Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

20

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5216

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ξεκίνηµα
ευρω-επαφών
από τα
Ηλύσια Πεδία
ΣΕΛ. 10

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΙΑ

«∆εν θα
πληρώνουν
οι Έλληνες
για τους ξένους»
ΣΕΛ. 12

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ

Λογάριαζαν χωρίς
ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

«Να φύγω πριν µε
εγκαταλείψουν
οι δυνάµεις µου»
ΣΕΛ. 6

ΧΑΛΑΣΕ ΕΝΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ακυρώνονται
χειρουργεία στο
Καραµανδάνειο

τον αστυνοµικό - δροµέα!
n Ο υπαρχιφύλακας, ∆ηµήτρης Ψυχογιός, αντιλήφθηκε
τους δράστες, κυνήγησε µε τα
πόδια και έπιασε τον έναν ενώ
λίγο αργότερα συνελήφθη και
ο συνεργός του στο υπεραστικό
ΚΤΕΛ
n Νωρίτερα οι δύο άνδρες
είχαν δέσει και φιµώσει τον
ιδιοκτήτη του καταστήµατος
αφαιρώντας κοσµήµατα αξίας
20.000 ευρώ
ΣΕΛ.3

ΣΕΛ. 5

ΑΛΛΑΞΕ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ… «ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ» ΓΙΑ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΣΤΟ ΚΎΠΕΛΛΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ:

ΦΛΟΓΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ

Συναγερµός στη
Σατωβριάνδου
για φωτιά

Τα
λεωφορεία
γίνονται…
τριψήφια
ΣΕΛ. 4

Εκτός Παράκτιων ο ∆ήµος

ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ Α2 ΚΑΙ ΤΗΣ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 17-23

ΣΕΛ. 3

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]