Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εaioφuνo μου oυ"
0 ηwτστό όpως.
μέχρu θονότου γν
νο εκφρόζγ
ελεύθερο/
την όnοφ.
10ου )
ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 5831
Τιμή φύλ.:050c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
ORTAIOS
ΠΟΓΕΔΥ: Κατηγορεί τη Διεύθυνση Υδάτων
Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας για αυθαιρεσίες
και κατά το δοκούν ερμηνεία
των κανονιστικν αποφάσεων
που οδηγούν όπως λέει σε σημαντική καθυστέρηση την έκδοση
των αδειν νερού
Σελίδα 12
Λουκέτο
Προϋπόθεση για το ΥΠΕΝ
|η διασφάλιση των τηλεθερμάνσεων
πριν το κσβήσιμον Αμυνταίου
και Καρδιάς
Σελίδα 11
για το 29% των επιχειρήσεων
Τρεις στιs δέκα επιχειρήσεις
nou γεννήθηκαν
μέσα στην κρίση