Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικόος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια - Εκδότρια Σε αυρίδου L Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6880-11.931
050 ε
Στο 420 Φεστιβάλ
Ταινιν Δράμας
Εμφάνιση "βρομούσας
Δόξα Δράμας
Έλληνες οι νέοι
Χεπαίοι , Φοίνικες και
στις καλλιέργειες
ο βραβευμένος
με Χρυσό Φοίνικα,
Βασίλης Κεκκάτος
Περιμένοντας τα
Καρχηδόνιοι της Ιστορίας
βάμβακος στην περιοχή
Του Ιωάννη Μ. Ασhανίδη
AνΤγου ε.α
Eπίπμου Διακητή της ΣΣΕ.
Oελ . 3η
τηλεοπτπικά έσοδα..
της Δράμας
σελ 3η
σελ. τη
Οι Δραμινοί φοτητές Τσιντιλίδας
και Ιακωβίδης διακρίθηκαν
στον 26ο Διεθνή Διαγωνισμό
Μαθηματικν στη Βουλγαρία
Από το 2020 σε πλήρη ανάπτυξη το έργο μέσω ΕΣΠΑ ΑΜΘ
347.000 ευρ στο Δήμο Δοξάτου
για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων
2.900 κάδοι και 289.000 βιοδιασπμενες σα κούλες για όλα τα νοι κοκυριά του Δήμου
| έντε μετάλλια και δύο εύφημες Μαθηματυν , ΡωμανόςΔιογένης Μαλικιάμνείες για το Αn στον 260 Δεθνή σης Α να αναφερθεί στι το Τμήμα ΜαΔιαγωνισμό4ntermaonel Motomat - θηματικν του ΑΠe προoφέρει καίρια
ies Competii on, , στη Βουλγαρία Η ομάδα , υποστήριξη κα πφοετοιμασία στους φατηαπέφερε φέτος τα περισσότερα μετάλλια
Του θανόση Πολυμένη
ΕΝΑ σημαντικό έργο αναμένεται να ξεκνήσει
τός που ουμμετέχουν στον διαγωνσμό .
το 2020 για το Δήμο Δοξάτου , που αφορά τον
Ιτομέα τωναπορρμμάτων . Συγκεκρμένα, πρόκει .
ταιγια τη διαχείριση των βιοδιασπμενων υλικν , άτως
υπολείμματα κήπων από τις αυλές των στιτν καθς και
διάφορα αποφάγια . Η διαχείριση των υλικν αυτν , θα
μεισει κυρίως τα έξοδα του Δήμου Δοξάτου , όσον
αφορά την μεταφορά των σύμμικτων υλικν στο γνωστό
ΧΥΤΑ στο Πολαιόκαστρο Σερρν εφόσον το rφόγραμμα
εφαρμοστεί σε όλη του την έκτοση και ακολουθηθεί
σωστά από τους κατούκους του Δήμου Δοξάτου .
Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Δευτέρα στον Πρωνό
Τύπο ο δήμαρχος Δοξάτου κ . Δημήτρης Δολακάκης,
πρόκεπαι για ένα έργο που κατάφερε να πάρει η δημοτική του αρχή , και αγγίζει τις 347.000 ευρ μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρεος Αν . ΜακεδονίαςΘράκης
Το έργο είναι σημαντικό , καθς πρόκειται να μια uε Πλοστικές οακούλες γιαί δεν είναι βιοδιασπμενα , αλά
γόλη ανάπτυξη των καφέ κάδων για βιοδιασπμεναυκά μονο σε oάοσπμενες, καθς αυτά θα μεταφέρονται
κυρίως γα τα νακοκυριά του Δήμου Δοξάτου και ανάπτυξη μεγάλων κάδων σε δημόσιους χρους . Το σημαν- από υπολείμματακήπων καθς και αποφάγα απότα νοτικό επίσης του έργου εναι ότι γίνετα και μια μεγαλη κοκυριά κυρίως και στα χωρά τα υλικά αυτά είναι αρκετά
προμήβεια από βιοδιασπμενες σακούλες που θα μαρα . σημαντικές ποσότητες Σύμφωνα με τον κ . Δαλακάκη, στούν στους δημότες.
2.900 κόδοι!
Αναλυτικότερα , άπως τονίζα μλντας στον Π T, οκ το βάρος τους Πράγμα που σημαίνει ότι το βάρος αυτό
Δαλακάκης, τα 347.000 ευρ του έργου θα διατεθουν πληρνεται αδρά από το Δήμο κάθε χρόνο , προκειμένου
γα την αγορά ενός απορρμματοφόρου μόνο ια τους
καφέ κάδους , καθς και 2900 κάδους των 10 Aτο να οoηγηθεί στο ΧΤΑ Πολαιοκάστρου Σερρν . Έτοι , με
που θα &ατεθούν στα νουκοκυριά του Δήμου Δοξάται την ολοκλήρωση της προμήθεος το 2020 ο Δήμος μος
Επίσης , γνεται προμήθεια 90 κάδων των 40 Απον.0 θαμαωσει τα έξοδα του και θα μπορεί α μεισει τα τέλη
οποίοι θα διατεθούν σε καταστήματα κυρίως καθς και μας θα εκτελούνται για πολλά χρόνια ακόμο , επισημοίνει
προμήθεια 1 00 κάδων μεσαίων και 380 μεγάλων , οι οποίου
θα διατεθούν σε διόφορα σημεία του Δήμου για δημόσια οιδιος
χρήση .
Το σημαντικό επίσης , λέει ο κ. Δαλακάκης "είναι ότι ταποηση οπως εξηγεί ο δήμαρχος Δοξάτου , αντί να
θα γνeι
κούλες , οι οπαίες θα μοραστούν δωοεάν σε κάθε νO. mηγαΜουν στις Σέρρες για ταφή , θα μπορούν να πηγo,
κυριό , προκειμένου να
μενα υλικά δεν μπορούν να τοποθετούνται στις κουές
σε μονάδα κομποσταποίησης .
Τα βιοδιασπμενα απορρίμματα , αποτελούνται κυρίως
(Από αριστερά προς Τα δεξιά) Ο αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μαθημαπ κν Του ΑΠΟ και ο Ρωμα νός-Διογένης Μαλικκσης , Danie!-Βασλης Τσεπέλε
Δημήτριος Κωνστοντνίδης Βασλειος Μακρίδης , Ιωάννης Ιακωβδης, Δημήτριος
Τσιντολίδας, Ιωάννης Χαριστάδης και Ιωάννης Λιόδης
δικά τα υλικά των κήτων που οδηγούνται στα απορρίμ
ματα , περέχουν υψηλή υγρασία και γ' αυτό αυξάνεται
ατό κάθε άλλη χρονά .
Συγκεκριμένα , η ομάδα του Αριστοτε
λείου , αποτελούμενη από εφτά φατητές.
διαγωνίστηκε α poβλήματα (αφηρημέ- ος , το ΑΠe συμμετέχα τα τελευταία 6
νης Αλγεβρας , Μαθηματικής Ανάλυσης , χpόνα . Η φετνή συγκομιδή μεταλλίων κα Γεωμετρίας και Συνδυαστικής και ατέ στασε συολικά ένα αργυρό μετάλλιο, τέσ - επιδόσος των φοτητν του δρύματος.
σερα χάλκνα μετάλλια και δύο εύφημες Ανάμεσα στους φοτητές κα δύο Δραμμνεες μεταξύ 360 φοτητν από 64 χρες. νo, οΔημήτρης Ταντολίδος και ο Κοάννης
,Η επταμελής ομάδα συστήθηκε έπεπα iαβρίδης, α οποία ουμμετέχουν σιχνάσε
ατό διαγωνομό επλογής που διοργον - mαpόμοιους διαγωνσμούς και έχουν απo
θημε τον Μάο του 2019 από το Τμήμα Μa - φέρα σημαντικές πρωτιές και μετάλλια
θηματικν του ΑΠ και η αποστολή Και οι δύο μαθητές είναι απόφοτοι του
χρηματοδοτήθηκε από την Επιπροτή Ερευ 1ου ΓΕΛ Δράμας παλακότερα .
νντου δρύματος, εν αρχηγός της ήταν
ο Αναπληρωτής Καθηητής του Τμήματος νo απέσπασαν αργυρό και χάλκινο με Στον διαγωνομό, που δοργανθηκε από
το Uniersiy Calege London και λαβε
κρα στο American Unvooty της Βουλγα ταδεενύει μία σαφή ανοδκή πορεία στις
καθαριότητας. Η σκληρή δουλειά αποδίδει και τα έργα
Οι σακούλες λοπόν πρέπει να είναι βιοδιαστπμενες,
γιατί τα απορρίμματα αυτά θα οδηγούνται προς κομπο
ιπρομήθεια 289.000 από βοδιασπμενες σα Σαυτό το διαγωνισμό , οι δύο Δραμ νουν στη μονάδα κομποστοποίησης που δημιουργείται
βοδιασπμενα απορρίμαη onoθετούνται εκεί τα συτή την εποχή στο Δήμο Προσοτοάνης και αυτό είνα
Όπως επισημαίνε ο κ τους δη για τη μείωση των τελν του Δήμου πpος
Δολακάκης , τα βιοδιαστπ
τάλλιο αντίστοχα.
μια καλή αρχ
του .
| σελ.3η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Πότε θα καταβληθεί
η δ' δόση του
επιδόματος παιδιού
Νέες υπερούγρονες υnnpeσίε
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογροφία
. Τοpοσύνθεση τρισδάστατης anεικόνισης
ηεξέλξη στν εξέταση του μαστού
. Υnέpηκος Μαστού
Η δεκδίηση του επιδόματος παιδιού , μτορεί να γνει
από τον επόμενο μήνα της γέννησης ενός παιδιού και
μπορείτε να υποβάλετε ατηση μέσω της πλατφόρμος
Ae1 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ήτης ΗΔΙΚΑ ΑΕ με
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A )
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
χρήση των κωδικν tatsnst .
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνηκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υnέρnχο-Τriplex aγγείων
. Ακνολογικό Τμήμα
. Μέτρησ Οστικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογρόφος
Στις 25 κα 26 Σεπτεμβρίου , θα καταβληθεί η τέταρτη
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή tήpηoη
σύγκρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
δόση του επιδόματος παιδιού από τον οΠΕΚΑ
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Υπενθυμζουμε ότι η αίτηση Α21 γα το επίδομα παι
διού γίεται μία φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε
έτους έως και τις 15 Ιακουαρίου του επόμενου έτους
Ο δικαούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κα τάστασής του ή λανθασμένης καταχρησης οποουδή
τοτε όλλου στοιχείου της, οφελει εντός ενός μήνα να
προβαίνει σε τροποποίηση της ατησης και μόνο στα
πεδία που υπάρχουν μεταΣυμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423 , Faκ 25210 22413
email: [email protected]
βολές .
Αν θέλετε να προσθέσετε
νέο μέλος , κάνετε προβολή
της ήδη υπαβληβείσας a τησης καιπατάτε το κουμπ
Δημιουργία Τροποπουτ
κής ΑτησηςΥπεύθυνης
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
tάνα 8πλα 6ς οξιοτιέτη
μαθρίπηο τροωτο
Δήλωσης (421 ) .
Κιν. 6932-347415
Στη νέα aίτηση πατάτε το
κοουμπί Προσθήκη Τέχνου
και καταχωρείτε το επ .
νυμο ( όχ μικρό όνομα ) και
τον ΑΜΚΑ του παιδιού, στη
συνέχεια ακολουθείτε τις
οδηγες της πλατφόρμας .
Νέα Δικύθυνση
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ 6977 472890
Γ. Παπανδρέου 34-20s Οpoφos

Τελευταία νέα από την εφημερίδα