Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L &E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620-Αρ φύλλου 17.580 . Τμή 0,60E . Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 * Τηλ. Κέντρο 2651025.677,3.791-Fac 26510 30350 htp:/ww.proinosiogos.gr emaiinio @proinosiogos.gr
Λίγο το νερό, αυξημένες οι ανάγκες και τα προβλήματα σε αρκετά χωριά. .
ΗΛΕΨΥΔΡΙΑ ΚΥΠΑΤΗΝΙ
ΗΙEPΟ
ΟΓαδολοφθορά (από ανστους) στο δίτυο ύδρευσης
Βασιλικού κάνει λόγο ο δήμαρχος Πωγωνίου, εν στον
Πύργο Κόνπσης η δεξομενή δεν επαρκείο Δψούν
κοπάδια ζων, αφούμονο υδροφόρες φτάνουν σ' αυτά. .
Με φροντίδα του Αραεπισκόπου Αναστάσιου .
Εεχασμένα Ορθόδοξα μνημεία
αναστηλνονται στην Αλβανία!
Εξειδικευμένη ομάδα αλβανικού Ινσιτούτου επεμβαίνει
και αποκαθιστά παλαιές εκκλησίες , αγιογραφίες , καμπαναριά κ.α.
. Προβλήματα στην υδροδότηση αρκετν χωριν ανά την
Ηπειρο έχει προκαλέσει η πα ρατεταμένη περίοδος ανομ βρίας που διανύουμε, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την σημαντική αύ .
δηση της κατανάλωσης νερού
σ' αυτά, λόγω και της επιστροΠαλαιές ορθόδοες εκκλη σίες της ΑΑβανίας , ξεχασμένες
και εγκαταλελειμμένες επί πολ
λές δεκαετίες , λόγω του αθείστι .
κού δωγμού, που έμεναν απρο στάτευτες, αναστηλνονται το .
σο από την Ορθόδοξη Εκκλησία
ΡΕΠ ΡΤΑZ
Η Ελειφη νκρού προκα
λείπροβλήpατα στα χωρν ,
αλλά και έντονες διαμρτuρίες και παράπονα των κι.
Τοίκων, κυρίως Των αποδή
pων, που στιρούντα ένα ;
αγαθό το oποίo θεωpούν αυ τονόητο . .
[PΕΠΟΡΤΑΖ
φής των αποδήμων για Τις Αυ γουστιάτικες διακοπές τους.
Εξάλλου, η άρδευση κήπων
μέσω του δικτύου ύδρευσης σε
περιοχές που η στάθμη πων , aνάγκες των λγοστν, κατά το
μενν βρίσκεται σε χαμηλά
πεδα, πλευτία επιτείνα το πρόβλημα με τους κατά τόπους Δή μους να μοιάζουν ανήμποροι να
δσουν λσεις . Εδκά σε ορισμ να χωριά , οι δεξαμενές αποθήκυ σης νερού έχουν περιορισμένη
δυνατότητα , προσαρμοσμένη στις
της Αλβανίας , όσο και από το
Ινστιτούτο Αποκατάστασης Π λιτιστικν Μνημείων στην
Αλβανία, σε συνεργασία με τν
Εκκλησία.
Η μέρμνα του Αρχεπισκόπου Αβανίας κ . Αναστασίου και προς
δεξαμεγαλύτερο Τμήμα του χρόνου,.
κατοίκων του!
Όμως Το πρόβλη 11ησελ
Τράνων , Δυρραχίου κα πάσης
συτή την κατεύθυνση είναι εξακολουθηική. ουσιαστική και αποτελεοματική
Παρόn σε πολλές περπτσεις είνα δυσχερές το έργο αναστήλωσης , α aδκοί επισημαίνουν
πως η αποκατάσταση των ναν
Είν ακόμα εφκτή , γE- -11η σε
Τραφε Τουμστικν
Πηροφοριν στήθηκε
Τρέχεινοχρόνος για τον Πρόεδρο της Βουλής
Συγάνηση του Inouproύ Μ.Βομιδn με ειπροοπους της ΚΕΟΣΟΕ
Κ.ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Καλοκαίρι με
<(φορτωμένον πρόγραμμα!
Τάρα οι παράνομες ελληνοποιήσεις
ατασχολούν
Apοδρόμο Ιωανήίων
Σο. 2
και τους οινοπαραγογούς
> Χες με τον Αρχηγό της ΕΛΑ σίμερα διεθνές συνδριο.
. Καλοκαίρ
με πολλή δου .
λειά , υποχρε
σεις, συναντή
σεις και συζητή σεις είναι αυτό
διανύουμε
για τον Ηπειρτη νέο Πρόεδρο
της Βουλής Κστα Τασούλα, το
πρόγραμμα του
οποίου είναι ιδιαίτερα εφορτωμένο, σε αντιστοιχα με εκείνο
της Κυβέρνησης,
Υθα επανεξεταστεί και το καθεστς αδειν φύτευσης ..
. Ζητήματα που ο πασχολούν το σύνολο
των Ελλήνων αμπε
λουργν και των orνo
Βραδιάμνημοσύνης στη γενέτειρά του
Ο Τάσος Χαλκιάς, ταυτισμένος
μετο γνήσιο δημοτικό τραγούδι
σμν έθεσαν οι εκπρόσωπο, της Κεντρκής Συνεταιριστικής
Ένωσης Αμπελοοιν κν Προϊόντων
ΚΕΟΣΟΕ στη συνά ντηση που είχαν χθες
με τον Υπουργό ΑγροΤικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Μάκη Βορiδη .
ο. εκπρόσωποι της Ενωσης
παρέδωσαν στον κ. -11η σελ
V ΜIX ΠΑΚΟΣ (αρχος Ziτoας): Ήταν χρίος μας να τον τμήσουμε .
Αφήνοντας σε δεύτερη pο
ρα την οκογένεια και την ανάγκη.
διακοπν , ο κ . Τασούλας παρέμενε το μεγαλύπερο διάστημα εντός των πιχν , επιχειρντας να
θέσει σε νέες βάσεις τη λετουργα
της Βουλής την οποία - 1ησελ.
Μόλις Τρία ζευγάρια ζουν πια στη χρα μας
Το Κουκάλογο εκλείπει
και από την Ήπειρο!
Νεκρός ανασύρθηκε 82χρονος
στην Καστροσυκιά Πρέβεζας!
0ι Καρβέλης νέος
Διοικητής στην δη ΥΠΕ
Εκδηήλωση αύριο στο Πάτιγκο για τον σπάνιο γύπα
. Εναν σπό Τους σημαντικότε , λεσε όνειρο από τη στγμή που είδα
ρους εκπροσπους ης ηπειρπ κής δημοτικής μας παράδοσης,
Τoν Τόσο Χαλκιά rίμησε ο Δήμος
Ziioaς με εκδήλωση που πραγμα . Πλιάκος και πρόσθεσε: Απόψε κάτοποήσε στη γενέτιρά Του , Την νουμε ένα μικρό βήμα στην oφαλόμε Γρανπσοπούλα
Η ειδήλωση πραγμαοποήηε
προχθές το βράδυ παρουσία του γιύ.
Του κα μονοδού συνεχστή της μουσικής παράδοσης της οικογένεικας
των Χαλιόδων , Λάκη Χαλκιά , ση
γεμάτη!
Το μνημείο opεpωμένο στον Τάσο
Χαλαά , tδ στο χωρό , ανέφερε στο
χαρετισμό του ο Δήμαρχος Μιχάλης
Ο Χωρίς ης οισθήσεις Του aνο
| ούρθηκε χθες Το μεσημέρι οπό
| Τη θαλάσσια περοχή Καστροσυ| κός Πρέβεζος , 62povος ημεδο
| noς.
0 άτυχος όνδρας διεκομίσθη
| με ο0θενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου δια
mιστθηε ο θνστός Του. Αnό
| Την οικεία Νμενική Αρχή ου διε
| νεργα Την προaνάκρση, παρa
ρικά χρόνια ο
: ΟΤα ονόματα των 7 νέων Δ1 οικητν των Περιpερεν Υγε 1: Ασπροπάρης
ας (ΥΕ που προτενει η ηγε- !
σία του Υπουργείου Υγείας h
σην Διαρκή Εππρσπή Κονu -!
νικν Υποθέσεων της Βουλής . . ος στην Ήπειρο.
ανακονθηκαν χθες.
ο Ιωάννης Καρβέλης : Σήμερα , η θέα
Η προτεντται για την 6η Υγεονο-)
t μική Περιφέρεια Πιλοποννή- : απ ' αυτά αποτελεί
1σου, Ιoviων Νήσων , Ηπείρου 1
Εκαι Δυτικής Ελλά 11η σλ :
Κουκάλογο όπως
είναι γνωστός ο μκρός αυτός γύπας ,
ήταν ένα κοινό .
η πμή προς τη μεγάλη -5η σελ.
Eείζεται η nληρωμή:
του ειοιίου μόνο
μέου τράnεζας
στω κι ενός πουλιύ
σπάνιο φαινόμενο . Γενικότερα εζαφάνιση του Ασπροπάρη σημα- θηκε δενέργεα νεροψιας- aπό κόσμο πλαττία Γpaνισ0νικό ρόλο έχει παίξα φυσικά ο :
ανθρπινος παράγο- 11η σε: νκροτομης.
στη χρα μας έχουν απομείνει
πλέον ελάχιστα ζευγάρια . Γα την
Ο Δήμαρχος Zirσας
Η απομινή εκδήλωση απατέ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.A.ν
Aτομικό ακολούθησαν οι Πάντελιτς και Γιανιίκογλου
Με δυο προπονήσεις συνεχζεται
σήμερα η προετοιμασία
επιονΛΛΙΔΕΣ)
Όταν η ύπαρξή μας
αξιολογείται αλλις .
ΒΟΛΕΣ
0 σζων εαυτύν.
του ΠΑΣ
> Του ΚΩΣΤΑΓ. ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ,Τp. Λυκειάρχη
. Απ' όλα τα έμβια όντα του πλανήτη μας ο άν θρωπος έχει το μεγάλο και σύγχρονα τραγικό προ
νόμιο να γνωρίζει από πρν το αναπότρεπτο Τέλος
του . Με τη γέννησή μας φέρνουμε και η σφραίδα
της καταδίκης μας από τη Φύση. Ο θάνατος είναι το
Τέλος μιας διαδικοσίας που ορχίζ με τον ερχομό μας στον κόσμο.
Στο μεταξύ διάστημα προστιαθούμε να βρούμε ένα σκοπό , ένα για .
Π. ένα πpος T, στε να μηορέσουμε να απολύνουμε την υπορξιακή αγωνία που μας διακατέχει Αυπά δεν ισχύουν για
>Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
Σης προπονήσεις
επέστρεψαν χτες οι πο
δοσφαιριστές του ΠΑΣ
Γιάννινα μετά το ρεπό
ης Τρίτης και συνεχ
στηκε με απογευματνή
προπόνηση το πρό γραμμα της καλοκαιρ
νής προετοιμασίας
.Τα ευχάριστα νέα mς
Δευτέρας συ - -1η σελ
. Τη φράση συτή , μερικοί nαλτικοί, την τηρούν με θρησκευτή ευλάβεια! (έχουν τους λάγους τους )
Βέβαια και ένας ικανός αφιθμός νεοελήνων , ακολουθεί την ίδια το
κΤική, με στπόχο το προσυπικό βόλεμα, αλλά το καλό παρόδεηγμα, Το
δίνουν , πρωτστως , οι πολτικού και οι παρατρεχάμενοί τους!
κάθε κόμμα εξουσίας, το αγκαλιάζουν, εκατοντάδες πολπικά στε .
λέχη και χλιάδες παρατρεχάμενο, με σκοπό να κατακτήσουν την .
κορυφή! Γvoνται κυβέρνηση και όλοι περμένουν Τα δωράκαα Του!
Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα , με όλες Τις κυβερνήσεης Τη σελ
-7ησλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα