Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜIΝOAN LINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
a Gimald Grop company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
MEPHEA ΔΡΟΜΟΗ 200 δυς 15/
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
καe hμπτη &kpακ σης 10
μ mκαυ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
αιολιτίδευηεΕ ευ άππηδταn im
κinoe
www.minoan.g
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.629
Σελίδα 6,
Ικανοποίηση στον ΑΟΑΝ
για την εξελξη ης προετοιμασίας.
Εεκίνουν προετοιμασία ΑναγέννησηΑΣΙΗΝίκη Διας
Η Νεάπολη γιόρτασε την Πάναγία
Αναμόρφωση αντ δημαρχιν
και ανάθεση υπηρεσιν με εργολαβίες
Όλα γεμάτα το
Δεκαπενταύγουστο στη
Σητεία , τον Ίτανο και το
Μακρύ Γιαλό
Το πλάνο για τη διοίκηση του Δήμου Αγ. Νικολάου
Σελίδα 12
Πυρκαγιά στο Μύρτος
Μεγάλη κινητοποίηση
πυροσβεστικν
δυνάμεων
νομικν του Δήμου,
Οι άλλες τέοσερις αντι δημαρχίες θα αφορούν α)
Την Καθαριότητα Β) Τον
Πολιτισμό-Αθλητισμό , Υ .
Την Υγεία-Πρόνοια , Ισότητα και Εθελοντισμό, δ)
Τη δημοτική ενότητα Νεάπολης
Pετορτάς
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Αποφασισμένος
Προχωρήσει σε ένα διαφοροnoημένο από το προη.
Yούμενο -επιτελικό σχήμα .
διοίκησης του Δήμου , φαί.
νεται ότι είναι ο Δήμαρχος
Σελίδα 28
Αγίου Νυκολάου Αντνης
Ζερβός ο οποίος , μια βδομάδα περίnou πριν τη.
ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου , εξακολουθεί να
με αιρετούς και στενούς
Κρατεί . Τεχνικό
και Τουρισμό
Όπως είπε ο κ Ζερβός.
την εποπτεία του Τεχνικού
Τομέα και των αντίστοεπαφές του Δήμου διατηρούνται και μέριμνα , ο Δήμαρχος χων Υπηρεσιν του Δήμου
ως έχουν, δηλαδή ούτε κααποκάλυψε ότι θα συστή
συνεργάτες του , προκει ταργείται κανένα οούτε δη - σει αντιδημαρχίαΚαθη - δεν θα την αναθέσει σε a μένου να οριστικοηοήσει μιουργείται νέο .
τα πρόσωπα στις θέσεις
κλειδιά . για την πρτη κωμοσία του νέου Δημο- του Πρασίνου , μικροσυ . ρος αρωγήν του , θα οφάση της νέας δημοτικής τικού Συμβουλίου θα γίνει ντηρήσεων και η εποπτεία ρίσει πθανότατα έναν εΠεριόδου .
aιστος
μερινότητας . Σ αυτήν ε . ντιδήμαρχο , αλλά θα την
ντόσσονται αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος προσωηικ
Σημειωτέον δε ότι η ορΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΝΑΚΗΣ!
Ονόματα ακούστηκαγ στου , οπότε, όη γού- των διοικητικν και οικο διάφορα , γράφονται και
αναρτνται σε ιστοσελί.
την Τετάρτη 28
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδα 28
αναμ νετα, θα πρέπει τις αμέ σως επόμενες ημέρες να
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
ΚΕΦΑΛΟΥΡΙ 8.50Ε
Συλλιγάρδου
NESCAFE
100 γραμ.
ESSEX 45μεί,3.99
Εκόνη πλυντηρίου
δες , όλα βασιζόμενα σε προβεί , σε ανακοινσεις
ευκασίες και υπoθέσεις ή
ευσεβείς nόθους όσων ευ.
οχήμως τα διαρρέουν ε.
ντούτοις , μέχρι σήμερα ο
δήμαρχος απoφεύγει αυ στηρά να κάνει αναφορά
σε ονόματα.
Μιλντας στην ΑΝΑ - παιτητικό τομέα- την καΤΟΛΗ , Περιέγραψε το νέο θημερινότητα του δημότη
-πολιτικό χάρτη , της δι - -στον oπoίο η περα.
ΤΟ ΚΙΛΟ
L.ΚTEO
ΝΟΜΟΥΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
σχετικά με τα πρόσωηα
που θα αναλάβουν θέσεις
ευθύνης
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
2.89€
Μια νέα αντιδημορχία
Επιδικοντος να καλύψει ένα ευαίσθητο και α.
C10787
ΤΕΜΑΧΙΟ
αουνεγνισεα χμnλ ημέ
ομένη τετραετία παρουσί
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΤΕΗ! ρησης του Δήμου Ανίου
Νικολάου , χωρίς να κάνει ασε πολλά κενά και ελλεί καμία αναφορά σε ονό - ψεις για τους λόγους Που
ματα Όπως εξήγησε , ανομορφνονται οι αντιδη - και κατά την προεκλονική ΝΕΑΠ Ο Η
μαρχίες . εν σε ότι a - περίοδο και θέλοντας να
φορά τα νομικά πρόσωna δσει πeρισσότερο Βe. 28410.32100
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ww.tacebook.com/ Onwpoλείο Μuλωνάκης bok
ΦPeσκα φpούτα και λαχανικά.
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον.
EΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-AΠΟΣΝΙΚΟΛΛΟΣ ΤΗΛ. 8410 2171ι
ΚΑΝΤE ΜΑΣ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑ ΣΤΟ FACEOOK
έχουν εκτενς αναλυθεί.
Ιερηπετρη
28420.93100
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Blue Star Ferries
30% στα θερινό ερioolmpu) δρoμολάια
Μ76εpaν οpο
oε Οκονoμν θέonχ.
σε 4κλνη
ομnίνo
ΠΑΚΕΤΑ
ΕNTΤΟΗ oεκομnνα ΙXM
Arripouυ
ΠΡΟΙ 6ΟΡΣΝ
στε εoτήpιo εσpοφn
cpoν Σ
ED 20%
- tΠΕΙ
στουε cnβoτες γα τοus ιτάχοus
nάpιos 0pniies
seRsvles
μΤ ν Μ mδ α
Ταρa νt Τέ τp v AMΕΕE.
Φ00 burttarfeneι com
s00Sηle5 u
nAnραφapίευ /δρeτδαεπ
Athva 1 210
updειο 1 2610 308 00
6919700Attico

Τελευταία νέα από την εφημερίδα