Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΟ χΗ
ΑΡΤΗTΗ ΠΕνεΡΑΟ Ε9EA - Eος υPns s
Τορnλn
στο κλίμα
Κακοπαθ μέχρι δεσμν
σαν τον κακούργο
5pn σ Λ μόν
ο pv δp
x pa w δu Mmp κο
μο w μ μ
ayan bά p . 3
no y σ nφun
po:κaί .
οεr np
oPομoκo
i σμοpοpε
Αγρια ληστεία,
κωμικό τέλος
ΤΙ ΝΑ ΠΕΣ
Σ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
A u 4 ptφ
u Doμομοnλο
feu.1 στν A. Υpε
o oyνος n
emo ntrο φεp
ae , ο uc
a Epεo
Μopυo e
. Kai et α
bruis ύοc
TPATEAMOOE
με δύο
συνεργούς
noυ λήστεψαν
eπuχς και
anοxpnoν
ανεπtuς
αΑΡΑΤΙ
αππέθην βάναυοα
στον χρυοοκόο
και φούοντος
tneoav nάνω
οc ξoωρισιούς
αστυνοpικούς
Μb μwe.
υ ο ο u
οτ φ mwnt.
δε ινs paieoti
ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΑΛΑΖΕΙ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ
Οχορός . .
tης 6ης ΥΠΕ
μn amors
δoteue.
AΡΟΡΟ ΤHEΠ.
Πpp .mad
pds aλλο μ0
ΟΚΑΚΟΣ
οικΟΔΕΣΠΟΤΗΣ
ΓpHoov n
Lpros νw
uobο uw
cdctoς bκet
oκve p
edcpός
poούoν t
0Φδ ο
μ ς δύρδo
% Δν ne
p ιόλ w
σweοέρμeν
μAυρό,w
νμt μότι ν
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΠΑΟ ΣΤΟ
ΚΥΠΕΛΟ
Ο Πολιτισμός κάνει το δικό του αγνισμα
*00 Ν
0moυνθit νε.
6eνo ονΡ
te μpe po u
Ammuwpeo u oο opοφnot m Mνp a pά rw nro, p
uuΜ D ν Λ Σνημί a opa oΜ
KσK roυ oμ oΥε Ε pw p b p
paν κ θeAra
Εroς στn npceμm
>MRΑΕ
133 χρόνια .
ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΝΟΙΚΙΑΣΑΝ
άνθρωποι
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κάθε μέρα
στα περίπτερα ...
ΣΠa πΕμια