Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.579. Τιμή 0,60 .Τετάρτη 21 Αυγούστπου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3791-Fax 26510 30.350 htp://ww.proinosiogos.gr enailinio @proinosiogos.gr
Σελίγες ημέρες ορκίζονται τα νέα Δημοτικά συμβούλια αλλά παραμένε. .
ΦΟ0ΗΔΑΚΙΑΡΝΗΗ ΙΑΝ ΔΜΙΑ
DΠ αυτοδιοικιτικό ενδιαφέρ0ν εστάζεται πλέον σε συνεργα σές αι πρόσωτα, με ης θέσεις ευθύης ναβρίσκονταιστο
επίκεντρο . Σινεχζει πς επαφές Μ. Είσάο
Μέχρι και έξι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιωαννιτν
hoύναι άνδρες εξοπλισμός και βελτίωση των υποδομν
Φλέγουσαν η ανάγκη ενίσχυσης
Πυροσβεστικν Υπηρεσιν Ηπείρου!
Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η τακτική της Πολιτείας συχνά να αποδυναμνει τις δυνάμεις της περιοχής μας μετακινντας άνδρες ανά τη
χρα . Τιαναφέρουν εκπρόσωποι Των πυροσβεστικν υπαλλήλων
Ο Αντίστροφα μετρούν πλέον
οι ημέρες για την έναρξη της νe
ας δημοτικής περιόδου στη χ .
ρα μας , η οποία αυτή τη φορά
θα είναι Τπτραετούς διάρκειας
και οι ΟΤΑ ετομάζονται γιατην
αλλαγή της σελίδας .
Εν οι οκωμοσίες των νεοε κλεγμένων Δημάρχων , Δημοτκν κα Τοπικν Συμβουλίων χουν προγραμματιστεί να γίνουν
Τυχερή έχει αποδιιχθεί μ χρι στιγμής η Ήπειρος καθς
αν και διανύουμε περίοδο παρα Τεταμένης ανομβρίας , δεν έχουν
καταγραφεί αόλογες πυρκα 199
PΕΠοΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σε εξίλιξη ο δαπραγματεύσες
των νέων Δημάρχων με Τις άλλες
παρατάξεις για τον σχηματισμό
πλεοψηφίος
Το tνδιαφέρον λοπόν εστά ζεται πλέον στις συνεργασίες και
τα πρόσωπα που θα- 11η σελ.
Θέμα λήων ημερν εhναι να
ξεκαθαρίοουν τα πράγματα
στον Δήμο Ιωαwwτν με τον
. Εσάφ να συνεχ ης
επαφές yα ον σγματσpό
πλειοφηpίας
γιές, οι οποίες θα μπορούσαν να
προκαλέσουν ανυπολόγιστες
ζημές , δεδομένου του γεγονό .
τος ότι η περιοχή μας διαθέτει
πλούσιες δασικές tκτάσεις
Οστόσο , η τίχη δεν αρκεί . Παρά ην αυξημένη επαγρύπνηση ό ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ως τα τέλη του μήνα , δηλαδή μέσα στο Τρέχον δικαήμερο , η διακυβέρνηση ης πλιοψηφίας των
Δήμων κα στην Ήπερο παραμένει κγρίφος , καθς ακόμα είναι
Εναι αναγκαία η ενίσχυση
με άνδρες και μέσα Των Πuροoβεστικν Υmpεouνης
Ηπείρου , ως περογής που
διαθέτει πλούσια δάσn. .
λο το πλευταίο διάστημα κα το γεΥονός όι η Παλιτική Προστασία aντέδρασε ταχύτατα σε όσες περ
πτσεις εκδηλθη-1ησελ
Λόγω των περικοπν του ν . Κατρούγκαλου. .
Μειωμένος έως και 70% ο ρυθμός
υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης
> <Πλαφόνν 4.608 ευρ στις υψηλές συντάξεις βάζει ο Ι Βρούτσης
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ
Κατά 1.186 άτομα αυξήθηκαν τον Ιούλιο
αι εγεγραμμένοι άνεργοι στην Hπειρο
V Από τα 25.780 άτομα, μόνο τα 3.552 είναι επιδοτούμενα .
Νάn lηγα ατό Σεπίpο μ
ανγάυοτα στίρταmimna
Σελ. 6
Σχέλο για 48 δόσεις οτον
φήp ατοδογής εληρουμάς
> Ατομικός κουμπαράς
Δραμαπική μείωση παρου - των περικοπν
σιάζει ο ρυθμός υποβολής ατήσεων για συνταξοδότηση λόγω Τpούγκαλου ( κ οι επικουρικές, λέει ο Μηταράκης
του νόμου ΚαΣελ
SΙΚAΙΟ0uriks
τα 409% στον
ιδιωτικό τομέα
και κατά 70%
στον δημόσιο) ,
Τονίζουν τα αθηναϊκά Νέαn.
Μάλιστα , ό iτΥnΟΣΗE
ΕΥΝΤΕΙΕ
Emστολή ου Πρωθυπουργού προς τmv -Ομόνοια.
Ο Κυοιάκος Μητοτάχης στο πλευρό
της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία
γ Κριο μέλημά του η προστασία Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
εmPατιΑ
ΡEDEΑ ΑΡΤΑ
Αυξήθηκε ο αριθμός Των εγ γεγραμμένων ανέργων στα μη τρα του ΟΑΕΛ τον ούλιο, Τόσο
σε πανελλαδικό επίπεδο, όσο
και στην Ηπειρο , σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του Οργαν σμού που δόθηκαν χθες στην
δημοσιάτητα.
Πο συγκεκριμένα στα 893.310
άτομα ανήλθε το σύνολο Των εγγεγραμμένων ανέργων με κρτήρο.
την αναζήτηση εργασίας έναντ
πως χαρακτηριστκά αναφέρετα μόνο δύο στις τρες
ατήσες προς τον ΕΦΚΑ δυκπε
ραινονται, οδηγνιας στην κα Χ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γα να Υίνουμε φορολογικά ανταγωνιστικοί..
ΣΤΟ 13% 0 ΦΠΑ στον τουρισμό αλλά
και αναβάθμιση στα καταλύματα!
>Σίμερα μόνο 5 ατό τις 3 πρφέρειες tpuν το 80% mς κίτσης : 827.54 τόμων τον ανήστοχο
ΚΑΙΙΟ ΤΑ: Ταβολή κύριας σύνταξης προς :
/Η ΓΗΝΑ1 ΔΕΝΤΗ/ ΕΡΑΑ
ΕΙΝΑΟΥΑΜE Ρ
τους δκαούχους, Αντθετα, λόγω
ελλιτν δοαολογημκν , μία στις
Τρες απορρίπτεται, μ συνέπεια
aι οσφαλισμένοι οι οποίο Τις υπέ βαλαν να μην παρ - -11η σελ
μήνα πέρυσι (Ιούλιος -11η σελ.
. Ο τουρισμός αναμφ.
βολα αποτελεί το βαρύ
πυροβολικό για την ο κονομία Της χρα μαςκαι βεβαύως πo πολύ για
την Ήπειρο - αρκεί όμως
η Πολπεία να δημιουργεί
όλες εκείνες Τις προύπο
θέσεις στε η Ελλάδα να
μπορεί
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ειστολή με ιδιαίτερη πολΤική σημσία και άμεση αναφοράστα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει η εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία έστλε ο
Εληνας Πρωθυπουργός Κυ
ριάκος Μητσοτάκης-11η σεΑ
typ muγ
w NP μτκ Δnγγεμτκ
ηpνγnθε ο δα,
ΜΕΙMΗ upε μίθφ
Mwdmwlu ipα
iwgμθο τwkήis
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
σελ. 12
να 11η σελ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Α.>
Ένας Ηπειρτης με υψηλό
πνευματικό ανάστημα !..
Τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 21..
Eνόψει του σαββατιάτικου φιλικού με αντίπαλο Τη Βέροια
Επιστροφή στις προπονήσεις
μετά το χθεσινό ρεπό για τον ΠΑΣ
> Της ΑΡΕΗΣ ΜΑΛΑΜΗ
> Γράφι ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
φλάλογος-Συγγραφiας
Κ Aίριο αnαμέτεται να οριστικοτοηθείη έναρξη του πρωταθλήματος
. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σή
: μερα οι ποδοσφαιρ .
στές του ΠΑΣ Γιάννινα
μετά το χτεσινό ρεπό
που τους ίδωσε ο προ πονητής
Γιαννίκης και θα συνε .
χιστεί το πρόγραμμα
της προετοιμασίας ε νόψει και -1η σελ.
. Συμβαίνει πολλές φορές να ζουν και να βο
νουν την απλή καθημερνότητα , δίπλα
άνθρωπου που το πνευματικό τους ανάστημα είναι
τόσο μεγάλο , κρυμμένο μέοα στην aπλότητά τους,
πou δεν υnomεύεσαι τη μεγαλοσυνη του εργου
τους και το πραγματικό κοινωνικό τους πρόσωπο
Κι όταν κάnoτε Το ανακαλύπτεις ή απλά το συνεδητοποιείς, ντρe .
πεσαι γιατί τόσα χρόνια ξεδιπλνονταν δίπλο σου , απλά , ήσυχα και
διακριικά , μα Τόσο napayuγιή πνευματική προσωπικότητα και
δεν σήκωσες το μπερντέ πίοω από τον οποο
, κάnοο
Συμπληρνοντα Το έτος 2021, 200 χρόνια από
την έναρξη, το 1821, ης Ελληνικής Επανάστασης.
με το τέλος της οποας ένα μεγάλο μέρος της πο Τρίδας μας απολλάχτηκε από τον Τουρκικό ζυγ .
Aυτήν την επέτειο aποφάσισε να γορτάσει η Κυβέρνηση , moνηγuρικά φαίνεται,
δυο χρόνια πρν όρισε και την κυρία Γιάννα Αγγελοnούλου ως πρό
εδρο της Επmpommς oργάνωσης Των σχετικν εκδηλσεων . Προ pλέπω, με βάση αυτήν την επλογή πως θα , έχουμε
Αργύρης
'κρίνουμε από το γεγονός ότ
τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα