Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
NEMTH
ΑΟ κ0
,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗEΡΑ ΑΤΗ ΠΕνεΡEAΗ ESΕΡA-ΕΤ uP 3
Η Πανιγία στηρίζα toν nστό .
αλλά κάτι ζηιά anό εμάς
Τρέχουμε για τις ματαφορές
Τούσταιο θρίλερ των Παράκτιων
P paas)eoα α νλ w
Α pτppαo peop
n ή o ptpa
bp Χοopoμμ opa κ o.
μo us yi Η Οoo to a
roφκοppru cόφπ αo
1ΠΑ320197 ΕUχαριστ
μητέρυ, ηρωίδα
PΑΘΥΜΙΑ
ΕΝΩ ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙΓΕΤΑΙ
ΣΤΧΑΟΚΣΤM
αντaπόδοσn
οην κόρημιος
ano τιςμούρες
xήροφ tou
Κολαβρυτινού
Ολοχαυτpαιος
NEABLE
εwd naιδιο.
με δάκρυ .
nίorn , ayurη
και n
διαβεβαίωση
όι έcι οθός
a Μs μ
. Μt& Διoτι eno
Εε Η φο σης φn
po υx b Mpω
αtνέευ Η ο εK
ηev δύπι oνaνn
εvb uν
φm uγpo pε
ρoopύ rn φe
νμ p)η
o on n μn ε.
Δpe κω a
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΤΝ ΝΙΚΗΤΗ
Νpοο te p p
4 eυδν
Αν 1γΤ. θud
0D viu taμ
wwAic
ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤEE anότην ΕΜΑΚ
τns Πάτραε δίνουν σκληρή
μάχη στο μεγάλο μέτωο
του νησιού, δικαινονταs
η φήμη τns μονάδαs
Η 4φoι mpo
aaube expέpou δ
νοu αφκoμoς
Η ΠΕΙΟΠΟΝΝΗΙΟ
Οι άνεμοι έδειξαν έλεος και η Εύβοια ανέπνευσε
uKαp orv E
awl pωκ t rto
"αoμn p η
σ , r r polε oκpο n ς p o
6δ op
o uΤo
oοκηνς
τυBΤΗΣ
Η οργία
nou έγvε
4ήμερο
βιάστηε
Η νέα
γεννά
Πορσε
δο wν
στο οουτ
Ο Εβeς φro
ψn N pκοο totά
eMν ΑΟ
dpoυν. κaι t
αμά μα
oαγpί
erb φή ra
ΠΡΕΜΙΕΡΑ.
Γt ΚΟif
PDοoκμΝ
μκΗφpa