Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

14

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5213

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΚΑΘΕ ΜΟΝΗ, ΝΑΟ ΚΑΙ ΞΩΚΛΗΣΙ

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 75 Ο Ν. ΜΠΕΛΛΑΣ

Ήχησαν
πένθιµες
καµπάνες
ΣΕΛ. 6

Α∆ΕΙΑ ΠΟΛΗ, ΓΕΜΑΤΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ

Φεύγουν και
οι τελευταίοι
εκδροµείς
ΣΕΛ. 7

ΑΠΟ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

∆ίχρονη
προσχολική
και στην Πάτρα

Η Αχαΐα προσκυνά
ευλαβικά
τη Μεγαλόχαρη
n ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΙΤΙΣΣΑ
n ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΣΕ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ, ΟΒΡΥΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΥΒΟΙΑ – ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΕΛ. 8-9

Στο... κόκκινο
όλη η Ελλάδα
Σε κατάσταση
επιφυλακής από χθες
τα ξηµερώµατα όλος ο
κρατικός µηχανισµός
µε δεκάδες πύρινες

ΣΕΛ. 3

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:

ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

Ήπιε χλωρίνη
νοµίζοντας
πως είναι νερό!
ΣΕΛ. 7

∆υτική Ελλάδα:
56 πυρκαγιές από το Σάββατο
µέχρι τη ∆ευτέρα
∆έκα στρέµµατα κάηκαν στο Μετόχι
όπου ο… βάλτος έσωσε το δάσος
Κόπηκε η κυκλοφορία στην ΠατρώνΠύργου από φωτιά στη Ν. Μανωλάδα

Η

«Γ» λόγω ∆εκαπε ν τα ύγο υσ το υ
δεν θα κυκλοφορήσει
αύριο και µεθαύριο.
Μαζί σας και πάλι το
Σάββατο 17 Αυγούστου.

«Πρώτο
µέληµά µας
η προστασία
της
ανθρώπινης
ζωής»

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 21-24

ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η καρδιά πρόδωσε
τον ∆. Κανελλόπουλο
ΕΠΣΑ: ΜΕΧΡΙ 20/8 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παράταση λόγω οικονοµικών
δυσκολιών των οµάδων