Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάοος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σ αιρίδου L Σινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φίλλου 6830-11.933
0,50 ε
Οι ειδικότητες
Ξεκινά η 25η
Πρτο φιλικό
Εεκίνησαν οι πρτοι διαγωνισμοί
Σε καλό δρομο
Γεωργική και
για τη Δόξα με
για τη νέα χρονιά
το φυσικό αέριο για
|τη Δράμα και την ΑΜΘ
Κτηνοτροφική Έκθεση
| την Προσοτσάνη
στο ΔΙΕΚ Δράμας
Βάμβακος Φωτολίβους
σελ. Sη
σελ Β
συλ. νη
σελ. 8η
Αρχίζουν οι διαδικασίες για τη λεπουργία του Χ. Κ.. Φαλακρού
Μιλάει στον n.Τ Ο Μ. Αποστολίδης διοικητής Πυροσβεστικής Περιφέρει ας ΑΜο
Στις 350.000έ ο προϋπολογισμός|
του Χ. Κ . Φαλακρού του έργου
για τη νέα χειμερινή περίοδο
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
η φετινή αντιπυρική περίοδος
στην Αν . Μακεδονία-Θράκη
Σε καλό δρόμο οι διαδικασίες και αναμένεται να κυλήσουν όλα ομαλά
Μ. Αποστολίδης: Ο στόλος μας περιλαμβάνει 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα
petzetel!
813 οι μόνιμοι πυροσβέστες στην ΑΜΘ μαζί τους πεντα ετούς υποχρέωσης
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΕΚΛΗ περίοδο κ
νείται μέχρι σή -μερα η αντιπυρική
περίοδος, όσον αφορ
τις δασικές πυρκαγιές
στην Περιφέρεια Αν . Μακεδονίος-eρaκης , Αυτό
επισημαίνει σε γενικό
επίπεδο μλντας στον
Πρωινό Τύπο , ο διοιητης Περιφερειακής Διο
κησης Πυφοσβεστικής
Αν . Μακεδονίας-Θρά
κης , αντιπύραρχος κ.
Μάριος Αποσταλίδης .
Οκ Αποστολίδης είναι
Δραμνός στην καταγωγή , έχει υπηρετήσει για 7
χρόνια ως υποδιοικηπής στην Π.Υ. Δράμας , στη
συνέχεια 7 χρόνια ως διουκητής επίσης στη
Δράμα , εν έχει υπηρεττήσει 2 χρόνα ως διοικη
της στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ρα
στην Περιφέρεια Αν . Μακεδοίας-Θράκης.
0 Π.Το, μησε χθες με τον κ . Αποστολίδη, ο
οποίος επισημαίνει γενικότερα ότι μέχρι στιγμής
στην αντιπυρική περίοδο δεν είχαμε μεγάλες φ τές, εν τονζει ότι ο στόλος της Πυοσβεστικής
ενοχύθηκε φέτος με ένα δεύτερο ελικόπτερο που
εδρεύει στην Χρυσούπολη, Οοον αφορά τη δύναμη του
σματος στην Περιφέρεα , αυτή περλαμβάνει 813 μό μους πυροσβέστες και το 89% των οχημάτων είναι συντηρημένα και σε πλήρη κυκλοφορία.
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΟΣ εναι γνωστό , από τις 18
τη λεπουργία του Κέντρου για το 2019
και οι
Απρλίου 2019 το Περιφερεακό 3 υπόλοπες 336.000 ευρ για το
ο διοικηής Περιφερειακής
Διοίκησης Πuροoβeστικής Αν
Μακεδονίας-θράκης, αντ πύραρχος κ Μάριος Αmoστολδης
Συμβούλιο Aν . Μακεδονίας
Θράνης, μέσω του Ετήσιου Προγράμμα Ήδη χθες Τετάρτη 21 Αυγούστου , η
τος Δράσης της ΠΑΜΟγια το 2019, είχε Περιφέρεια Αν . Μακεδονίας-Θράκης,
αποφασίσε την κατανομή ποσού έδωσε στη δημοσιότητα την περίληψη
850.000 ευρ για τη λειτουρία του Χιο - διακήρυξης ανουτού ηλεκτρονικού δια.
νοδρομικού Κέντρου Φαλακρού
Το ποσό κατακεμήθηκε μέσω της δρά νοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για την
σης με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης χονοδρομική περίοδο 2019-2020- με
για τη λεπουργία των εγκαταστάσεων αξία προκηρυσσόμενης σύμβασης
και των υποδομν του Χ.Κ Φαλακρού 344.000 ευρ με τον ΦΠΑ Η διάρκεια
μήμα Α' της πρόξης: Λεπουργία Χιο - του έργου ορίζεται από την υπογραφή
νοδρομικού Κέτρου Φλακρού για την της σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι και
χονοδρομική περίοδο 20192020- Το
συνολικό ποσό που ορίστηκε ανέρχεται
στις 350.000 ευρ .
Από αυτά , α 14.000 κατανέμονται για
Η διακήρυξη του έργου
γωνισμού , για το έργο: Μeτουργία Χιο του καλοκαιριού μέχρι στιγμής,
ήταν η πυρκαγά στη Θάσο πριν
από μερικές ημέρες Εκεί
υπήρξε μια μεγάλη κινητοπο ηση με πολλά οχήματα , καθς
και εναέρια μέσα , εν χφησμοποήθηκε το ένα ελικόπτερο που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, τα δύο αερο
πλάνα Petzetel , εν συνέβαλαν και δύο Canedair που
ήρθαν από Θεσσαλονίη και με δυνάμες από όλους τους
Τις 17 Ιουίου 2020.
Αντικείμενο της σύμβασης, αποτελεί η
λεπουργία των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και η
εξασφάλιση της πρόσβασης στο ΧΚΦ με
τον εκχιονισμό του
δρόμου γα την χονο
δρομική περίοδο 20192020. Στς υποχρεσες
του αναδόχου , είναι οι
υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης λεπουρ γίας αθλητικν εγκατα
στάσεων , υτηρεσίες
καθαρισμού από τον
πάγο , καθς και καθα ρισμού και σάρωσης
των οδν .
Νομούς της Περιρέρεας .
Μέχρι σπγμής καλά
Υπήρξε επίσης μα πυρκαγιά στο Νομό Ξάνθης, όπου
Κύριε Αποστολίδη, πoα εναι η μέχρι στιγμής εκόνα
στην Περιφέρεα ΑMΘ όσον αφορά Τις δασικές πuρκο- Χρειάστηκε η συμβολή εναέρων μέσων και αυτή τέθηκε
-Μέχρισήμερα στην αντπυρκή περίοδο δεν είχαμε εκ - είναι σε μικρό αρθμό μέχρι στ ης καμένες εκτάσεις ,
σύντομα υπό έλεγχο. όσον αφορά'
| σελ.5η
δηλσεις πολλν πυρκαγιν στην περοχή της
ΑΜΘ. Είχαμε ορσμένες
φωτιές στο Νομό Έβρου,
όπου χρειάστηκαν και τα
εναέρια μέοα και αντιμετωπίστηκαν σε πρτο χρόνο ,
με την έναρξή τους και
άμεσα οριοθετήθηκαν και
τέθηκαν υπό έλεγχο
Η πο σοβαρή πυρκαγιά
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγγρονες υnnpeσίς
διαγνωστκν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μσμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αneκόνσης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελ3η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογρόφος
. Yntpnxο-Τriplex aγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Πυρκαγιά σε επιχείρηση
στο Κ . Νευροκόπι με
δύο ελαφρά τραυματίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
εκδηλθηκε κεκριμένα , όπως αναφέρε στην περοή του Κ. Νευ - ται σε ανακοίνωση που εξ ροκοπίου , σε επχείρηση δωσε το Πυροσβεστικό
με προϊόντα ξυλείας Συγ - κλιμάκιο Κάτω Νευροκοπίου , η πυρκαγιά εκάηλ
θηκε σε αποθηκευτικό
χρο με πριονίδι , της ετα ρείας ALFA WOOD το
βρόδυ της περασμένης
ΠΥΡΚΑΠΑ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δευτέρος
Στο σημείο έσπευσε άμεσα
το πυροσβεστικό κλιμάκο
κ. Νευροκοπίου με τρία
οχήματα και 6 πυροσβ στες , οι οποίο επιχεφούσαν από τις 20:50 έως τς
00:30 σπου και έeεσαν
υπό πλήρη έλεγχο την πup.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάγεα δίπλα 6ας αξυπιέτη
μοίμίπνσ τηνέωτο
Κιν. 6932-347415
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2ο Οροφο
καγά .
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Κατά το συμβάν τραυματί
στηκαν ελαφρά δυο υπάλ
ληλοι του εργοστασίου .
T 25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα