Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η "Πηνελόπη" επιστρέφει
στα νερά του Ιονίου
και την Ιθάκη της
Aριθμ. φύλίου 86.000Τετάρτη 14 Αγούστου 2019 www.tharrosnews.gr
ΟΑΡΡΟΣ
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΣ
Τιμή 1 ουρό
σελ, 11
Συμμαχία κακοποιν
ειπό Μεσσηνία και Αρκαδία
για κλοπές και διαρρήξεις
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ξεκίνησαν τα αυξημένα μέτρα
και οι έλεγχοι της Τροχαίας
για το "Πάοχα του καλοκαιριού"
σd. 4
σελ 5
Εγκαινιάστηκε στο Δήμο
Πόλου-Νέστορος ο νέος
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΣΚΒΤΤΠ ΣΜΟ ΜΑ ΤΙΣ Ε
ΤΩΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΥΤΕΙΑ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ ΣΗΣΕΠΤΑΧΥΝΗ ΤΗΝ ΑΛΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ
ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟ" 56
βρεφονηπιακός σταθμός
κπροσγεινεταν στην Καλαμάτα
σελ. 7
-ΠΕΡΙΦΕΡE4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στις 25 Αυγούστου η τελετή
ορκωμοσίας του νέου
Περιφερειάρχη Παν. Νίκα
σελ 5.
Στην Καλαμάτα μαθαίνεις
να παράγεις βιολογικά
στο Αγρόκτημα Φοίφα
οk 12-13
ΑΡΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
Το Εέμα μ το δίκτυο 56 και ην ανάπτυξή του στην Καλαμάτα μπαρεί να προκαλεί σκεπτικισμό
και ονακονσεις από δηματικές παρατάξες του υν αλλά και νόου Δηματικού Συμβουλου, ολλά.
όπως φοίνοται στις προ θόσοις της Κυβέρνησης επικρατεί ένας άλλος σχοδισμός.
Εδικότερα Υρήγαpa Βέλει να τρόξειγα το υυπερηχητικό Ίνπεpνer η κυβέρνηση και στα πλαίσιο
αιπό η πρπm κνηση του υπουργού Ψηριακής Δα κυβέρνη σης Κυράκου Πeppaκάκη μετά η σύντα μη
ανάπαυλα του Δεκαπονταύγουστου θα αφορά στην εππάχυνοη της αδοιαδότησης κεραιν
ιδευ καλυνθείτο πέρασμα στην έποχή τουδ6.
Από τους Νίκο Μαραμπέυ
Μιχάλη Αντωνόπουλο
και θανάση Πετράκο
σελ 6σαδα 7
ΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
Πολιτιστικός Αύγουστος
σε κάθε πόλη, κωμόπολη και χωριό
της Μεσσηνίας με πολλές εκδηλσεις
aενοpνος τoν tud eεχo
uoήpantς σς
Ιοεξορήνς ατφί )
το ΙΚTEΟ ΕΧESS
Φιμμεέχειε σε κλήρωση
με άνωδ 6νακανοφω
δαui 5wil
σελ . 8-10
Τιλ. 27210-a5S 272106607 wwvaputogr