Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣ! ΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9892-ΕΤΟΣ 340- ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ - ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Ta SOS
Υποτροφίες
σε αριστούχους
για μεταπτυχιακά
εξωτερικό
Σελ.7
Υια-Τα-ΑT bnb
μέσω των ηλεκτρονικν πλατφορμν βραχυχρόνιας μίσθωσης . Πρόκει
ται για εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιργου Πιτσιλή με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις υποχρεσεις των ιδιοκτητν που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω Αirbnb για να μην βρεθούν ενπιον της εφορίας στις ηλεκτρονικές διασταυρσεις που πραγματοποιούνται.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Μπορεί οι βραχυχρόνιες μισθσεις τύπου Αirbnb να είναι ένα καλό
έσοδο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ωστόσο θα πρέπει να ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να μην βρεθούν στο στό χαστρο της εφορίας, που καραδοκεί.
Οδηγίες δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ σε όσους ενοικιάζουν ακίνητα
θα ενταχθείτε
Σελ.5
στο κοινωνικό
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
τιμολόγιο
της ΔΕΗ
Δραστικές Παρεμβάσεις στην λειτουργία
της ΠολιΙτικής Προστασίας
Σελ. 3
Σελ. 2
ΕΡΕΥΝΑ
Ετρηκτική Αρη Τταυσογας
ση διομΤΑΥτμΕΤιαΣ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Σε 102 δήμους
δίχρονη
Προσχολική
αγωγή
Νέα αύξηση
στα σεροδρόμια
της χρας
αμομέ
Σελ. 4
Σελ 4
Σελ. 4
www.e