Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠEΟΙΟΙΖΟΙΤΕΣ!
της Κρήτης,
Έτος 27-Αρ. φύλλου1385- Τετάρτη 2 Αυγούστου 2019-Εδρα: Κίσαμος Χανίων, τηλ.:28220-23-615 , 28210-88.066 ΤΜΗ 100 ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
Ελαιόλαδο: Τα μεγάλα αποθέματα ρίχνουν τις τιμές
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
σελίδα 4
Eίδερα ΣκυpοδέματοςΤούβλα
YongAδρανΤομέντα
Ακόμη Πιο ψηλά
Λαφονήσι
Θερμonρόοοneεpμομόνωοη
Μεομόνon
ΣτεγανωτικάEnoκευαστικά
Eτουμα Κονοματuκόλλες
, rωpooανίδες 8 Συναφή
Επίνδύοες οψwKεραμίδια
Detpoματηλaκεmnate
nλάκες nεοδρoμoυ
1 yu Eοooμοu
ν / Koαpος tη2202189
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
Στο 52,5% εκτοξεύτη κε η επισκεψιμότητα
της παγκοσμίου φήμης παραλίας
LOUPASSIS
Ανοδική πορεία και για τον Μπάλο- Μικρή μείωση
στα Φαλάσαρνα
σελίδα 17
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
AΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εφpoν uλεριστν 26, 73t5 Χονά
Τη 2321 6κ0 κ 34 0κ2460
emad loupassishomes gmail com
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑ ΚΗ Σ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 20220 - 23456
κIN 6945-337 762, 6945-424 149
ραuniα (Ooodδω)Οικnoεμθεατοκόητκοκουe, is
Ιτμ,φάτοα κεντρικό δρόμο npoφορo2209ρογμoο
ΕκοικοnΜΑΡΑΠωetαι ροφηλομξκητικoτμέα α το
οκόπεδοοoMKnaΜ καλή o Πoopopd eooou
3καΑΜΟt Πωίτoι 2ύρo0 ακατο δοτατο μέτρο AΟελεται
onό ooγεο κατόστημΜ 40μ. κmόροpος 40 t.μ. Κατάλληλaγα aο
| οSnreE χήσn, npooρά 000ενοά .
14ΧΡΤΟΤΚΑΛΤΑ ΜοδκόρκόnSoνς ουκισμοd - εwoιl
στοκέντρο αι έχα φάτοά κεντρκό δρόμο , nepτι 40 καρηoόρα!
αεντρα kaτάλληλογαnoαδήnt ααρλματκή ήση τμή
0Φ00 nοσυδνήσαμμη
15Εάτενος Πίτηι ουa 8oτμ μεχυτνοδωμάτα noς , κουύνα α.
|anoθήκη ηροαφορά τη o00 ap
6καλυβιογή Πuλεipaι Nοvοδικρικόnεδο μοιεστικόΜ0t.
κιζει 400 Tνή000po
Κοαμος ΜΟδικό Ουόπε a τιμ. επός ouppού , κατάλληλογα
| Εnαγγλμστκη μ μέτρα 04
EΓΕΝΑΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΥΝΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ισχύει ano 21m204
KIN 6945-337.762, 6945-424.149
4,54€
| κοι καξδειΕδοΓΗ. Προοφορήlpo τρ στονnΒtnpeρεnκό δούuο
18) καστενλ po Ευκαιρία mωλείτα pοοδή οικόπεο τηίοστο.
| 40μ.εός οκομού Τun 250οoευρo Η
I aΥ00m) nλεπαι oα 5ομεναδικόοpoAp00τ, διφdτοa
κΕτρ, 6ρόμο, κτ2σo1μ. Προαφορά: n.soο ευp
|Ο ΚαμοΠuλεaαόnραooακόπτο 0 εμ. α64ο.
Ε κατάλληλο Τnd onαδήπτ nmλaouκn κτήση Πpοαγορά
us.000 Ewp
τaς Duτoι ooτκδρ 3οοτμ. κειooτμ και έτιφάτα
| νρυκόΕρόαΠρούο ά100000ρ.
Crete Perfect Home
ΜΠΡΙΖΟΛΑή
ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ
Χουρνη Εληwn 1n 0a
μεστικό γραφείο
Γιωσεις : νοικοσες συντmpήeες , μλπς- καταοκευίς
Σπούαρτ Σάμν
κV-697 445 8179180
τηλpαξ . 2820 22585
Καμπούρη 4. Κοαμος (δmλα στον Αγ Επuρίδονα)
web www.crete-perfect-home.com
ΜΠορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
Όλες οι ΒΑΒYUNO
ndvες & panιs
ουονομκή συοκευουο
un o ον mo toίμενo poηw
ΤΑΧΙ OFFICE α
Τοχεία εξυπηρέτηση και συνέπεια
Ζητούνται ακίνητα προς άμεση πληση
ΚIN.: 6932-122.132, 6946-848.093
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.