Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΙΖΟΙΤΕΣ!
της Κρήτης
Έτος 277-Αρ. φύλλου1385- Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 -Εδρα: Κίσαμος Χανίων, τηλ.:28220-23-615, 28210-88.066
ΠΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ
ΑΝΕ ΑΡΤΗ ΤΗ ΕΒΔΟ ΑΔΙΑΙΑ ΕΦΦ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ελαιόλαδο: Τα μεγάλα αποθέματα ρίχνουν τις τιμές
σελίδα 4
Σδερα Σκυροδέματο Τούβλα
νong/AδρανΤομέντα
Ακόμη Πιο ψηλά
Λαφονήσι
Θερμompόσο nθερμομόνυση
Ηχομόνωση
Στεγανωτικό/moευαστικά
Eτομα Κονοματuκόλλες.
, τμοoανίδες & Σνναφή
Επίνδύοες οψwKeραμίδια
neτpiματmnaκεminate
nλάκες nεδpoμίου
tyu εokoμu
v / κοος τη220218
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
Στο 52,5% εκτοξεύτηκε η επισκεψιμότητα.
της παγκοσμίου φήμης παραλίας
LOUPASSIS
Ανοδική πορεία και για τον Μπάλο-Μικρή μείωση
στα Φαλάσαρνα
σελίδα 17
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESΤΑΤΕ
REAL . ESΤΑΤΕ
AΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΑΚΗΣ
Εppoν Πωaμιστν 26, 73135 Χονο
Τηn 2321 60, κι Ε34 ωs2469
emad loupassishomesd gmail.com
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!
KΙΣΑΜΟΣΤΗA 20220 - 23 456
κIN 6945 -337 762, 6945-424 149
pερομrούα (oopάδιωοκόnεδομφθεαpοκ υτέκουσμοό n
τμ.φάτοα κεντρικό δρόμο, Πpoφορά:220008ρμοο ΕκοκοηΜΑΡΑΠωeται ροφηλομκατικoτμέαια τοακόπεδοο0LMnoωκολή n poopopd1ρooi
3καΑΜΟr nuaίτoι 2ύροφ0 ακίατο οLMατο κέτο,Anotελείται
onό σoγεο κατάστημα 40LM. καόροφος 40 tμ. Κατάλληλaγα ano
| 05nnet vρήσn, noooρd 000 νοά .
14ΧΡΤΟΤΚΛΙΤΙΑ ΜοοδκόρκόnεSo εντόςοκσμού .Κ . ενoι
eτοκέντρο αι έχα φάτοα κντροό δρόμο , Πεpiτι 40 κορτφoρα
Daτpα Κατάλληλογασnoοδήn ααρλματκή mήση Τμή
0000 σδητήσμυη
15Πάτενος Πωκίαι ουκα 8ο τ.μ μχυτοδωμάτα, wc, κουδια τα
|anoθήκη Προσφορά τaoo0 ap
6καλυβιανής Πuλεiaιuονοδικρκόπεδο μοιεστίκό Μa0 t.
κτε 400.Τuήρρο o
Κοαμος Μοδιό Ουόπεδο τμ.ετός ooσpού , κατάληλογα
| Εnαγγελσκn μέmο ρότoa στονppeρεnκό δράο
Ικαικιαι φΟ.Dρο00ορά 100ο00 εup
18), Kαστενλιποpo Ευμαιρία μωολετα μανολή αικόπτέοτnίοστηο.
| 140ιμ ετός οικομού Τuή 250oo ευρo Η
2640m) Πλεhoιonς 5ομεναδιομoA nooτμ. φάτοa
κΕντρ δρόμο, κτ2σο.μ Προσφορά: m.goο εup
| 0 Καμο Πωλείaιpoακόnραλtόσκόπτο ooεμ.α6
ΕM κατάληo nalanαδήπτ εnλισική ήση Προmopά
nsoooρ
Doτνς Πωάτι οκότκδο 8ο0τμ, ειaooτμ.καιτιφάτοα
| Κναρικά δρόμα Προούορά 10 00080ρ
ΕΓΕΝΑΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
SΥΝΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ισχύει σnό 21m-2206
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
4,54€
Crete Perfect Home
ΜΠΡΙΖΟΛAn
ΣΠΑΛΟΜΠΡΙΖΟΛΑ
Χουρνη Εληwn η 0o
μεσπικό γαφία
ΓΜgεις νοκος συνmpήoις . μλπς- κατουτεuές
Στούαρτ Σάμον
Kv-697 445 8179/80
τηλpαξ . 28220 22585
Καμπούρη 4. Κοαμος (δπλα στον Αγ Eπυρίδυνα).
wobs ww.αοio-porfochomw oom
ΜΠορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
Όλες οι ΒΑΒYUNO
nάνες & parts
ουονομκή συοκευουία
Τu nς aniον no txνίμεvg pooηa
ΤΑΧΙ ΟEFICE οα
Ταχεία εξυπηρέτηση και συνέπεια
Ζητουντσι ακινηταπρος αμεση nuληση
ΚΙN.: 6932-122.132 6946-848.093
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.