Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
ud Cυp cumpun
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ- ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗMEΡHA ΑΡΟΜΟΛΟΠΑ 2a ως 15/0 .
κe Πέpn ατή σις 11:00
μmm e αμότι
5oΡημ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eroς ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
κυνκλιείωξ είενα αί mm fin
wwwmiπoang
νniao
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής : ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.627
|Χλιάδες
Προσκυνητές
και φέτος
στην Μεγάλη Παναγία
ΣΕλίδα 6| Σέλίδα 20-,
32χρόνιαχαρας
στον ΝΟΑΝ
or. Τζρζης μίλά γιατοκεφάλαιο Που κλείνει για αυτόν
Οικόπεδο για την Πυροσβεστική
ανΤστος
I"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τελικά την αγορά
ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΜΙΑΝΑΝΕΣ ΕΣΑΙΟΓΗΣ 108/ΚΛΟ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΜΗΝΙΚΑ 0593/ΚΙΛΟ
ΠΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΚΕΦΛΟΤΥΡΙ ΣΥΛΜΓΑΡΔΟΥ 849/ΚΙΙΟ
Η απόφαση του Δήμου Δήμου , ζητντας περαι - κού συγκροτήματος στον
Αγίου Νικολάου για την α - τέρω τεκμηρίωση για τον Εηρόκαμπο και επί πολλά
Ρετορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
γορά του οικοπέδου είχε ακριβή σκοπό της αγοράς χρόνια εκκρεμούσε η αντι
απορριφθεί αρχικά από του ακινήτου αυτού, παρά προσφορά στην ΠY. αντί Το Ελεγκτικό Συνέδριο την Επίτροπο του τoπ - το εγονός ότι στο αιτιο - στοιχης αξίας οικοπέδου.
Το Τμήμα Μείζονος-E
άνοξε το δρόμο , τελικά κού κλιμακίου KE στο φέρονται σοφς ο σκοπός πταμελούς -Συνθέσεως
κίου και η υπό - λογικό της απόφασης αναγια να προχωρήσει ο Δήμος στην αγορά από την 6ο Τμήμα του
θεση παραn
Ένωση Αγροτικν Συνε - Συνεδρίου , το γκτικού και η αιτία nου ο Δήμος εί - του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ταιρισμν Μεραμβέλλου , σης εξέδωσε αρνητική aτου ακινήτου έκτασης 105 Πόφαση κατά της onοίας Παραχρηση προς την Πu - τηση του Δήμου και παρά
στρεμμάτων, στην περιοχή ο Δήμος Αγίου Νικολάου ροσβεστική Υπηρεσία . Y. την εκ νέου αρνητική εΓλύματα , με βασικό σκοπό τον Ιούνιο του 2019 κατέ , πενθυμίζομε ότι ο Δήμος σήγηση του Επιτρόπου Ε
την παραχρηση Τμήμα- θεσε αίτηση αναθερη- Αγίου Νικολάου είχε αξιο - πικρατείας , το δικαστήριο
rός του για την ανέγερση σης Το 6o Τμήμα του E - nοιήσει οικοπεδική έκταση μετά από διάσκεψη και αΣταθμού και Διοικητηρίου λεγκτικού Συνεδρίου είχε rοu ανήκε στην ΠY, για νο φού μελέτησε τα σχετικά
για την Πυροσβεστική Y- μεν δεχθεί τέσσερις από συμπληρωθούν οι κτιρια
πηρεσία Αγίου Νικολάο .
048/ΚΙΟ
ναι υποχρεωμένος να προ χωρήσει στη συγκεκριμένη
συνεδρίασε στις 24 Ιου νίου και εκδίκασε την αί οποίo επίΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΠΑ ΝΑ ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕx ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝTE ΜΑ υκ THΣΕΛΔΑ ΜΑ Τo CDooK rbeck
www.fecobook.com/ onωponuλείο Mυλωνόκης
ΦΡέσκα φpρτα και λαχανικά
Πληση λιανική.χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-Arof ΝikΟΛAΟΙ. ΤΗA, 28410 2171ι
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 2
τις πέντε αιτιάσεις του κές υποδομές του σχολι
642 Α.
ΨΡΕΓΙΟΡΓΗΣ-ΑΓΕΛΑΚΑΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΣ
γιορτή
ΡΑΚΗΣ
Φταζύμου
νι. ΚΑΚΙ /ΣπVAL S0E 10m RAEI PεστιVAL ΒAKα PESTINAL
ΙABAΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΒΡΥΣΣΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ
ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΟΝΤΗ ΗΛΙΑ
Σαβατορτρυσινs
ίργο Μανωλίούδη
Γιργο Σταυρακάκη Χρητικό γλένη
ράκοκάζανο
ρακή & μεζέs opt 20
| Είσοδο, 2E
17/08
ρα 21:00 Χαραλά μπ Παρασκάη
Δημοτικ Σχολείο Κρούτα nωργο Γερόντη
θα μα, διοακδσε
nο συγγpόnμα tou
Χρύσον6ου Μορόκη
. Ψ0ημή Εισόδου: 15ε
Πολιτιστικός Σύλλογος ΚρούσταΜIRUM
opooo Ολη .
,Dtrodltional Cretan muvle& danκoΤi Η μo timt
AΝΤΟΑ Sρνσ
- ΑΝΕΚΙΙΝΕ5
-ΗΡΑΚΑΕΙΟ -ΧΑΜΙΑ-PΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από/προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από :
h+76ε 30%
ΕΚΠΤΩΣΗ στα ημερήσια
δρομολόγια σε ΚΑΜΠΝΕΣ
και Χ. ΟΧΗΜΑΤΑ
40ΡΕΑΝ
ειστήριο σε
ΕΚΠΤΩΣΗ
στους ναύλους
70 επιστροφής
Στα μέλη ΑΝΕK Sart
0 σ ΕniΒATEE και Lx. oΧΗΜΑΤΑ
/0 αστη καμή Βρaεοu
4/κλινη ΚΑΜΠΙΝΑ
1 εmβάτης σε Ουκονομική θέση DE&1 1 .
oμeι στη ρυμή Hρoίοu
EΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΑΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙ ΕΚΙΤΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝΤKEUTKO ΣΣΠΡΜΤΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΝ ΠΕΡΝΑΣ 2104197400-AΒΟ: 2810308000 κΗ ΣΤΟWWW.anek.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα