στους
επικεφαλής
των άλλων
συνδυασμν
Οικονομία, ΣΕΛ, 20
|Μαζεύουν το πρτο χέρι καπνού
χωρίς τα περσινά προβλήματα
Κοινωνία ΣΕΛ 10
Βάσεις 2019
Πς θα κινηθούν στις περι Πολιτική , ΣΕΛ, δ
Ξεκίνησε η συγκομιδή για το πρτο χέρι του
καπνού στη Θράκη , μεταφέρει ο γεωπόνος
του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγν
Εidoradio Cold
Το ξεπάγωμα της επένδυσης
1 διο. ευρ αναμένεται
από την νέα Κυβέρνηση
ζήτητες σχολές
. "Κόκκινο" έχει Θράκης, Γιάννης Μπαντης , υπεύθυνος του
, χτυτήσει η αγωνία
των χιλιάδων
υποψηφίων των
Πανελληνίων
Εξετάσεων , καθς
η επεξεργασία των
στοχείων από Τις
αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου
Παιδείας βρίσκεται
πλέον στην τελική
τομέα καπνού, ο οπτοίος εξηγεί ότι η καλλιέργεια oε γενικές γραμμές βαίνει καλς .
Ερτηση Ιλχάν
Αχμέτ για
αποκατάσταση
των αδικιν και
αποζημεισεις
παραγωγν.. .
η mo aopαλής οδός
αποζημισεων
αυτή μέσω των
Το Oέpο-1, ΣΕΛ 3
Οικονομία, ΣΕΛ. 21
ευθεία
Νέα Aγροτικόενται
Κοινωνία , ΣΕΛ. 1ο
Οικονομία, ΣΕΛ. 20
Κοινωνικα, ΣΕΛ. 2
61 V3I υμίoAΟΟ
9νa Ψγου