Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY "Ονοποήματα" στον Παλιό Νερόμυλο Κυπαρισσίας /0λοκληρθηκαν οι προβολές της κnARTurav στη Στούπα
NotoSport
Τηh. 2721021421, emaik eiatkimesmeil.com
Ap. φύΜου 12596.Τίμή 1ε
ΕΛέΥ 4ΡΙ |
Στο. . Περίμενε γα
τη Foothall League
Τετόρτη 14 Αυγούστου 2019.
Γιορτή της κολύμβησης στην Κυnaρισσία
www.eleftheriaonline.gr
Χοντραίνει η κόντρα στο Διεθνές Συμβούλιο
H οικονομία έrε
nάρει τον δρόμο ς
Αρθρο
Ιταλοϊσπανικός
Πόλεμος για το λάδι
Τα συμεα ρόνo a onονuκίς ξες o Meoonvia
onμεντικόεpec εmo uς nobuiς a neiael ro
δν μιόρεαν εκ tλoς δοeς νo ο0ηmnooν το νοp
στον δρόμοως ormdκ. e aνo ούν είx vrpoppoσούν oο νέα &δuνo εit vo nopot6oouν αp
ΠΣΕΔΑΣ
Χοντραίνα η κόντpα για το ελuoλaδο στο Διεθνές npolόντος , εξοσφαλοντος έτoι μεγαλύτερη npoσt Συμβούλο Ελαιολόδου . Από τη μία n Ιταλίa έχει επεν- θέμενη αδα . Η nροσέγγιoη αυτή ωστόσο είνα αντίθετη
δύσει noλλά ις tελουτοίες δοκοίες στη δημουργα onό εκείνη nou εnκoρούν το τανικά συμφέροντα ,
ενός brand γύρω anό το έξpo nopθένο εhoιoλaδο , το onoia anotερούν μα εμηopεuματοnoiηση του npo
nou npooεγγαι την κατανάλωσn του ως ενός premium όντος με nepσσότερο μαζκούς όρους.
ΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΤΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ο ΟΡΝΟΣ.
mop3γωγr pe
εγγυημένα & νόστιμα
φρέσκα, μοναδικής ποιότητας
και αξεπέραστης γεύσης προϊόντα
ΣΕAΙΔΑ 10
Κρήτns & Βύρωνου 138, Καλαμάτα
Τηλ 27210 95095
Μέτρα για
ανάσταση
FULL MΟΟN
ΒEACH
LIVE ΡARTΥ
της οικοδομής
TLUKTA
+ ΠΑΑ5
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΜΕ ΤΖΑΒΑΡΑ
Την Ε.Ε. περιμένει η κυβέρνηση για το Πάτρα-Πύργος
ΑΜΗhinσδ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ
ΓΩΡΓΟΣ
|ΜΑΡΓΑΡΡΤΗΣΙ
ΕΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
Βεauτς τ εpd arο
ο μς ως
μυκξαγήτυς mμo )
oυ KTEΟ ΕΧPRES.
μετέr αipuon
Ktιoo υ oκuo
Suraki Swift
Τηλ. 27210-66055 272106077 wWεφrhe.gr
PARTYSTARTSAΤ10 00 )
WEDNESDAY 14/8
ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΣΥΛΟΓΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ.
ΡETROαιοR-RES 27230 51798- www.ammothins.ρ
Super Markets
ΑΠΟΠΕΜΠΤΗ 1508 ΕΩΣΤΕΤΑΡΤΗ 21/08
ΕAEMΑΣ
νΛ1 ΤL
12.69
2.89€
2.19€
5.49€
ΕΙOME καρί υiς Ιap 3ρυλο
Κπιonoυλο ολόληρο
tληρό τεί
SERKOVA vodka 700ml

Τελευταία νέα από την εφημερίδα