Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
0ΑΜΣΕΗ
ΧΑAΕΙ)ΙΚΡ
Κα90.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240-AP. ΦΥΛΛΟΥ 5785 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
Έρχεται η 15η Πανελλήνια
Συνάντηση Ποντιακής
ΠΑΜΠΟΝΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΣΠΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νεολαίας
#GROFPΟΝTOSGENOCIDE10ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
13-14-15 ΣΕΕΜΕΡΙΟΥ
ΕΠΑΙΛπκΗ ΕΞΟΧΗ ΜΕΤΑΜΟΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΣΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑΙΚΗΣ
θα πραγματοποηθεί στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΠΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Στυλιανίδης
Ανατίναξαν ΑTM
τράπεζας
για την Εύβοια:
Η Ευρπη θα
βοηθήσει την Ελλάδα
στη Χανιτη
Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές
σε διπλανά μαγαζιά
Συνάντηση με τον υπουργό προστασίας
του Πολίτη είχε ο ευρωπαίος Επίτροπος
αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία
Στο φως εντυπωσιακό γλυπτό
70 Ανοικτό Καλοκαιρινό Τουρνουά
Rapid ΑΣΟ Πολυγύρου
του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ήταν χρόνια ξεχασμένο στις αποθήκες
του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας
Αυγουστιάτικη Πανσέληνος
στην Αρχαία Όλυνθο με το φωνητικό
σύνολο Stringless
ΤΙΑ ΟΤΟΚΟΥ
1ΜΜΙΤΟ
ΟΑΕΔ: Εκπαιδευτικό
επίδομα 2.800 ευρ
Κοίμηση της Θεοτόκου
- Ποιοι οι δικαιούχοι
Πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους |
15 Αυγούστου
-Αφιέρωμα στην Παναγία