Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΟΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15065 IΙδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 www.proinanea.gr eo,50
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ριζική ανανέωση στο περιαστικό δάσ0s
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Την Πέμπτη η ημερομηνία
κλήρωσηs του νέου
πρωταθλήματοs
αθα είναι υποδειγματικό το
πρωτάθλημα στα Γιάννενα
Χιλιάδεs Πεύκα Πρόκειται να αντικατασταθούν με νέα δέντρα
ΗELLAS
Σελ. 6
Σελ. 5
Σελ. 14
Συναγερμός για την
αφρικανική Πανλη των χοίρων
Σε ετοιμότητα
Κτηνιατρική
Υπηρεσία,
Δασαρχείο
και Ε' ΚΟΗ
Σελ. 3
ΚΟΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Μαζί με τουs κάδοus
απαιτείται και
Σε τεντωμένο σκοινί οι
σχέσειs Ελλάδαs-ΗΠΑ
Τρεις ακόμη
ορκωμοσίεs δημάρχων
οικολογική συνείδησ
Εnμ 2113Σ
υHE4υ
Δ. Κατηρτσίδηs: dσωs είναι ρα
να μπούμε και στη λογική των
προστίμωνν
Σελ. 7
Σελ. 9
Σελ. 4
Lοαν αν
UΗΜΑU

Τελευταία νέα από την εφημερίδα