Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ AΤΙΑΗ ΤΑ ΔΙΑΡ
Στο παγκόσμιο της Αυστρίας
οι Ντούσκος και Πυλαιοπάνος.
EtL 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 22
Αυγούστου 2019.
Αρ. Φύλλου 6406
Τιμή 0,60E
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΗΠΕΤΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ 26510 77466 | tax: 26510 37880| e-mail: info @neoiagones.gr | www.neoiagones.gr
Ιδρυτής ΑΡΕΤΗΜΑΛΑΜΗ
τaA 1Ε76
40 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Γραφείο Τουριστικν
Πηροφοριν
aεροδρύμιο
Επιτέλους έτοιμο
ειτου
Η περατέρω αναβάaμιση του αερ0λιμένα Ιωαννινων συνεχίζεται,
καας στο χρο του λειτουργεί
Πλέον Γραφείο Πληροφοριν , Που
επιμελείται ή Ενωσn Ξενοδόχων
Νομου Ιωαννiνων , με σκοπό την
Πληρέστερη τουριστική ενήμέρωση
των επιβατν Που ταξιδεύουν στην
Ήπειρο.
ΣΕΛ. 8
Μια βραδιά για τα
κουκάλογα mς Ηπείρου
Την Παρασκευή 23 Αυγούστου
2019 , η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Εταιρεία, γιορτίζοντας την Παγκοσμια Ημέρα ΕυαισαητοπΟinσης για
τους Γύπες, διοργαννει σε συνεpγασία με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Παπίκου και τον Aήμο Ζαγορlου μια εκδήλωσn αφιερωμένη
στα τελευταία Κουκάλογα της
Ηπείρου.
ΣΕΛ. 8
Εραδιά μνημοσύνης
για τον Τάσο Χαλκιά
Ετοιμο να λετουργήσει από 11 Σεπτεμβρίου είναι το 4Aο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής καλς ο Αήμος Ιωαννπων ολοΚAηρωσε τις anαραiτητες φασίες διαμόρφωσης , συντρήσης και αναβαaμισης του κυρίου Που aα φιλοξενη σει από
την νέα σχολική χρονιά Περισσότερους απ 120 μααητές
Βραδιά μνημοσύνης αφιερωμένη
στο δεξίοτέχνη του κλαρίνου και.
έναν αnό τους σημαντικότερους
ΣΕΛ. 7
εκπροσπους της
ηπειρτικης
300 εκατευρ σε
Νοσοκομεακές υποδομές
|κα στην Ήπειρο
δημοτικής μας Παράδοσης , τον
Τάσο Χαλκιά διοργάνωσε ο Δήμος
Ζίτσας στη γενέτειρά του , την Τ.Κ.
Τραντσοπούλας
ΣΕΛ. 9
Σε πλήρη τροχια υλοποιησις βρίσκεται
το μεγάλο Πρόγραμμα δυρεν του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχο σε Νοσοκομειακές ulοδομές αλλα και άλλες
ενέργειες ύψους ανω των 300 εκα .
Yπεναυμίζεται ότι , σύμφωνα με τον
|σχεδιασμό του ΙΣΝ και του ΥΠουργει ου Υγείας, έχει γINει Πρόβλεψη για την
εγκατάσταση του εζοπλισμού PET/Cr
στα Πανεπιστημιακά Νοσο κομεα Ηρα
κλείου, Ιωανwνων, Λάρισας και Αλε
SανδρούΠολης εν μονάδες ΠαραγυYnς ραδιοφαρμάκων δα εγκατασταdουν στα Πανεπιστημακά Νοσοκομεία
Ηρακλείου, Iωαννiνων και Λαρισας
και στο Γενικό Νοσοκομείο ΘεσσαλοιKης Παπαγεωργίου
ΠΑΤΑ ΦΑΝΟΜΕΝΑ
ΔΕΙΨΥΑΡΙΑΣ
Νέα επίθεσn PizόΠουλου
στην Περιφέφια
Ευκαιρία για τα Γιάννενα το
Παγκόσμιο της Κωπηλασίας
Ευθυνεςς στην Περιφερειακή Αρχή
για τα φανόμενα λειψυδρίας σε
Περιοχές της Ηπεiρου επρρίπτει με
ανακοίνωσή της η Παράταξη Ορizοντες Ηπείρου,
Σπύρου Ρizόπου του
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ 3