Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

32oC, 21:00

26oC - Υγρασία 40%-68% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:58 - Δύση ηλίου: 20:27

€0.80

Áëë’ ç Äßêç ãáñ êáé êáôÜ óêüôïí âëÝðåé

Η επίσκεψη αξιωματούχου της τρόικας των δανειστών στον Άρειο Πάγο και την πολιτική ηγεσία της Δικαιοσύνης, τότε στην
αρχή των Μνημονίων, έμοιαζε ανεξήγητη. Στη νιρβάνα του υπερδανεισμού, σε πολλές περιπτώσεις δίχως εγγυήσεις, ήταν κομματάκι δύσκολο
να αντιληφθεί κάποιος τι σχέση μπορεί να έχει η λειτουργία της Δικαιοσύνης με την πτώχευση του ελληνικού Δημοσίου και την υπερδεκαετή περιπέτεια για όλους που μόλις άρχιζε. Ακόμα και οι ερμηνείες που δίνονταν για την ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης στη Χώρα έμοιαζαν παράτερες σε σχέση με το δημοσιονομικό πρόβλημα, πούχε μόλις βγει στον αέρα. Μετά μια δεκαετία και με αφορμή παγωμένες
κερκυραϊκές υποθέσεις και κυρίως τις συνέπειες αυτού του «πάγου» στην κοινωνία και την οικονομία, γίνεται ίσως ευκολότερα κατανοητή εκείνη η επίσκεψη στην ηγεσία της Δικαιοσύνης σε σχέση με το ελληνικό, οικονομικό πρόβλημα. 3>>

Πεμπτη 22 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Óôï 13% ÖÐÁ üëåò ïé ôïõñéóôéêÝò õðçñåóßåò
Σε πέντε ελληνικές
Περιφέρειες
το 80% της
τουριστικής κίνησης
και των εσόδων!
ΑΘΗΝΑ. Σε διορθωτικές φορολογικές κινήσεις ώστε να αναδειχθεί
η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών, τουριστικών υπηρεσιών στοχεύει το υπουργείο Τουρισμού ύστερα από την ορμητική επαναφορά στην «σκακιέρα» των άλλων
προορισμών της ανατολικής Μεσογείου, στην οποία αποδίδεται η
κάμψη των αφιξοαναχωρήσεων
στην Ελλάδα, το φετινό καλοκαίρι.

Συγκέντρωση έκαναν οι κάτοικοι και οι
καταστηματάρχες του Ποταμού, διαμαρτυρόμενοι για
τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία
τους από ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Για να λυθεί ένα χρονίζον πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, εξ
αιτίας της στατικής ανεπάρκειας της υφιστάμενης γέφυρας, δημιουργήθηκε ένα
πολύ χειρότερο. 9»

Ãåöýñé Ðïôáìïý, üðùò ... Ãåöýñé ôçò ¢ñôáò

ÐñïâïëÞ
ôïõ íôïêéìáíôÝñ
«Make
the Economy
Stream»
óôéò ÍõìöÝò 11>>>

Σελίδα 7>>

ÇëéáêÜ
ðáãêÜêéá
ìå wifi & USB
óôïí ÄÞìï
Áãñéíßïõ! 4>>>

ÐÝìðôç 22 Áõãïýóôïõ
Royal Clipper
09:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 227

Ìåô’ åìðïäßùí ç
ðñïåôïéìáóßá ôïõ ÁÏÊÊ 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα