Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜIΝΟAN LINES
sGumas Gοp v
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΕΜΕΡΙΙΑ ΔΡΟΜOΟΠ anό 20/6 Ε,
μnτη & Κοριακή σης Π0
ent ίας α
ΑΥΓΟΥΣΤτΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φόλλου
μεRAελευμεκεαμ rnσεm n
συ no
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.g
18.628
Σελίδα 3 | Σελίδα 23.
Για να μην υπάρξουνΠλημμυρικά φαινόμενα στη Φουρνή.
Φίλικό με τον Εργοτέλη έδωσε χθες ο 0ΦΙ
Ακυρθηκε η απόφαση
κατάργησης του Α.Τ. Νεάπολης
Συναυλία αγάπης στη
Σητεία
Σελίδα 1
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
γιορτή
PΑΚΗΣ
Το Συμβούλιο της Επ κατά τον σχεδιασμό των πληθυσμού στη διάρκεια αυτή του Συμβουλίου της
κρατείας έκανε δεκτή την περιφερειακν αστυνομι - της τουριστικής περιόδου . Επικρατείας , η οποία είΠροσφυγή του Δήμου Αγίου Νικολάου κατά του ριοχή , δεν ελήφθησαν υπ ξημένη αστυνομική δύναμη να ακολουθήσει σε εύλογο
Προεδρικού Διατάγματος όψη ο τοπικές ίδιομορ - για τη δημόσια ασφάλεια
με το οποίο το Αστυνομικό φίες της , τα εγκληματολοκν υπηρεσιν στην ne - οπότε και αnaιτείται αυ - ναι αμετάκλητη, θα πρέπει
ΤAπι νεVAL TAEL PμτινΑ, Βατια το7α ΒAΚΙΥΣΙΤΕΝΙ. ΕAΚΙ ΓΣΤΥA
Μετά την απόφαση
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 24
ΤΑΒAΙΟ.
νεύτηκε με το αντίστοιχο καταστήματος κράτησης ,
του Αγίου Νικολάου .
Αυτές τις μέρες δη- ρίων , στοιχεία πou είχαν
μοσιεύθηκεε η απόφαση τεθεί υπ όψη της Ελλη
14/75/2019 του Συμβουλίου νικής Αστυνομίας με έγτης Επικρατείας , Που εκ . γραφα τόσο, του Δήμου
δόθηκε προεδρεύοντος Αγίου Νκολάου , όοο και
του Αντιπροέδρου του της Εισαγγελίας και του
Συμβουλίου Δημ . Σκαλ Προέδρου Πρωτοδικν
τσούνη, με την onoία a - Λασιθίου , τα onoia , άλ .
κυρνεται το Προεδρικό λωστε , είχαν ζητηθεί κατά
Διάταγμα 72017 για την το σχεδιασμό και απαιτού
, αναδιάταξη - αναδιοργά - νταν για να αξιολογηθούν
νωση, των Αστυνομικν οι νέες δομές διάρθρωσης
Υπηρεσιν της Κρήτης , και λειτουργίας των αστυκατά το μέρος που κα - νομικν υπηρεσιν.
ταργούσε το Αστυνομικό
Τμήμα Νεάπολης
Το αντατο διοικητικό κάνει επίσης αναφορά
δικαστήριο δέχθηκε ότι οτον πολλαπλασιασμό Του 8410.32100
η λειτουργία των δικαστη ΑΥΓΟΥΣΤΥ
L.ΚΤEO
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
C10787
κρηικό γλέντ
ράκοκάτανο
ρακή & μεζέs apin 2130
Είoοδο 14
5ουναγνεστ χρλε υμέ
θα μοι δοoμ δόση
ooυpόuμο 1ου
Χρύοονου Muκρόκη.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΝεΑΠΟΛΗ
ΙερΑπεΤΡΑ
mp p Τη Ο
ntridlitionl Creian mut & dance
28420.93100
αΙΝΕ Τ Μ
Ε -ουεΑ.
Eampouratzis
ΨΑΡΟΓΙΟΡΓΗΣΑΓΕΛΑΚΑΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΣ
Φταζύμού!
CANDIA
WAKE UP. DISCOVER
SUMMER SALES
up to
ΒΡΥΣΣΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Σαββατο ερυσινάκη
ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ
ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
κάργο Μανωλιουδη
Γιργο Σταυρακάκη
ρα 21:00 Χαραλάμπη Παρασκάτ
17/08
Δημοτικό Ετoλείο Κροα ιργο Γερόντη
, 4, Τιμή Εισόδου, 15ε β Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα
-τηλtax. 28410 31225
mailftampouratzis.com.gr
-www.tampouratzis.com.gr
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΙ ΜΙΧΑΑΚΕ
MIRUM S
Περιφερεοκός Νεanπoiης,
Ιένανη 5/M Χαλκιαδάκης!
AΝΑΤΟΛΗ ρg

Τελευταία νέα από την εφημερίδα