Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

19

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2503

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΛΑΝΤΙΑ

37ΧΡΟΝΗ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΑΕΤΟΝΥΧΗ

Πολλές
οι επιλογές
φοιτητικής στέγης

Έχασε 999
ευρώ µέσω....
υπολογιστή!
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Επί… σκοπόν
6.000 κυνηγοί
στην Αχαΐα
ΣΕΛ .6

∆εκαπενθήµερο

ορκωµοσιών σε δήµους-περιφέρεια

ΣΤΑ 109 «ΕΦΥΓΕ» Η ΒΑΣΙΛΙΩ ΜΑΚΡΗ

Έζησε δύο
αιώνες και δύο
πολέµους!
ΣΕΛ. 4

Στις 29/8 η ορκωµοσία του
νέου Περιφερειακού Συµβουλίου, µάλλον στο Συνεδριακό του Πανεπιστηµίου

Η αρχή γίνεται την προσεχή Παρασκευή 23/8
από την Πάτρα. Aκολουθούν:
l 24/8 τα Καλάβρυτα l 26/8 η ∆υτική Αχαΐα
l 28/8 o Ερύµανθος l 31/8 η Αιγιάλεια

ΣΕΛ. 3

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΛ. 17-23

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΧΑΣΕ 80-85
ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΟΑΚΑ

ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΘΕΑΜΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ

Θανάτωσαν
περιστέρια
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 4

ΤΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κατάργηση
τεκµηρίων
σε 4 βήµατα

Το τέλος
µιας 43χρονης
διαδροµής
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 14

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Σόου Γιάννη
αλλά µε ήττα
στην παράταση!
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (7 µ.µ.) Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Πρώτη» για Προµηθέα