Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Τμη Ει ΑΡΦΥΜΟΥ 22 271
ΣΕΛΙΑΕΣ
Εικαστική
Οι εκπτσεις
δεν ανέβασαν
την κίνηση
στην αγορ
αναβίωση
του "Δράκου
της Ρόδου"
Η κεντροκή εκδήλωση coptοσμού των 45 χρόνων λτουργίας Του ξνοδοκείου
Rodos Palace
Χρειάζετι να αλλάξει το
καθεστς toυ . unoστη.
p ο nρόεδρος του Εμ
nopικoύ συλόγου Ρίδου.
ΣΕA 7
ΣΕΛ 20-21
- Για τις θέσεις προέδρων
αντίπεριφερειαρχν
-και τντιδημάρχων
που θα οριστούν
roν Σεπτέμβρη.
ΣΕΛ. 4
ΚΛΕΙΣΤΑΧΑΡΤΙΑ
Περιφέρεια και δήμο
Wine Festival of Εmbona
62" Γορτή
Μεωμένες κατά 5%
α κρατήσεις από Γερμανία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κρασιού.
& Μουσταλεηριάς
"Εμπωνα 2019
24.08
ΟΣΕΛΒ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
Οδp. Αντνης Πίtonς , ο καρδιοκειροόργος oπό η
Σύμη με τmν noγκόσμια ανογνρισn .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
& ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΟΣΕΛ 10
ΜΙΧΑΛΗΣ &
ΑΛΕΙΑΝΔρΟΣ
και η 5ARINA CRo55
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΑΝΤΟΥ ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
no TΚΕΣ
EΚΔΗΝΟΕΕΙ
w23/08-25/08
Σο Δωδεκάνησo ο Υnαης Αρμοστείος του Ο HΕ
κ Phlippe Lecierc
ΕΙΣΟΔΟΕΛΕΤΟΕΡΗ
w w ο
μωpμμά αp
npup Μ67 m
MΡ Τ,
Ε0Η ΗΡ μm
ΣΕΛ. θ
ΟΣΕΛ 14-15
Θcu κ