Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ξειρΡΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12325
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα στις 16/9 και οι επικεφαλής στις 23/9
Αγναφ δρόμου για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση
pί τα 15 προαπαιτούμενα θα πρέπει να καλύψει η κυβέρνηση στα πλαίσια της
4ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης για την οποία στο Υπουργείο Οικονομικν
ετοιμάζονται πυρετωδς και η οποία
θα ξεκινήσει μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 13 Σεπτεμβρίου .
Τα τεχνικά κλιμάκια αναμένονται στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου και οι επικεφαλής
στις 23 του ίδιου μηνός .
Βασικός στόχος είναι να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου, προκειμένου να εκταμιευθεί η δεύτερη δόση περίπου 640 εκατ . από τις επιστροφές κερδν από ελληνικά ομόλογα.
Βασικό στοιχείο αναμένεται να είναι η κάλυψη περίπου 15 προαπαιτούμενων , κυρίαρχη θέση στα οποία κατέχουν οι αποκρατικοποιήσεις (πληση του 30% του Ελ. Βeνιζέλος , πληση του ποσοστού στα ΕΛΠΕ και έναρξη της επένδυσης στο Ελληνικό).
Καραμανλής: Επανεξέταση
των διαγωνισμν
που παρέλαβε η κυβέρνηση
Ετοιμες οι διατάξεις
για την πλήρη άρση
των capital controls
Ηλεκτρονική ψηφοφορία
σε αποφάσεις για απεργία
Τνκαθιέρωση ηλεκτρονικής νηφοφορίας στις
πανεξέταση των διαγωνισμν που παρέλαβε η
νέα κυβέρνηση αμε μοναδικό κριτήριο το δημό
Lσιο συμφέρον, δηλαδή χρόνο υλοποίησης , κό
στος , νομιμότητα και εξυπηρίτηση του πολίτη , προ
αναγίλλαι ο υπουργός Υποδομν , Κστας Καραμαν.
λής , με συνίντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο. Σχετικά με
την κατασκευή του αυτοκνητόδρομου Πάτρα - Πύργος
σημεινει ότι σύντομα θα υπάρξα λύση επου θα οδη .
γήσαι στην υλοποίηση του έργου και όχι στη δημιουρ .
γία ακόμη ενός εκουφαριούν . Αναφορικά με την κα τασκευή του Βόρεου Οδικού Αξονα Κρήτης , ο υπουρ
γός αναφέρει όι ήδη ξεκίνησαν οι απαραίτητες μελέτες
προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες , εν
παράλληλα tξτάζεται η δομή του έργου και ο τρόπος
υλοποίησής το .
. διαδικασίες για την απόφαση απεργίας πρου.
θεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο για αναθερηση του
συνδικαλιστικού νύμου , σύμφωνα με την Καθη
μερινής της Κυριαχής .
Πρόκειται για μέτοο που ουοιαστικά θα προστε θεί στην διάταξη του 2018 που ποοβλέπει ότι η κή
ρυξη απεργίας από μία πρωτοβάθμια συνδικαλιστι .
κής οργάνοση απαιτεί την παρουοία του 50% συν
ένα των οχονομικά ενεργγν μελν της .
Ηδεύτερη παρέμβαση αφορά την δημιουργία ηλε
κτρονικού μητρου τόσο για τις συνδχαλιστιχές
oργανσεις των εργαζόμενων και των εργοδοτν.
Τρίτη παρέμβαση αφορά την δημιουργία ειδικής
υστοσελίδας ότου οι συνδικαλιστικές οργανύoεις
θα μπορούν να δημοσιοποιούν τις αναχονσεις
του ηλεκτρονικά , στε να αποφεύγονται οι αφίσες.
"κυβέρνηση έχι λάβει , σύμφωνα με πληροφορίες, το
κπράσινο φω από τους θεσμούς για να προχωρή
σει άμεσα στην κατάργηση και των τελευταίων κεqαλαιακν περιορισμν. Η πλήρης άρση των capital controls
αναμένεται το αργότερο μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι συγκεχρυ
μένες διατάξεις καταρτίστηκαν σε συνεννόηση με την ΤτE,
ενd , σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και οι επιστολές
συμφωνίας τόσο από τις εμπορικές, όσο και από τις σνεταιριστικές τράπεζες. Τα capital controls επιβλήθηκαν με νόμο
στα τέλη Ιουνίου 2015 και τρα η αποκαθήλωση τους θα πρ
πι επίσης να γίνει με νομοθετιχή διάταξη.
Πληροφορίες αναφέρουν πως οι διατάξεις είναι επιγρσμμα
τιχές και σχεδιάξεται να ψηφιστούν άμεσα μετά το άνοιγμα
της Βουλής
Ξέσπασαν 63 πυρκαγιές
σε όλη τη χρα
Χατζηδάκης: Η ΔΕΗχρειάζεται
άμεσα 750 εκαΤ.
Χαν: Η Ελλάδα χάνει
κονδύλια 2 δισ.
νν το σαββατοκύριακο δεν ήταν υπερβολικός , 0ύ 750 εκαt . πρέπε να βρεθεί για τη ΔΕΗ προκ
καθς σε 24 ρες εκδηλθηκαν 63 πυρκαγιές.
Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα , στο αρχικό
τους στάδο, εν στη μάχη με τις φλόγες συνολικά ρίχθηκαν 875 πυροσβέστες , 318 οχήματα , 28 ομάδες πε.
ζοπόρων τμημάτων , εννέα αεροσκάφη, εννιά ελικόπτε
φα και τρία PZL.
oxνος συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκα
Τον κίνδυνο ενός νέου πλήγματος στην ελληνική ου
κονομία επισημαίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γoχe
νες Χαν , λόγω της μη αμοποίησης αλλά και της κακοδ
Lμένου να ενσχυθεί άμεσα η ρευστότητα της . Αv
το υποστηρζα με συνέντευξη του στα Νέaν ο υπουρ γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κοστής Χατζηδάχης , | σχείρισης των ενρωπαϊχν χονδυλίων (άνω των 2 δισ.)
0 οποίος τονίζει ότι αναζητούνται με διάφορους τρόπου .
ο διος υπαινίσσεται την ανάγκη εξοσφάλισης αντού του
ποσού μέχρ τις 24 Σεπτεμβρίου .
από την προηγούμενη κυβέρνηση, σε επιστολή του προς
τη νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων , την οποία δημοσιεύε η -Real News .